primark.com
Logo Primark
Zdroje – Primark Cares
ZDROJE

Nejčastější dotazy

Primark byl vždy synonymem skvělé módy, kterou si může dovolit každý. Takoví jsme my. Bez ohledu na celkovou částku, kterou je zákazník ochoten vynaložit, máme široký sortiment módy a doplňků pro domácnost za nižší ceny, než by leckdo očekával.

Víme však, že naše nízké ceny nemohou přijít draho naši planetu nebo lidi vyrábějící naše oblečení.

Díky naší velikosti a rozsahu můžeme přinášet milionům zákazníků udržitelnější módu – a u některých našich produktových řad je tomu tak již nyní.

Například 50% oblečení, které dnes prodáváme, patří do produktové řady Primark Cares – to znamená, že je vyrobeno z udržitelněji získávaných a recyklovaných materiálů – za dostupné ceny, které naši zákazníci milují.

A  38 % veškerého našeho bavlněného oblečení je vyrobeno z bavlny pocházející z programu Primark Sustainable Cotton Programme (PSCP), který byl spuštěn v roce 2013 a je největším svého druhu v oblasti módního maloobchodu. Vyšší náklady spojené s programem PSCP nijak nepromítáme do koncové maloobchodní ceny výrobku.

Chceme lidem umožnit nakupovat lépe, se zřetelem na větší udržitelnost a za přijatelné ceny. Vzhledem k naší velikosti a rozsahu můžeme prostřednictvím spolupráce s našimi dodavateli provádět změny, které jsou zapotřebí k tomu, abychom se stali udržitelnějším podnikem, aniž bychom měnili naše přijatelné ceny. Jsme totiž přesvědčeni, že udržitelnější móda by neměla být drahá.

Primark usiluje o dobré životní podmínky lidí, kteří vyrábějí jeho produkty, a zavázal se, že jim zajistí bezpečnost na pracovišti. Nevlastníme žádné výrobní závody. Proto si velmi pečlivě vybíráme ty, se kterými spolupracujeme. Dodavatelům a jejich výrobním závodům nezadáme žádné zakázky, pokud se nezaváží dodržovat mezinárodně uznávané standardy popsané v našem etickém kodexu.

Náš etický kodex zahrnuje oblasti jako mzdy, politika zaměstnanosti, právo vstoupit do odborů a bezpečnost a ochrana zdraví při práci a je založen na základním kodexu Iniciativy etického obchodování (ETI) a úmluvách Mezinárodní organizace práce (ILO), která je orgánem OSN. Jsme velmi hrdí na to, že Iniciativa etického obchodování od roku 2011 řadí náš program Ethical Trade Programme na čelní příčku.

Člen našeho týmu Ethical Trade složeného ze 130 odborníků sídlících v našich hlavních dodavatelských zemích vysvětlí před zadáním jakékoli zakázky standardy, jejichž splňování vyžadujeme od potenciálních dodavatelů a jejich továren. Tento tým nebo naši schválení auditní partneři následně provedou formální inspekci, při níž se posoudí, zda podmínky v daném závodě splňují požadavky našeho etického kodexu. Tyto inspekce nám poskytují detailní představu o pracovních podmínkách v závodě. Jejich součástí jsou důvěrné rozhovory se zaměstnanci, kteří nám mohou sdělit, jak jejich práce skutečně vypadá.

V každém závodu schváleném společností Primark se pak minimálně jednou ročně provádí nenahlášená inspekce v rámci našeho programu zaměřeného na průběžné monitorování dodavatelů. Pokud z nějakého důvodu nelze inspekci závodu provést, nebudeme zde zadávat žádné nové zakázky. Zjistíme-li během inspekce jakékoli nedostatky, poskytneme danému podniku podporu a poradenství, aby mohl tyto nedostatky napravit. Vždy se společně s dodavateli a jejich závody usilovně snažíme o sjednání nápravy, protože víme, že mnozí pracující jsou finančně závislí na naší společnosti. Pokud však zjistíme něco zásadního, neváháme podniknout okamžité kroky. Zastavíme zadávání nových zakázek, dokud nejsou problémy vyřešeny k naší naprosté spokojenosti. V nejkrajnějších případech, pokud dodavatel nejeví snahu dodržovat naše standardy, s ním zcela ukončíme spolupráci.

V sekci  Naše standardy  se dozvíte více o naší spolupráci s dodavateli a jejich výrobními závody.

Už více než deset let velmi úzce spolupracujeme s dodavateli, abychom zajistili dobré pracovní podmínky ve výrobních závodech, slušné zacházení s pracujícími a dodržování alespoň zákonem stanovené minimální mzdy.

Protože sami žádné výrobní závody nevlastníme, velmi pečlivě si vybíráme ty, se kterými spolupracujeme. Spolupracujeme pouze s těmi dodavatelskými závody, které se zaváží dodržovat mezinárodně uznávané standardy popsané v našem etickém kodexu. V kodexu je ustanoveno, že mzdy musejí být vypláceny v souladu se zákonným nebo odvětvovým standardem, a to podle toho, který je vyšší. Kodex je založen na standardech stanovených Iniciativou etického obchodování (ETI), které vychází ze standardů stanovených Mezinárodní organizací práce (ILO).

Všichni dodavatelé a jejich továrny se musí zavázat, že budou dodržovat tento kodex, který je součástí obchodních podmínek společnosti Primark. Dokud náš tým odborníků neprovede přímo ve výrobním závodu formální inspekci, při níž se ověří dodržování podmínek našeho kodexu, nebudeme danému závodu zadávat žádné zakázky. Náš tým 130 odborníků sídlících v našich hlavních dodavatelských zemích provádí v každém schváleném dodavatelském závodu společností Primark minimálně jednou ročně nenahlášenou inspekci v rámci programu průběžného monitorování dodavatelů. Při těchto inspekcích se kontroluje také to, zda je ve všech dodavatelských závodech vyplácena mzda, která dosahuje nebo překračuje zákonem stanovenou minimální mzdu v dané zemi.

Víme však, že musíme ještě usilovněji pracovat na zvýšení mezd pracujících v celém našem dodavatelském řetězci – proto se snažíme zajistit existenční minimum pro lidi, kteří vyrábějí naše produkty. V rámci nového závazku také budeme hledat způsob, jak s dodavateli pracovat na zvýšení mezd pracujících. Současně budeme dávat jasně najevo, že budeme stále více preferovat dodavatele, kteří sdílejí náš cíl.

Více informací o naší snaze zvýšit mzdy pracujících, čehož chceme dosáhnout zajištěním existenčního minima, si můžete přečíst  zde.

Společnost Primark nevlastní žádné výrobní závody a pečlivě si vybíráme, s kým spolupracujeme. Od každého závodu vyrábějícího produkty Primark vyžadujeme, aby se zavázal dodržovat etický kodex Primark, který je součástí obchodních podmínek společnosti Primark. Kodex zahrnuje oblasti, jako jsou mzdy, politika zaměstnanosti, právo vstoupit do odborů a bezpečnost a ochrana zdraví při práci a je založen na standardech stanovených Iniciativou etického obchodování (ETI), které vychází ze standardů stanovených Mezinárodní organizací práce (ILO).

Člen našeho týmu 130 odborníků sídlících v hlavních dodavatelských zemích vysvětlí před zadáním jakékoli zakázky standardy, jejichž splňování od každého dodavatele vyžadujeme v rámci našeho etického kodexu. Následně se provede formální inspekce, při níž se posoudí shoda daného závodu s našimi standardy, abychom si byli jisti jejich dodržováním ještě před zahájením obchodní spolupráce.

V každém závodu schváleném společností Primark se pak minimálně jednou ročně provádí nenahlášená inspekce v rámci našeho programu zaměřeného na průběžné monitorování dodavatelů. Pokud z nějakého důvodu nelze inspekci závodu provést, nebudeme zde zadávat žádné nové zakázky. Zjistíme-li během inspekce jakékoli nedostatky, poskytneme danému podniku podporu a poradenství, aby mohl tyto nedostatky napravit. Vždy se společně s dodavateli a jejich závody usilovně snažíme o sjednání nápravy, protože víme, že mnozí pracující jsou finančně závislí na naší společnosti. Pokud však zjistíme něco zásadního, neváháme podniknout okamžité kroky. Zastavíme zadávání nových zakázek, dokud nejsou problémy vyřešeny k naší naprosté spokojenosti. V nejkrajnějších případech, pokud dodavatel nejeví snahu dodržovat naše standardy, s ním zcela ukončíme spolupráci.

Více se dozvíte v sekci  Naše standardy .

Zakazujeme využívání dětské práce v celém dodavatelském řetězci společnosti Primark – považujeme to za nepřijatelné. Je to jasně vymezeno v etickém kodexu společnosti Primark, který je založen na mezinárodních standardech stanovených Iniciativou etického obchodování (ETI) a Mezinárodní organizací práce (ILO).

Všichni naši dodavatelé a jejich továrny musí dodržovat náš etický kodex, který zahrnuje oblasti, jako jsou mzdy, politika zaměstnanosti, právo vstoupit do odborů a bezpečnost a ochrana zdraví při práci – včetně minimálního vyžadovaného věku pracujících. Před zadáním jakékoli zakázky provádíme formální inspekci každého výrobního závodu, abychom ověřili, zda splňuje podmínky kodexu. Máme vlastní tým složený ze 130 odborníků sídlících v našich hlavních dodavatelských zemích, kteří provádějí zhruba 2000 inspekcí ročně. Tyto inspekce nám poskytují detailní představu o podmínkách panujících jak v nových, tak již schválených závodech, a umožňují nám kontrolovat dodržování našich standardů.

Zakazujeme využívání nucené práce a práce obětí obchodování s lidmi v dodavatelském řetězci společnosti Primark – považujeme to za nepřijatelné. Je to jasně vymezeno v etickém kodexu společnosti Primark, který je založen na mezinárodních standardech stanovených Iniciativou etického obchodování (ETI) a Mezinárodní organizací práce (ILO).

Všichni naši dodavatelé a jejich továrny musejí dodržovat náš etický kodex, který zahrnuje oblasti jako mzdy, politika zaměstnanosti a bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Před zadáním jakékoli zakázky provádíme formální inspekci každého výrobního závodu, abychom ověřili, zda splňuje podmínky kodexu. Máme vlastní tým složený ze 130 odborníků sídlících v našich hlavních dodavatelských zemích, kteří provádějí zhruba 2000 inspekcí ročně. Tyto inspekce nám poskytují detailní představu o podmínkách panujících jak v nových, tak již schválených závodech, a umožňují nám kontrolovat dodržování našich standardů.

Naše prohlášení týkající se moderního otroctví si můžete přečíst zde.

Vlastníte továrny nebo dodavatele vyrábějící vaše produkty? 

Primark nevlastní žádné výrobní závody. Ve skutečnosti 98 % závodů, v nichž se vyrábějí produkty Primark, vyrábí také pro jiné značky. Pečlivě si však vybíráme, s kým spolupracujeme. Před zařazením na náš seznam schválených závodů musí být nejdříve provedena inspekce, během níž se ověří, zda daný závod splňuje mezinárodně uznávané standardy, které jsou popsány v etickém kodexu Primark. Jakmile je závod schválen, zodpovídá náš tým Ethical Trade, který tvoří přes 130 odborníků sídlících v našich hlavních dodavatelských zemích, za průběžné sledování dodržování našeho etického kodexu. Tento tým provádí zhruba 2000 inspekcí ročně. Tyto inspekce nám poskytují detailní představu o podmínkách panujících jak v nových, tak již schválených závodech, a umožňují nám kontrolovat dodržování našich standardů.

Více se dozvíte v sekci Naše standardy.

Primark nevlastní žádné výrobní závody. Ve skutečnosti 98 % závodů, v nichž se vyrábějí produkty Primark, vyrábí také pro jiné značky. Pečlivě si však vybíráme, s kým spolupracujeme. Před zařazením na náš seznam schválených závodů musí být nejdříve provedena inspekce, během níž se ověří, zda daný závod splňuje mezinárodně uznávané standardy, které jsou popsány v etickém kodexu Primark. Jakmile je závod schválen, zodpovídá náš tým Ethical Trade, který tvoří přes 130 odborníků sídlících v našich hlavních dodavatelských zemích, za průběžné sledování dodržování našeho etického kodexu. Tento tým provádí zhruba 3000 inspekcí ročně. Tyto inspekce nám poskytují detailní představu o podmínkách panujících jak v nových, tak již schválených závodech, a umožňují nám kontrolovat dodržování našich standardů.

Více se dozvíte v sekci  Naše standardy .

Zřícení budovy Rana Plaza bylo strašnou tragédií. Byli jsme hluboce otřeseni a zarmouceni tím, co se stalo. Náš dodavatel byl jedním z pěti dodavatelů vyrábějících v této továrně a Primark byl jednou z 28 značek spolupracujících s tímto dodavatelem. Naši zodpovědnost vůči všem, kteří byli touto tragédií postiženi, jsme brali velmi vážně.

Společně s místními partnery jsme spolupracovali na zajištění finančních prostředků na nouzovou potravinovou a lékařskou pomoc. Více než 3600 pracujícím a jejich rodinám jsme poskytli krátkodobou finanční pomoc, jejíž výše představovala ekvivalent devíti měsíčních mezd.

Zaměřili jsme se také na dlouhodobé potřeby pracovníků a jejich rodin, kteří byli zaměstnáni u našeho dodavatele postiženého touto tragédií. Obnášelo to i finanční podporu v následujících letech. Kromě toho jsme poskytovali právní poradenství a pomáhali se zakládáním bankovních účtů a s převzetím kontroly nad vlastní finanční budoucností v dlouhodobém horizontu.

Také jsme založili rozsáhlejší program zaměřený na nefinanční podporu pro lidi a rodiny postižené touto tragédií – především se jednalo o děti, které ztratily jednoho z rodičů.

Byli jsme také mezi prvními maloobchodníky, kteří podepsali Dohodu o požární bezpečnosti a bezpečnosti budov v Bangladéši, a opětovně jsme potvrdili svůj závazek, že chceme společně s dalšími značkami, majiteli továren, nevládními organizacemi, odborovými svazy a bangladéšskou vládou dosáhnout trvalé pozitivní změny v bangladéšském oděvním průmyslu.

V září 2021 jsem podepsali novou dohodu International Accord, protože chceme zajistit, aby lidé, kteří vyrábějí naše oblečení, měli i nadále dobré a bezpečné pracovní podmínky.

I nadále budeme pokračovat v úzké spolupráci s dohodou Accord a také v nedávno zahájené spolupráci s Výborem pro udržitelnost konfekční módy (Ready-Made Garment Sustainability Council). Kromě toho jsme v roce 2013 vytvořili vlastní program přísných kontrol konstrukční integrity továrních budov pro posouzení výrobních závodů našich dodavatelů. Kontroly konstrukční integrity jsou nyní hlavní částí našeho programu v Bangladéši, Pákistánu a Myanmaru.

Více o podpoře, kterou Primark poskytuje od doby, kdy došlo ke zřícení budovy Rana Plaza, si můžete přečíst  zde.

Sami nevlastníme žádné výrobní závody, ve kterých se vyrábějí naše produkty. Proto si velmi pečlivě vybíráme dodavatele, s nimiž spolupracujeme. Od každého závodu vyrábějícího produkty Primark vyžadujeme, aby se zavázal dodržovat etický kodex Primark, který je součástí obchodních podmínek společnosti Primark. Kodex zahrnuje oblasti, jako jsou mzdy, politika zaměstnanosti, právo vstoupit do odborů a bezpečnost a ochrana zdraví při práci a je založen na standardech stanovených Iniciativou etického obchodování (ETI) a Mezinárodní organizací práce (ILO).

Člen našeho týmu 130 odborníků sídlících v našich hlavních dodavatelských zemích vysvětlí před zadáním jakékoli zakázky standardy, jejichž splňování od každého dodavatele vyžadujeme v rámci našeho etického kodexu. Tento tým nebo naši schválení auditní partneři následně provedou formální inspekci, při níž se posoudí shoda daného závodu s našimi standardy, abychom si byli jisti jejich dodržováním ještě před zahájením obchodní spolupráce.

V každém závodu schváleném společností Primark se pak minimálně jednou ročně provádí nenahlášená inspekce v rámci našeho programu zaměřeného na průběžné monitorování dodavatelů. Pokud z nějakého důvodu nelze inspekci závodu provést, nebudeme zde zadávat žádné nové zakázky. Zjistíme-li během inspekce jakékoli nedostatky, poskytneme danému podniku podporu a poradenství, aby mohl tyto nedostatky napravit. Vždy se společně s dodavateli a jejich závody usilovně snažíme o sjednání nápravy, protože víme, že mnozí pracující jsou finančně závislí na naší společnosti. Pokud však zjistíme něco zásadního, neváháme podniknout okamžité kroky. Zastavíme zadávání nových zakázek, dokud nejsou problémy vyřešeny k naší naprosté spokojenosti. V nejkrajnějších případech, pokud dodavatel nejeví snahu dodržovat naše standardy, s ním zcela ukončíme spolupráci.

V sekci  Naše standardy  se dozvíte více o naší spolupráci s dodavateli a jejich výrobními závody.

Protože jsme se zavázali stát se udržitelnějším podnikem, je pro nás důležité snižovat negativní dopad našeho podnikání na životní prostředí v maximální možné míře.

Zavázali jsme se snížit uhlíkové emise v našem hodnotovém řetězci do roku 2030 na polovinu

Chtěli jsme ve svém závazku snížit uhlíkové emise jít ještě o kus dále, než je současné snížení o 30 %, k níž vyzývá Charta módního průmyslu pro změnu klimatu OSN (UNFCCC). Proto jsme se zavázali do roku 2030 snížit na polovinu uhlíkové emise ve všech fázích procesu výroby produktů Primark.

Začali jsme tím, že snižujeme spotřebu energie. V červnu 2021 jsme zřídili energetickou komisi, která nám umožňuje spravovat energie na dálku. V současnosti má na starosti více než 140 míst v našich prodejnách ve Spojeném království. Díky tomu máme také lepší přehled o spotřebě energie a můžeme efektivněji řídit naši poptávku.

Spustili jsme také iniciativu LED, v jejímž rámci chceme všechny naše prodejny vybavit energeticky úspornými svítidly, a pro příští fiskální rok jsme urychlili náš program LED, který se má týkat více než 120 prodejen. Náš systém energetického managementu v prodejnách, kancelářích a distribučních centrech na všech trzích, kde působíme, je certifikován podle normy ISO 50001.

Poskytujeme našim dodavatelům praktickou podporu včetně podpory při zavádění programů energetické účinnosti s cílem snížit jejich vlastní základní úroveň.

Do roku 2027 vyloučíme z našeho podnikání jednorázové plasty a veškerý netextilní odpad.

Již nyní se nám daří zajistit, že 95 % odpadu, nad kterým máme přímou kontrolu, nekončí na skládkách. Spolupracujeme s několika nákupními centry na tom, aby tomu tak bylo i u zbývajících 5 %. Dosahujeme toho díky efektivnějším postupům. Například minimalizujeme používání obalů tím, že produkty při přepravě balíme pouze jednou – produkty jsou baleny dodavateli a rozbalují se až po dodání do prodejny.

Tentýž nákladní vůz přivážející zboží do prodejny také cestou zpět sváží recyklovatelný materiál do našich distributorských center pro následnou recyklaci. Snižujeme tak počet nákladních vozidel na silnici a četnost svážení odpadu z našich prodejen.

Zavázali jsme se, že z našeho podnikání odstraníme jednorázové plasty, a v plnění tohoto závazku dosahujeme značného pokroku – odhadujeme, že od roku 2019 jsme z našeho podnikání odstranili více než 600 milionů kusů nepotřebných jednorázových plastových komponentů. Staneme se udržitelnějším a cirkulárnějším podnikem, což zahrnuje navrhování oděvů tak, aby byly do konce roku 2027 snadno recyklovatelné..

Navazujeme při tom na to, co jsme už v tomto ohledu dokázali.

Naše prodejny po celé Evropě od roku 2010 věnují veškeré neprodané oblečení charitativní organizaci Newlife. Tato dobročinná organizace se specializuje na poskytování podpory postiženým a nevyléčitelně nemocným dětem i jejich rodinám. Získává finanční prostředky na zaplacení zařízení a zajišťuje zdravotní sestry se speciální kvalifikací, které pomáhají s péčí o děti. V USA jsme navázali partnerskou spolupráci s neziskovou organizací Delivering Good.

Kromě toho ve všech našich prodejnách ve Spojeném království, Irské republice, Německu a Rakousku provozujeme program Textile Takeback, v jehož rámci přijímáme od zákazníků v prodejně darované oblečení jakékoli značky v libovolném stavu. To představuje 65 % všech našich prodejen na světě.

Více se dozvíte v sekci  Planeta .

Dodavatelé a jejich továrny používají při výrobě produktů Primark celou řadu materiálů a barviv. Je pro nás důležité, aby naši dodavatelé činili správné kroky, které přispějí k větší udržitelnosti dodavatelských řetězců. Zahrnuje to i chemické látky, které používají.

Jsme již dlouho členy Zero Discharges of Hazardous Chemicals (ZDHC) Foundation. Primark se zavázal k používání Seznamu omezených výrobních látek (Manufacturing Restricted Substances List – MRSL) vydaný nadací ZDHC, na němž jsou uvedeny chemické látky, které mají dodavatelé zakázáno používat při výrobě produktů Primark. Používáme rovněž Seznam omezených látek obsažených v produktech (Product Restricted Substances List – PRSL), který je založen na nařízeních EU a USA a informuje dodavatele a jejich továrny o přípustných limitech pro chemické látky obsažené v materiálech používaných při výrobě našich produktů. Naše seznamy MRSL a PRSL jsou pravidelně aktualizovány a k dispozici na našich webových stránkách. V roce 2014 jsme přistoupili ke kampani Greenpeace Detox, která se rovněž zaměřuje na postupné ukončení používání určitých chemických látek v našem dodavatelském řetězci. Pravidelně zveřejňujeme dosažené výsledky.

Primark nenakupuje suroviny přímo. Suroviny používané při výrobě našich produktů nakupují přímo výrobní závody nebo dodavatelé, které zařadíme na náš seznam schválených dodavatelů. Velmi nám záleží na tom, aby tyto suroviny byly získávány zodpovědně, a s našimi dodavateli úzce spolupracujeme, aby byla zajištěna transparentnost a dohledatelnost v celém našem dodavatelském řetězci.

Velkou měrou s tím souvisí naše úsilí týkající se bavlny. Bavlna je jedním z nejdůležitějších přírodních vláken používaných při výrobě našich produktů a obsahuje ji více než polovina všech oděvů, které prodáváme. Do roku 2027 chceme zajistit, že veškerá bavlna používaná v našem dodavatelském řetězci bude bio, recyklovaná nebo z našeho Primark Sustainable Cotton Programme. V roce 2013 jsme se spojili se zemědělskými odborníky z organizace CottonConnect a indickým sdružením Self-Employed Women’s Association (SEWA), abychom vytvořili Primark Sustainable Cotton Programme. V rámci tohoto programu probíhá školení farmářů v udržitelnějších zemědělských postupech, což jim pomůže dosáhnout vyšších příjmů a zlepší se tak jejich životní podmínky. Tento program byl zahájen za spolupráce s 1251 farmářkami a zaznamenal obrovský úspěch. Dosud bylo 252 800 farmářů* vyškoleno v Primark Sustainable Cotton Programme (PSCP). Jsme na dobré cestě vyškolit 275 000 farmářů do konce roku 2023, což potvrdí tento program jako největší svého druhu u jednotlivého maloobchodního prodejce módy.

Primark také podepsal příslib Cotton Pledge neziskové organizace Responsible Sourcing Network (RSN) a zavázal se, že dokud uzbecká vláda neukončí využívání nucené a dětské práce v místním bavlnářství, nebude vědomě pro výrobu žádného ze svých produktů používat bavlnu pocházející z Uzbekistánu. Tento příslib jsme podepsali v roce 2015. V roce 2016 jsme jej rozšířili i na Turkmenistán, protože vyšlo najevo, že je v místním bavlnářství využívána nucená práce.

Naše politika v oblasti dřeva a dřevních vláken zavazuje společnost Primark k ochraně starobylých a ohrožených světových lesů uplatňováním zásad cirkulárního designu, odpovědným nákupem a upřednostňováním řešení nové generace v budoucnosti. Tato politika nám také ukládá nakupovat více umělých celulózových

vláken vyráběných inovativními technologiemi. Zásady Primark ohledně používání dřeva a dřevitých vláken najdete zde.

V dubnu 2022 jsme navázali spolupráci s neziskovou ekologickou organizací Canopy, abychom společně s dalšími módními značkami spolupracovali na iniciativě CanopyStyle, jejímž cílem je změnit dodavatelské řetězce v oblasti módy tak, aby nepoužívaly lesní materiál, a nabídnout zákazníkům alternativní materiály s nižším dopadem. Společnost Primark se také připojila k iniciativě Pack4Good společnosti Canopy, která se snaží zajistit, aby společnosti používaly udržitelnější papírové obaly s nízkým dopadem, než aby je získávaly z lesů.

Více se dozvíte v sekci  Planeta .

* Založeno na údajích do konce srpna 2022. Údaj zahrnuje farmáře, kteří jsou v současné době školeni, i ty, kteří již školení v rámci programu absolvovali.

V celosvětovém měřítku jsme ve spolupráci s Fairtrade uvedli na trh kosmetické výrobky, které obsahují bambucké máslo a olivový olej s certifikací Fairtrade. Partnerství bylo založeno na hodnotách, které sdílíme – nabídka udržitelnějších výrobků a zlepšení životních podmínek a odolnosti lidí v dodavatelských řetězcích. Každý výrobek z této řady nese značku FAIRTRADE, která potvrzuje, že byl certifikován jako zlepšující podmínky pro zemědělce a pracovníky zapojené do výroby.

Bavlna je jedním z nejdůležitějších přírodních vláken používaných při výrobě našich produktů a obsahuje ji více než polovina všech oděvů, které prodáváme. Do roku 2027 chceme zajistit, že veškerá bavlna používaná v našem dodavatelském řetězci bude bio, recyklovaná nebo z našeho Primark Sustainable Cotton Programme. V roce 2013 jsme se spojili se zemědělskými odborníky z organizace CottonConnect a indickým sdružením Self-Employed Women’s Association (SEWA), abychom vytvořili Primark Sustainable Cotton Programme. V rámci tohoto programu probíhá školení farmářů v udržitelnějších zemědělských postupech, což jim pomůže dosáhnout vyšších příjmů a zlepší se tak jejich životní podmínky. Tento program byl zahájen za spolupráce s 1251 farmářkami a zaznamenal obrovský úspěch. Dosud bylo 252 800 farmářů* vyškoleno v Primark Sustainable Cotton Programme (PSCP). Jsme na dobré cestě vyškolit 275 000 farmářů do konce roku 2023, což potvrdí tento program jako největší svého druhu u jednotlivého maloobchodního prodejce módy.

* Založeno na údajích do konce srpna 2022. Údaj zahrnuje farmáře, kteří jsou v současné době školeni, i ty, kteří již školení v rámci programu absolvovali.

Testování na zvířatech není u žádných výrobků Primark povoleno. Každý dodavatel, který se podílí na výrobě produktů Primark, což zahrnuje i materiály pocházející ze zvířat, jako je vlna, se musí zavázat, že bude dodržovat uznávané odvětvové standardy týkající se dobrých životních podmínek zvířat v celém našem dodavatelském řetězci.

Ne, neprodáváme žádné produkty, které obsahují mohér.

Nízké ceny nás proslavily a těšíme se díky nim velké oblibě u zákazníků. To však neznamená, že naše produkty mají nízkou kvalitu. Snažíme se, aby zákazníci nosili naše oblečení co nejdéle. Z toho důvodu vytváříme oblečení, které dlouho vydrží, ale za přijatelné ceny.

V současnosti testujeme oděvy podle obecně uznávaného odvětvového standardu, ale chceme jít ještě o krok dál, abychom mohli zákazníky ujistit, že se při nákupu mohou spolehnout na dlouhou životnost našich produktů. V rámci nového programu jsme začali testovat všechny naše nejoblíbenější produktové řady podle přísnějších standardů praní a také jsme s britskou charitativní organizací WRAP, která usiluje o urychlení přechodu módního průmyslu k cirkularitě, konzultovali protokoly odolnosti oděvů. Máme velkou radost, že již téměř 60 % testovaných džín splňuje standard 30 vyprání dle doporučení organizace WRAP a Ellen MacArthur Foundation. Považujeme to za velký přínos, protože přibližně polovina našich produktů jsou každodenní nezbytnosti jako trička, džíny a pyžama. Naším cílem je, aby zákazníci nosili naše oblečení co nejdéle.

Kromě toho jsme se přihlásili k iniciativě Textiles 2030 a budeme společně s organizací WRAP a dalšími signatáři usilovat o aktualizaci protokolu odolnosti oděvů. To nám pomůže získat cenné informace k tvorbě vlastního standardu trvanlivosti Primark i pro vývoj produktů, abychom zajistili jejich dlouhou životnost. Nový standard bude zahrnovat důkladnější testování oděvů, nošení oblečení na zkoušku za účelem otestování životnosti, seznámení zákazníků se správnou péčí o zakoupené oblečení a prodej sad na opravu. Jedná se o rozsáhlý a náročný program, jehož realizace si vyžádá delší čas. Zaměřujeme se však na řady a produkty, které jsou hlavní součástí šatníků našich zákazníků, aby se již brzy mohli těšit z výhod, které naše úsilí o delší životnost oblečení přinese.  Do dnešního dne jsme v našich prodejnách a centrálách ve Velké Británii a Irské republice uspořádali 43 seminářů o opravách a nabídli více než 500 bezplatných míst pro zákazníky a kolegy.  

Naše workshopy vede módní návrhářka Lorraine Mitchell, zákaznice společnosti Primark, která účastníkům ukazuje základní techniky ručního šití, radí jim, jak opravovat oděvy, a provede je praktickými lekcemi.  

Více o tom, jak vyrábíme oděvy, které déle vydrží, si můžete přečíst  zde.

Primark je synonymem skvělé módy, kterou si může dovolit každý – takoví jsme my. Tím to však nekončí. Chceme lidem umožnit nakupovat lépe, se zřetelem na větší udržitelnost a za přijatelné ceny. Jsme totiž přesvědčeni, že udržitelnější móda by neměla být drahá.

Vždy budeme nabízet zákazníkům nové trendy, ale přibližně polovina našeho oblečení jsou každodenní nezbytnosti jako trička, džíny a pyžama. Prostě oblečení, ve kterém se naši zákazníci budou dobře cítit po mnoho následujících let.

Pokud chceme dostát svým závazkům v oblasti udržitelnosti, musíme změnit způsob podnikání a výroby oděvů, které prodáváme. Vzhledem k našemu velkému obchodnímu vlivu má každá změna, kterou provedeme, významný pozitivní dopad – ať už je to způsob, jakým vyrábíme naše produkty, abychom omezili odpad z módního průmyslu, snížení naší uhlíkové stopy na polovinu nebo využití naší obchodní síly ke zlepšení životů lidí, kteří vyrábí produkty Primark.

S našimi závazky to myslíme opravdu vážně. Zahrnují změnu způsobu našeho podnikání a výroby oblečení, které prodáváme – zajistíme, aby bylo vyráběno z recyklovaných a udržitelnějších materiálů, a budeme je navrhovat tak, aby se na konci životnosti dalo recyklovat. Navíc budeme používat pouze bavlnu, která je bio, recyklovaná nebo pochází z našeho programu Primark Sustainable Cotton Programme, který je nevětším svého druhu v módním průmyslu. Také snížíme naši uhlíkovou stopu na polovinu a využijeme naši obchodní sílu ke zlepšení životů lidí, kteří vyrábí naše produkty.

Vzhledem k našemu velkému obchodnímu vlivu má každá změna, kterou provedeme, významný pozitivní dopad. Chceme nabídnout milionům zákazníků možnost nakupovat se zřetelem na větší udržitelnost a za přijatelné ceny.

Přečtěte si více o  Našem cíli  stát se udržitelnějším podnikem.

Možná vás překvapí, kolik jsme toho už udělali. Rozhodně se snahou o větší udržitelnost nezačínáme teprve teď – usilujeme o to už deset let.

Náš Primark Sustainable Cotton Programme spuštěný v roce 2013 je nyní v módním průmyslu největším svého druhu a spadá do něj 38 % veškerého našeho bavlněného oblečení. Dosud bylo 252 800 farmářů* vyškoleno v Primark Sustainable Cotton Programme (PSCP). Jsme na dobré cestě do konce roku 2023   dosáhnout našeho cíle 275 000 tisíc farmářů vyškolených v přirozenějších a udržitelnějších postupech pěstování bavlny, omezování množství používané vody, pesticidů a chemických hnojiv.

Neustále rozšiřujeme naši řadu oblečení Primark Cares vyráběného z recyklovaných a udržitelněji získávaných materiálů, která v současnosti tvoří 50 % veškerého našeho prodaného oblečení. Dali jsme si závazek, že do roku 2030 to bude 100 %.

Zavázali jsme se do roku 2027 vyřadit z našeho podnikání jednorázové plasty a tento závazek se nám daří plnit. Od roku 2019 jsme z našeho podnikání odstranili odhadem více než 600 milionů jednotek plastových obalů na jedno použití. Podepsali jsme také celou řadu velmi důležitých oborových iniciativ – např. Textiles 2030 a Chartu módního průmyslu pro změnu klimatu OSN (UNFCCC) – a spolupracujeme s předními nezávislými organizacemi v oblasti udržitelné módy, jako jsou nadace Ellen MacArthur Foundation a britská charitativní organizace WRAP, která usiluje o urychlení přechodu módního průmyslu k cirkularitě.

Zavedli jsme pilotní školicí program pro cirkulární design s 24 členy produktového týmu a šesti dodavateli, který plánujeme v dalších 12 měsících rozšířit.

Sestavili jsme tým 130 odborníků sídlících v každé z našich hlavních dodavatelských zemí po celém světě, kteří minimálně jednou ročně provádějí nenahlášenou inspekci všech dodavatelských výrobních závodů společnosti Primark, abychom zajistili dodržování mezinárodně uznávaných standardů, k nimž jsme se zavázali v našem etickém kodexu.

Zahájili jsme a financovali výzkum v Anker Research Institute, abychom poskytli nové nebo vylepšené odhady Global Living Wage Coalition Wage Coalition pro naše čtyři klíčové dodavatelské země: Bangladéš, Kambodžu, Turecko a Vietnam.

V posledních letech jsme v tomto ohledu dosáhli značného pokroku, což představuje pevný základ, o který se ve své snaze o neustálé zlepšování můžeme opřít.

S našimi dosavadními výsledky na cestě k udržitelnějšímu podniku se můžete seznámit  zde.

2023 © Primark Stores Limited