primark.comVacatures
Primark-logo
Meet a Primark Sustainable Cotton Farmer - Primark Cares

MENSEN

Maak kennis met een katoenboer die deelneemt aan het Sustainable Cotton Programme van Primark

Katoenboer die deelneemt aan het Primark Sustainable Cotton Programme

Maak kennis met Hiru. Ze verbouwt al meer dan twintig jaar katoen. India is een van de grootste katoenproducerende landen ter wereld en veel van de katoenboeren, waaronder Hiru, zijn kleinschalige landbouwers die relatief compacte percelen bewerken. Zij en haar familie hebben een boerderij van vier hectare waar weer andere boerderijen omheen liggen. Ze verbouwen katoen en andere gewassen.

Voordat Hiru zich aansloot bij het  Primark Sustainable Cotton Programme (PSCP), gebruikte ze veel chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest om haar katoen te telen. Die haalde ze bij een plaatselijke winkel. Ze besproeide ook steeds het hele veld in één keer met water.

Toch was de opbrengst laag: zo'n 500-750 kg katoen per hectare. "We konden de eindjes niet aan elkaar knopen", weet Hiru nog.

Het Primark Sustainable Cotton Programme

In 2013 ging Primark een samenwerking aan met de landbouwexperts van CottonConnect en de Indiase NGO Self-Employed Women's Association (SEWA) om het Primark Sustainable Cotton Programme op te zetten. Dit programma is nu het grootste in zijn soort in de kledingindustrie. Duizenden boeren worden getraind in natuurlijkere en duurzamere landbouwmethoden, waardoor het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en water wordt teruggedrongen. We verwachten dat onze steun voor betere landbouwpraktijken in het kader van dit programma een positief effect zal hebben op zowel de boeren als onze planeet.

Voor Hiru werd alles anders toen ze aan het programma ging meedoen: "Ons leven [is] veranderd", zegt ze; haar stem klinkt helder en sterk.

Hiru vertelt dat ze doelbewuster is gaan verbouwen, dankzij de adviezen ter plaatse van SEWA. In plaats van lukraak te zaaien, is ze haar katoenplanten 30 cm uit elkaar gaan zetten. "We denken nu ook na over waar we mee sproeien", gaat ze verder. In plaats van chemicaliën gebruikt ze buffelmest om de grond te bemesten. Dat is niet alleen vriendelijker voor de planeet, maar ook nog eens minder duur.

En in plaats van het hele katoenveld met water te besproeien, zijn Hiru en haar familie overgeschakeld op het afwisselend besproeien van de voren tussen de planten, waardoor er minder water nodig is voor irrigatie.

De voordelen van duurzamere landbouw

Door de veranderingen is haar katoenopbrengst gestegen: tot 1.500 kg per hectare. "De grond ligt er beter bij", zegt Hiru trots, doelend op de duurzamere landbouwmethoden die ze heeft leren gebruiken.

Ze volgt ook het advies van de SEWA op als het gaat om de verkoop van haar katoen. Het beste van haar oogst scheidt en bewaart ze nu om de best mogelijke prijs te krijgen. Ze weet nu ook veel beter welke prijs ze kan accepteren voor de rest. Ze vraagt namelijk niet meer aan de katoenhandelaars om de prijzen te controleren, maar gebruikt haar smartphone om dat zelf te doen. Als de dagprijs te laag is, wacht ze.

"Ons inkomen is verviervoudigd", aldus Hiru. "Nu hebben we genoeg om van te leven en kunnen we ook nog sparen." Verder zijn zij en haar man van plan hun vier dochters op te leiden. "Ze mogen zelf weten wat ze ermee doen", zegt ze.

Verhalen als dat van Hiru horen we gelukkig vaak. Sinds de start van het Primark Sustainable Cotton Programme zijn er al duizenden boeren opgeleid. Gemiddeld zijn hun inkomens met 200% gestegen. Bovendien gebruiken de boeren die aan het programma deelnemen 42% minder chemische bestrijdingsmiddelen, 26% minder kunstmest en 10% minder water.*

Primark heeft nu toegezegd om via het programma 275.000 boeren op te leiden tegen eind 2023.

Regeneratieve landbouw

We werken ook samen met CottonConnect om de boeren die deelnemen aan ons programma te helpen nog betere landbouwtechnieken toe te passen. Dit houdt in dat we met hen gaan samenwerken om nieuwe methoden in te voeren, waarbij de nadruk ligt op bodemgezondheid, waterbeheer, gebruik van meststoffen enzovoort. We streven ernaar dat al onze PSCP-boeren tegen 2030 aan regeneratieve landbouw doen. De nieuwe methoden zijn gericht op het actief verbeteren en herstellen van de lokale leefomgeving in gebieden waar de door ons gebruikte materialen worden geteeld. Zo kunnen we uiteindelijk echt het verschil maken, zowel voor de boeren als voor onze planeet.


*Dit zijn gemiddelden van de programmaresultaten in India tussen 2013-2019, in vergelijking met de boeren in de controlegroep.*

2023 © Primark Stores Limited