primark.comPraca
Logo Primark
Nasze zobowiązanie – Primark Cares

NASZE PODEJŚCIE

Nasze zobowiązania

Strategia Primark Cares zawiera dziewięć nowych zobowiązań, które pomogą nam osiągnąć bardziej zrównoważoną działalność opartą na modelu ekonomii obiegu zamkniętego.

Strategia Primark Cares zawiera dziewięć nowych zobowiązań, które pomogą nam osiągnąć bardziej zrównoważoną działalność opartą na modelu ekonomii obiegu zamkniętego.

Zobowiązania te podzielono na trzy filary:

DŁUŻSZE ŻYCIE UBRAŃ
Przejdziemy na model cyrkularny i staniemy się bardziej ekologiczną firmą.

OCHRONA ŻYCIA NA PLANECIE
Będziemy dbać o naturę, zredukujemy emisje dwutlenku węgla i wyeliminujemy odpady.

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA LUDZI
Będziemy chronić i poprawiać warunki życia oraz możliwości osób, które wytwarzają nasze ubrania.

Zobowiązania Primark Cares dotyczące trzech obszarów – produktów, planety oraz personelu – sięgają roku 2030 i opierają się na czterech kluczowych filarach:

  • zobowiązaniu do przestrzegania zasad etyki i praw człowieka zapisanym w Kodeksie postępowania Primark i Polityce praw człowieka w łańcuchu dostaw;

  • Polityce na rzecz ochrony środowiska zawartej w Kodeksie postępowania Primark;

  • zasadach współpracy i działań prowadzonych wraz z dostawcami i partnerami; oraz na

  • Zasadach Primark dot. identyfikowalności i przejrzystości.

Dłuższe życie ubrań
Ochrona życia na planecie
Poprawa jakości życia ludzi

2023 © Primark Stores Limited