primark.comVacatures
Primark-logo
Primark mensen en productiemedewerkers in een fabriek

Mensen

Bij Primark vinden we de leefomstandigheden van de mensen die onze kleding maken enorm belangrijk. Zonder hen zouden we niet zijn waar we vandaag staan en we nemen onze verantwoordelijkheid tegenover hen zeer ernstig. We gebruiken de kracht van ons bedrijf als volgt...

Hoe werken we samen met Primark-leveranciers

We werken wereldwijd samen met leveranciers, fabrieken en de boeren in ons Primark Sustainable Cotton Programme (PSCP) om producten te maken waar onze klanten van houden. Elke keer dat we een nieuwe Primark-leverancier accepteren, moet deze voldoen aan de internationaal erkende normen die beschreven zijn in onze gedragscode. We werken nauw samen met onze leveranciers en hun fabrieken en we controleren minstens één keer per jaar of onze normen worden nageleefd. Er worden elk jaar circa 3.000 inspecties uitgevoerd door onze teams op locatie om ervoor te zorgen dat de werkuren, salarissen en rechten van medewerkers worden beschermd.

We investeren al vele jaren in trainingsprogramma's om zowel fabrieksmedewerkers en onze PSCP-boeren te ondersteunen. Deze programma's bieden mensen de kans om hun technische vaardigheden te ontwikkelen en ondersteunen de fysieke en geestelijke gezondheid van werknemers. Lees verder voor meer informatie ...

Wist je dat?

130 plaatselijke werknemers maken deel uit van ons Ethical Trade and Environmental Sustainability-team. Ten minste eenmaal per jaar bezoeken ze alle fabrieken waarmee we samenwerken om persoonlijke audits uit te voeren. Daarnaast verzorgen ze trainingen voor de werknemers in de fabrieken.

Het India Worker Empowerment Programme (IWEP) is in Zuid-India begonnen als een reeks projecten die waren gericht op de behoeften van kwetsbare medewerkers in de kledingindustrie, en dan met name vrouwelijke medewerkers en arbeidsmigranten in en rond Tirupur. Het is in 2017 samen met My Life gestart en groeit sindsdien gestaag. Het bestaat nu uit My Space, My Journey en PASS, die verder zijn ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van medewerkers op uiteenlopende gebieden.

My Life in Zuid-India ondersteunt fabrieken bij het trainen van kwetsbare medewerkers in fundamentele levensvaardigheden waaronder gezondheid en veiligheid op de werkplek, rechten, verantwoordelijkheden, communicatie en teamwork. My Life wordt geïmplementeerd met de hulp van de internationale ngo Women Win en het plaatselijke ngo Naz Foundation. Deze training is vooral gericht op kwetsbare medewerkers en maakt gebruik van een 'speelse' insteek, waarbij interactieve activiteiten worden benut om medewerkers te betrekken en te informeren. Het management van de fabriek heeft ook aangegeven dat het een positieve invloed heeft op de atmosfeer in de fabriek.

In 2018 hebben we samen met onze partners het project verder opgeschaald met een 'Train the Trainers'-module. De deelnemende fabrieken konden verschillende medewerkers nomineren voor de training tot 'My Life Trainers'. We zijn op dit moment bezig met de herstart van het project, nadat het door de lockdowns niet mogelijk was om op locatie training te bieden. We hebben samen met onze partners en fabrieken online training en activiteiten op locatie gecreëerd om te voldoen aan coronamaatregelen.

My Space is geïmplementeerd met de hulp van het St John’s Medical College. Het doel van het initiatief is om praktische steun te bieden voor de geestelijke gezondheid van medewerkers. Het project omvat onder andere het vergroten van het bewustzijn van geestelijke gezondheidsproblemen en het verminderen van het bestaande stigma. Het project creëert fundamentele begeleidingsdiensten in fabrieken door middel van het trainen van fabrieksmedewerkers door medische deskundigen van St Johns. Het gesprek rond geestelijke gezondheid wordt ook aangegaan met medewerkers en managers om het stigma te verminderen. We houden regelmatig contact met de plaatselijke teams om de voortgang te controleren en te bespreken. Met dit project zijn een tal van medewerkers, met uiteenlopende problemen, geholpen.

In 2020 hebben wij een opleidingsmodule over seksuele intimidatie ingevoerd voor de werkplekadviseurs. Vervolgens worden fabrieken aangespoord om deze getrainde adviseurs aan te stellen in hun interne klachtencommissies – hierin verloopt de formele procedure voor gevallen van seksuele intimidatie in India.

Tijdens de coronapandemie zijn adviseurs, management en HR-medewerkers gebruik blijven maken van de My Space-netwerken om medewerkers te ondersteunen in hun gemeenschappen. Zij hielpen bij de bewustmaking van de coronamaatregelen en boden algemene ondersteuning op het gebied van de geestelijke gezondheid.

Het PASS-programma is in 2019 gestart en biedt educatieve en praktische steun voor medewerkers in Indiase kledingfabrieken binnen en rond Tirupur. Ze worden geholpen met het krijgen van de overheidssteun waar zij recht op hebben binnen het Employees Provident Fund (EPF) en het zorgstelsel van Employees State Insurance (ESI). Organisatoren trainen vrijwilligers binnen de lokale gemeenschap die vervolgens medewerkers helpen bij het inschrijven en het gebruikmaken van de stelsels.

Het project heeft met succes medewerkers geholpen met toegang tot hun socialezekerheidsuitkeringen. Er is bijvoorbeeld een medewerker geholpen bij het aanmelden voor het Employee State Insurance-stelsel voor gezondheidszorg na een arbeidsongeval en een andere werknemer is geholpen met toegang tot ESI- en EPF-uitkeringen, die onterecht niet waren uitgekeerd vanwege administratieve fouten. Organisatoren uit de gemeenschap verzamelen ook informatie ter ondersteuning van de pleitbezorging van SAVE bij de overheid en andere belangrijke stakeholders. PASS bouwt samen met SAVE verder op ons eerdere Worker Education Groups-programma dat in 2010 is gestart.

In 2019 hebben we verder gebouwd op de positieve ervaring in Zuid-India door samen met de internationale ngo Women Win en de plaatselijke ngo Girl Determined het My Life-project in het leven te roepen voor medewerkers in Myanmar. Zowel de politieke ontwikkelingen in Myanmar als de uitbraak van de coronapandemie vormden enorme uitdagingen voor het uitrollen van het project. Bijgevolg werd het project aangepast om huidige en voormalige fabrieksmedewerkers te steunen. Er werd ook ingegaan op gendergerelateerd geweld en intimidatie in hun gemeenschappen en levens. My Life gaf vrouwen de kans om meer te leren over het omgaan met gendergerelateerd geweld, nu en in de toekomst. We hebben plannen om de medewerkers die getraind zijn in het project als ‘GBV Facilitators’ (bemiddelaars voor gendergerelateerd geweld) in te zetten om fabrieken te helpen bij het ontwikkelen van effectieve strategieën om gendergerelateerd geweld beter te voorkomen en aan te pakken.

We hebben dit project samen met Impactt en Women Win ontworpen en geïmplementeerd, met financiering van de Vulnerable Supply Chains Facility van het Britse Foreign, Commonwealth and Development Office. Het initiatief richtte zich op de impact van de coronapandemie op medewerkers met lage inkomens en kwetsbare groepen binnen globale toeleveringsketens. Het doel was om de directe en langetermijnuitdagingen aan te pakken voor het ondersteunen van werkgelegenheid, levensonderhoud en inkomens binnen de confectie-industrie in Myanmar. Het innovatieve programma richtte zich op genderkwesties voor werkende vrouwen via voorwaardelijke subsidies aan medewerkers in combinatie met fabriekstraining en steun voor gemeenschapsorganisaties. Helaas werd het project vroegtijdig stopgezet vanwege de gevolgen van de gebeurtenissen in Myanmar op de financiering door de Britse regering. We hebben echter veel geleerd van dit project en de ervaringen zijn gedeeld tijdens een reeks evenementen die sectorbreed werden georganiseerd door de Vulnerable Supply Chains Facility.

Sudokkho was een project dat door de overheden van het VK en Zwitserland werd gefinancierd. Het is een voorbeeld van hoe we loopbaanontwikkeling ondersteunen binnen onze toeleveringsketen, met de nadruk op vrouwelijke werknemers. Fabrieken worden geholpen bij het beter trainen van nieuwe en bestaande naaimachinebedieners door middel van een gestructureerd technisch trainingssysteem op locatie. Het merendeel van de medewerkers, waaronder veel vrouwen, die training ontvangen in dit project komen in aanmerking voor promoties en loonsverhogingen. Dit betekent dat medewerkers, waaronder veel vrouwen, die onderdeel zijn van het programma nieuwe vaardigheden leren die bijdragen aan hun verdienpotentieel. In totaal heeft het project sinds de start in 2016 het levensonderhoud van 16.000 medewerkers ondersteund door deze in staat te stellen hun technische vaardigheden op de werkplek te ontwikkelen.

In 2021 werkten we samen met de Amerikaanse ngo Microfinance Opportunities en het South Asian Network on Economic Modeling (SANEM), hun lokale partner in Bangladesh, om dit project op te zetten. Dit was gericht op het verzamelen van gegevens om inzicht te krijgen in de meningen en ervaringen van werknemers op de werkvloer. Het project was afgeleid van het Garment Worker Diaries-project in Bangladesh.
We hebben een representatieve groep van vierhonderd werknemers uit verschillende fabrieken in onze toeleveringsketen geselecteerd. Ze zijn allemaal op afstand geselecteerd via gemeenschapsnetwerken en we hebben hen betaald voor hun deelname aan het project. We hebben ze op meerdere momenten binnen een bepaald tijdsbestek vragen gesteld om een beter beeld te krijgen van hun kijk op gezondheid en veiligheid op de werkplek, loon en bonussen, en bezuinigingen.

In Bangladesh zijn fabrieken wettelijk verplicht om een medezeggenschapscommissie te hebben, maar deze commissies zijn vaak niet erg effectief.
Het Ethical Trading Initiative’s Social Dialogue-programma, gestart in 2016, verbetert het vermogen van medewerkers om deel te nemen aan deze commissies en het helpt het fabrieksmanagement om deze commissies effectief en volgens de wet te beheren.

Het programma traint gekozen commissieleden in de kernpunten van hun functie en kwesties als het begrijpen van arbeidsrecht, omgaan met klachten, probleemoplossend vermogen, formele vergaderprocedures, effectief communiceren en seksuele intimidatie.

Er bestaat ook een cursus die specifiek is ontworpen voor de vrouwelijke commissieleden. Hierin wordt ingegaan op kwesties zoals zwangerschapsverlof, seksuele intimidatie en loondiscriminatie. Verder wordt er getraind op softskills zoals spreken in het openbaar en communicatie. Het biedt ook een plek voor vrouwen om veiligheid op de werkplek en tijdens het dagelijks woon-werkverkeer te bespreken. Veel van de vrouwen die aan de opleiding deelnemen, melden dat het hun zelfvertrouwen om conflicten op het werk en thuis te beheersen, verbetert.

Het Promising Futures-programma, dat Carnstone sinds 2018 implementeert voor medewerkers in China, heeft als doel om medewerkers en fabrieksleiding bewuster te maken van en meer inzicht te geven in het complexe socialezekerheidsstelsel van China. Het ondersteunt hen ook bij toegang tot sociale zekerheid. Het project maakt gebruik van WeChat, een social media platform, en online materiaal om bewustzijn te vergroten en informatie te delen. De online middelen omvatten een educatieve film en een website met informatie en praktische richtlijnen voor sociale zekerheid in 13 provincies in China met fabrieken die leveren aan Primark. We financieren ook meer websitemateriaal om informatie te leveren in andere provincies in China, waar de procedures voor sociale zekerheid kunnen verschillen.

Onze China CIQ-app voor werknemers is in 2018 gestart als proefproject om werkwijzen binnen het personeelsbeleid te begrijpen, communicatie te verbeteren en bewustzijn van werknemersrechten te vergroten. Het pilootproject heeft geleid tot een verhoogde transparantie in HR-werkwijzen, betere communicatie tussen management en medewerkers, plus een verbeterd bewustzijn van werknemersrechten. Met de app kunnen werknemers ook klachten indienen. We zorgen ervoor dat klachten die via de app worden ingediend, juist worden verwerkt. Dit gebeurt door fabrieken te ondersteunen bij het implementeren van geschikte beheerssystemen en -processen voor het verwerken en oplossen van klachten.

We hebben geholpen bij het oprichten van Worker Learning Clubs in fabrieken om medewerkers te informeren over arbeidsomstandigheden, fundamentele arbeidsnormen en levensvaardigheden. De clubs worden geleid door Worker Champions, die een tweedaagse training doorlopen om de vaardigheden te ontwikkelen om de clubs effectief te beheren en het bewustzijn van de arbeidsomstandigheden te vergroten.

Worker Champions delen leermateriaal via WeChat om het leren door collega's te bevorderen. Hoewel het programma niet specifiek voor vrouwen is opgezet, hebben de ontwikkelaars extra aandacht besteed aan gendergelijkheid in het trainingsmateriaal. Er worden onder andere specifieke problemen van vrouwelijke medewerkers besproken met betrekking tot genderdiscriminatie, seksuele intimidatie en de bescherming van arbeidsrechten van vrouwen. Informatie over arbeidsomstandigheden en beperkingen voor vrouwelijke medewerkers zijn onderdeel van de leermodules.

We zijn lid van het ILO Better Work-programma dat actief is in belangrijke inkooplanden. Het programma voert controles uit op sites en helpt management en medewerkers bij het voorkomen en aanpakken van seksuele intimidatie van werknemers, middenmanagers en leidinggevenden.
Op fabrieksniveau comités opzetten om de communicatie tussen managers en medewerkers te verbeteren, is een centrale spil van het Better Work-programma. Vrouwen worden aangespoord om lid te worden van deze commissies en minstens de helft van de leden moeten vrouwen zijn. Er is een specifiek project ontwikkeld om vrouwelijke werknemers te helpen zich op de werkplek te redden en leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen. Het programma helpt vrouwen ook om weerstand van familieleden tegen deelname aan de fabriekscomités te overwinnen.

STOP richt zich op seksuele intimidatie en gendergerelateerd geweld op de werkplek. Het project is gestart in 2019 en ondersteunt fabrieken bij het opstellen en in stand houden van effectieve procedures voor het voorkomen van en reageren op seksuele intimidatie. Je leest meer over deze projecten onder 'Gendergerelateerd geweld en seksuele intimidatie'.

2023 © Primark Stores Limited