Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC)

In 2015 werd Primark lid van de werkgroep ZDHC Foundation. Onder haar leden telt deze organisatie kleding- en schoenenmerken met een gedeelde inzet om het milieu en persoonlijk welzijn te verbeteren door de afschaffing van het lozen van gevaarlijke chemicaliën die worden gebruikt in de waardeketen van de textiel- en schoenenbranche. Primark is in de loop van haar lidmaatschap betrokken geweest bij de ontwikkeling van de door deze groep geproduceerde hulpmiddelen en normen, die ook door andere merken en detailhandelaars worden toegepast. Wij hebben deze normen en hulpmiddelen in ons eigen programma opgenomen ter ondersteuning van onze betrokkenheid bij de DETOX-campagne.