primark.comZaposlitev
Logotip družbe Primark
Ljudje in proizvodni delavci podjetja Primark v tovarni

Ljudje

V podjetju Primark smo zavezani podpori preživetja za ljudi, ki izdelujejo naša oblačila. Brez njih ne bi bili, kjer smo danes, in svojo odgovornost do njih jemljemo resno. Tukaj lahko preberete, kako moč našega podjetja uporabljamo točno za to ...

Kako sodelujemo z dobavitelji družbe Primark

Sodelujemo z dobavitelji, tovarnami in kmetovalci iz našega programa Primark Sustainable Cotton Programme (PSCP) po vsem svetu, da ustvarimo izdelke, ki jih naše stranke obožujejo. Vsakič ko začnemo sodelovati z novim dobaviteljem za Primark, se mora ta zavezati k izpolnjevanju mednarodno priznanih standardov, določenih v našem  kodeksu ravnanja za dobavitelje. Z dobavitelji in njihovimi tovarnami tesno sodelujemo in vedno se vrnemo vsaj enkrat letno, da se prepričamo, ali ohranjajo naše standarde. Pravzaprav naša ekipa na terenu vsako leto opravi približno 2.500 pregledov, da zagotovi spoštovanje delovnika, plač in pravic delavcev.

Že vrsto let vlagamo v programe usposabljanja za podporo tako tovarniškim delavcem kot našim kmetovalcem PSCP. Ti programi si prizadevajo ljudem ponuditi priložnost za razvoj veščin za delovno mesto, hkrati pa se osredotočajo na njihovo telesno in duševno zdravje ter dobro počutje. Berite naprej za več informacij ...

Ali ste vedeli?

Naša ekipa Ethical Trade and Environmental Sustainability zaposluje 130 ljudi iz lokalnega okolja. Ti vsaj enkrat letno obiščejo vsako tovarno, s katero sodelujemo, in opravijo preverjanja v živo, hkrati pa zagotavljajo usposabljanja za osebje in delavce v tovarni.

Program India Worker Empowerment Programme (IWEP) se je začel v južni Indiji kot niz projektov, zasnovanih za obravnavo potreb ranljivih delavcev v oblačilni industriji, zlasti delavcev migrantov in delavk v Tirupurju in okolici. Uveden je bil leta 2017 s projektom My Life in vse od takrat raste. Zdaj ga sestavljajo My Space, My Journey in PASS, ki so se razvili za obravnavo potreb delavcev na različnih področjih.

Leta 2017 smo v partnerstvu z mednarodno nevladno organizacijo Women Win in fundacijo Naz Foundation uvedli My Life za učenje življenjskih veščin med ranljivimi delavci v Indiji, pri čemer se program osredotoča na stanovalce v delavskih nastanitvah in ženske. Program podpira tovarne pri usposabljanju ranljivih delavcev o osnovnih življenjskih veščinah, vključno z zdravjem in varnostjo na delovnem mestu, pravicami in dolžnostmi, komunikacijo in timskim delom. Kot del naše zaveze za okrepitev finančne pismenosti ljudi v naši dobavni verigi usposabljanje zajema tudi izboljšanje razumevanja dokumentov o zaposlitvi in plačilnih list s strani udeležencev.

V Indiji je 600 milijonov notranjih migrantov, ki se v iskanju sezonskega ali začasnega dela običajno preselijo na zelo oddaljeno drugo stran države, in številne tovarne naših dobaviteljev so nakopičene na teh območjih. Posledično so migrantski delavci lahko med najbolj ranljivimi v naši dobavni verigi.

Usposabljanje se izvaja s pristopom skozi igro, ki uporablja interaktivne dejavnosti, da delavcem pomaga pri vključevanju in učenju. Zdaj ga ponujamo v štirih jezikih in vodje usposabljanja so uvedli tudi Googlov pretvornik besedila v govor, tako da lahko delavci poslušajo in razumejo pogodbe, ki niso napisane v njihovem maternem jeziku.

Letos smo izvedli neodvisno oceno vpliva programa My Life, pri čemer smo se o programu pogovarjali s 500 tovarniškimi delavci, ki so zaključili usposabljanje v osmih tovarnah v zvezni državi Tamil Nadu v Indiji. Raziskava je še vedno v teku, a predhodne ugotovitve so spodbudne: 

  • 3 od 5 delavcev poročajo o bistvenem izboljšanju svojih komunikacijskih veščin zaradi usposabljanja My Life; 

  • 3 od 5 delavcev poročajo tudi o bistvenem izboljšanju na področju svojega osebnega in menstrualnega zdravja ter higiene zaradi usposabljanja My Life;

  • dve tretjini delavcev se »zelo strinja«, da po usposabljanju My Life bolje razumejo svoje pravice in odgovornosti na delu.

Do julija 2023 je program My Life India ranljivim delavcem pomagal bolje razumeti njihove pravice v sedmih tovarnah, ki predstavljajo več kot 4.000 delavcev.

My Space se izvaja v partnerstvu s St John’s Medical College. Vzpostavljen je bil, da zagotovi praktično podporo na področju duševnega zdravja delavcev. Projekt vključuje ozaveščanje in zmanjševanje stigme v zvezi z obravnavo vprašanj duševnega zdravja na delovnem mestu. Projekt v tovarnah vzpostavi osnovne svetovalne storitve tako, da zdravstveni strokovnjaki iz St John's usposobijo izbrano tovarniško osebje ter se povezujejo z delavci in vodjami, da zmanjšajo stigmo v zvezi s pogovorom o duševnem zdravju. Redno spremljamo lokalne ekipe, da sledimo napredku in se o njem pogovarjamo. Številni delavci so prejeli pomoč zaradi različnih težav.

Leta 2020 smo uvedli modul usposabljanja o spolnem nadlegovanju za svetovalce na delovnem mestu. Tovarne se zato spodbuja, da te usposobljene svetovalce imenujejo v odbor tovarne za interne pritožbe – uradni mehanizem, ki v Indiji obravnava primere spolnega nadlegovanja na delovnem mestu.

Med pandemijo covida-19 so tovarniški svetovalci, vodstvo in kadrovski delavci še naprej uporabljali omrežja My Space za podporo delavcev v svojih skupnostih. Pomagali so dvigati ozaveščenost o previdnostnih ukrepih proti covidu-19 in ponujali splošno podporo v zvezi z duševnim zdravjem.

Več o tem

Program PASS, ki se je začel leta 2019, zagotavlja izobraževanje in praktično podporo, s katerima indijski delavci v industriji oblačil v Tirupurju in njegovi okolici lažje dostopajo do vladne pomoči, do katere imajo pravico v okviru sklada Employees Provident Fund (EPF) in zdravstvenega sistema Employees State Insurance (ESI). Skupnostni organizatorji usposabljajo sodelavce prostovoljce v lokalni skupnosti, ki nato pomagajo delavcem, da se prijavijo v sisteme in izkoristijo pravice, ki jih ti prinašajo.

Projekt je uspešno pomagal delavcem pri dostopu do njihovih ugodnosti socialnega varstva. Nekemu delavcu je pomagal pri prijavi v sistem državnega zavarovanja za zaposlene, da je lahko prejel zdravstveno obravnavo po poškodbi na delovnem mestu, drugemu pa je pomagal pridobiti dostop do pravic iz ESI in EPF, ki so bile zadržane zaradi administrativne napake. Skupnostni organizatorji tudi zbirajo informacije, da pomagajo SAVE v zagovorniških prizadevanjih pri vladi in drugih ključnih deležnikih. PASS nadgrajuje naš prejšnji program Worker Education Groups s SAVE, ki se je začel leta 2010.

Sudokkho je bil projekt, ki sta ga financirali vlada Združenega kraljestva in švicarska vlada, ter ponazarja, kako v naši dobavni verigi podpiramo napredovanje na poklicni poti za delavce, zlasti ženske. Prek strukturiranega internega sistema tehničnega usposabljanja prejmejo tovarne podporo za boljše usposabljanje novih in obstoječih upravljavcev šivalnih strojev. Večina delavcev, ki so se usposabljali v okviru tega projekta, med katerimi je bilo veliko žensk, je postalo upravičenih do napredovanja in zvišanja plače. To pomeni, da se delavci, ki sodelujejo v programu, od katerih je večina žensk, učijo novih veščin, ki izboljšajo njihove možnosti za zaslužek. Do julija 2023 se je program za razvoj veščin Sudokkho izvajal v 17 tovarnah. Te tovarne zaposlujejo 29.224 delavk, ki predstavljajo 18 % delavk v naši dobavni verigi končnih izdelkov v Bangladešu.

Leta 2021 smo v partnerstvu z Microfinance Opportunities, nevladno organizacijo s sedežem v ZDA, in South Asian Network on Economic Modeling (SANEM), njihovim lokalnim partnerjem v Bangladešu, ustanovili ta projekt, ki si z razumevanjem pogledov in izkušenj delavcev na delovnem mestu prizadeva omogočiti, da bodo delavci bolj upoštevani. Projekt je bil narejen po vzoru projekta Garment Worker Diaries v Bangladešu.
Iz različnih tovarn v naši dobavni verigi smo sestavili vzorec 400 delavcev. Vse sodelujoče smo pridobili na daljavo prek skupnostnih omrežij, za čas, ki so ga porabili za projekt, pa so bili plačani. V določenem časovnem obdobju smo jim večkrat postavili vrsto vprašanj, ki so nam omogočila razumeti njihove poglede na zdravje in varnost pri delu, plače in dodatke ter krčenje sredstev.

V Bangladešu zakon zahteva, da imajo tovarne delavski participativni odbor, vendar so ti odbori pogosto neučinkoviti.
Program Social Dialogue, ki ga je leta 2016 začela pobuda Ethical Trading Initiative, krepi zmožnost delavcev za sodelovanje v odborih in vodstvu tovarne pomaga voditi te odbore učinkovito in v skladu z zakonodajo.

Program usposablja izvoljene delavce in vodstvo o ključnih vprašanjih, kot so razumevanje delovnega prava, obravnava pritožb, reševanje težav, postopki uradnih sestankov, učinkovita komunikacija in spolno nadlegovanje.

Na voljo je tudi tečaj, ki je zasnovan posebej za ženske članice odbora. Ta zajema vprašanja, kot so porodniški dopust, spolno nadlegovanje in diskriminacija pri plačah, razvija pa tudi socialne spretnosti, vključno z javnim nastopanjem in komunikacijo. Hkrati je to priložnost za ženske, da spregovorijo o varnosti na delovnem mestu in na svoji dnevni poti na delo. Številne ženske, ki sodelujejo v usposabljanju, poročajo, da postanejo bolj samozavestne za obvladovanje konfliktov na delu in doma.

Program Promising Futures, ki ga od leta 2018 za delavce na Kitajskem izvaja Carnstone, si prizadeva povečati ozaveščenost in razumevanje kitajskega zapletenega sistema socialnega zavarovanja med delavci in delavkami ter vodstvom tovarne. Podpira jih tudi pri dostopanju da socialnega zavarovanja. Za ozaveščanje in deljenje informacij projekt uporablja WeChat, platformo družbenih medijev, in spletna gradiva. Spletni viri vključujejo izobraževalno dramo in spletno mesto, ki ponuja informacije in praktične nasvete o socialnem zavarovanju. Prav tako financiramo več spletnih vsebin, da zagotovimo informacije o drugih kitajskih provincah, v katerih lahko imajo drugačne postopke socialnega varstva. Promising Future poteka peto leto. Po podatkih iz julija 2023 se program izvaja v 437 tovarnah. Te tovarne zaposlujejo preko 78.000 delavcev, ki predstavljajo 13 % vseh delavcev v naši dobavni verigi končnih izdelkov. Po uvedbi programa so delavci povedali, da bolje razumejo socialno zavarovanje, prav tako pa se je hkrati zvišala njegova uporaba v tovarnah. Prišlo je do spremembe v odnosu in vedenju uprav tovarn, številne delavce spodbujajo, da se prijavijo v socialno zavarovanje. Z našo oceno smo odkrili tudi nekatere ovire, zaradi katerih program ne dosega večjega učinka, med njimi je tudi odpor delavcev do vpisa v socialno zavarovanje.

Naša kitajska aplikacija za delavce CIQ, ki je bila leta 2018 zagnana kot pilotni projekt, je zasnovana za razumevanje kadrovskih praks, izboljšanje komunikacije in ozaveščanje o pravicah delavcev. Pilotni program je privedel do izboljšane preglednosti kadrovskih praks, boljše komunikacije med vodstvom in delavci ter večje ozaveščenosti delavcev o pravicah. Aplikacija zagotavlja tudi funkcijo, prek katere lahko delavci vložijo pritožbo. Da zagotovimo primerno obravnavo pritožb, ki so vložene prek aplikacije, podpiramo tovarne pri uvedbi ustreznih sistemov in postopkov upravljanja pri obravnavanju in reševanju pritožb.

V tovarnah smo pomagali ustanoviti učne klube za delavce, da delavce izobrazimo o vprašanjih varnosti in zdravja pri delu, temeljnih delavskih pravicah in življenjskih veščinah. Klube vodijo delavski prvaki, ki se udeležijo dvodnevnega usposabljanja, na katerem pridobijo veščine za učinkovito vodenje klubov ter dviganje ozaveščenosti o varnosti in zdravju pri delu in širjenje njegovega poznavanja.

Delavski prvaki podpirajo vzajemno učenje z delitvijo učnega gradiva prek storitve WeChat. Čeprav ne gre za projekt varnosti in zdravja pri delu, ki je namenjen samo ženskam, so se razvijalci posebej potrudili, da v vsebino vključijo dejavnike enakosti spolov. Zajete so specifične skrbi delavk v zvezi diskriminacijo na podlagi spola, spolnim nadlegovanjem in zaščito ženskih delavskih pravic. V učne module so vključene informacije o varnosti in zdravju pri delu ter omejitve delovnih mest za delavke.

Smo partnerski član programa ILO Better Work, ki deluje v ključnih državah, iz katerih nabavljamo. Skrbi za nadzor obratov in pomaga usposabljati vodstvo in delavce o preprečevanju in obravnavanju spolnega nadlegovanja med delavci, srednjim vodstvom in poslovodjami.
Ustanavljanje odborov na ravni tovarne, ki podpirajo komunikacijo med vodjami in delavci, je za program Better Work osrednjega pomena. Da bi zagotovili, da so slišane, se ženske zelo spodbuja k vključitvi v te odbore, v katerih mora biti vsaj polovica članov žensk. Razvit je bil poseben projekt, ki delavkam pomaga shajati na delovnem mestu in razviti vodstvene veščine. Program prav tako podpira ženske, da premagajo odpor družinskih članov do njihove vključitve v odbore tovarne.

STOP si prizadeva za obravnavo spolnega nadlegovanja in nasilja na podlagi spola na delovnem mestu. Projekt, ki se je začel leta 2019, zagotavlja podporo in usposabljanje, s katerima tovarne ustanavljajo in vzdržujejo učinkovite mehanizme na delovnem mestu za preprečevanje spolnega nadlegovanja in odzivanje nanj. Več o tem projektu najdete v razdelku Nasilje na podlagi spola in spolno nadlegovanje.

Smo partnerski član programa ILO Better Work, ki deluje v ključnih državah, iz katerih nabavljamo. Skrbi za nadzor obratov in pomaga usposabljati vodstvo in delavce o preprečevanju in obravnavanju spolnega nadlegovanja med delavci, srednjim vodstvom in poslovodjami.
Ustanavljanje odborov na ravni tovarne, ki podpirajo komunikacijo med vodjami in delavci, je za program Better Work osrednjega pomena. Da bi zagotovili, da so slišane, se ženske zelo spodbuja k vključitvi v te odbore, v katerih mora biti vsaj polovica članov žensk. Razvit je bil poseben projekt, ki delavkam pomaga shajati na delovnem mestu in razviti vodstvene veščine. Program prav tako podpira ženske, da premagajo odpor družinskih članov do njihove vključitve v odbore tovarne.

STOP si prizadeva za obravnavo spolnega nadlegovanja in nasilja na podlagi spola na delovnem mestu. Projekt, ki se je začel leta 2019, zagotavlja podporo in usposabljanje, s katerima tovarne ustanavljajo in vzdržujejo učinkovite mehanizme na delovnem mestu za preprečevanje spolnega nadlegovanja in odzivanje nanj. Več o tem projektu najdete v razdelku Nasilje na podlagi spola in spolno nadlegovanje.

2023 © Primark Stores Limited