primark.comZaposlitev
Logotip družbe Primark
Naša zaveza – Primark Cares

NAŠ PRISTOP

Naše zaveze

Naša strategija Primark Cares določa devet novih zavez, s pomočjo katerih bomo postali bolj trajnostno in krožno podjetje.

Naša strategija Primark Cares določa devet novih zavez, s pomočjo katerih bomo postali bolj trajnostno in krožno podjetje.

Zaveze se delijo na tri stebre:

PODALJŠANJE ŽIVLJENJSKE DOBE OBLAČIL
Postali bomo krožno in bolj trajnostno podjetje.

VAROVANJE ŽIVLJENJA NA PLANETU
Negovali bomo naravo, prepolovili emisije ogljika in odpravili odpadke.

IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJA LJUDI
Varovali in izboljšali bomo pogoje za preživetje in vzdržljivost ljudi, ki izdelujejo naša oblačila.

Z osredotočanjem na tri področja, Izdelki, Planet in Ljudje, se zaveze Primark Cares raztezajo do leta 2030 in temeljijo na štirih ključnih elementih:

  • naši zavezanosti etiki in človekovim pravicam, ki jo uresničujemo z našim kodeksom ravnanja za dobavitelje in pravilnikom o človekovih pravicah v dobavni verigi;

  • naši okoljski politiki, ki je del našega kodeksa ravnanja za dobavitelje;

  • načinu, kako sodelujemo z našimi dobavitelji, deležniki in partnerji, ter

  • sledljivosti in transparentnosti.

Podaljšanje življenjske dobe oblačil
Varovanje življenja na planetu
Izboljšanje življenja ljudi

2023 © Primark Stores Limited