primark.comVacatures
Primark-logo
Ons Sustainable Cotton Programme - Primark Cares-partners

PRODUCT

Primark Sustainable Cotton Programme

Het Primark Sustainable Cotton Programme (PSCP) is in 2013 gestart om de milieu-impact van ons katoen beter te begrijpen en te verminderen en het levensonderhoud van katoenboeren te ondersteunen.

Wat is het Primark Sustainable Cotton Programme?

Katoen wordt vaak verbouwd door boeren op kleine boerderijen in plattelandsgemeenschappen in landen als India, Bangladesh en Pakistan. Deze boeren hebben vaak een beperkte toegang tot duurzamere katoenteeltmethoden en weinig tot geen toegang tot ondersteuning of professionele training.

Daarom zijn we in 2013 een samenwerking aangegaan met landbouwexperts CottonConnect en de Self-Employed Women’s Association (SEWA) om het Primark Sustainable Cotton Programme (PSCP) op touw te zetten. Ons doel was om de milieu-impact van ons katoen beter te begrijpen en te verminderen, het levensonderhoud van katoenboeren te ondersteunen en te onderzoeken hoe we de manier waarop we katoen inkopen konden veranderen.

Het programma ging van start met 1.251 boerinnen in Gujarat in India. Tien jaar later is het uitgegroeid tot het grootste in zijn soort van alle moderetailers.

Hoe werkt het programma?

Het opbouwen van veerkracht onder boerengemeenschappen staat centraal in ons PSCP. Katoenboeren worden getraind om hun watergebruik en afhankelijkheid van chemische meststoffen en pesticiden te verminderen. Daarnaast leren ze nieuwe vaardigheden met betrekking tot zaadselectie, landvoorbereiding, zaaien, gewasbeheer en oogsten. De training is afgestemd op de REEL Regeneratieve code van CottonConnect.

De boeren gebruiken hun nieuwe vaardigheden om de kosten van het verbouwen van katoen te verlagen en hun katoenproductie (opbrengst) en daarmee hun winst te vergroten. Velen hebben het extra geld geïnvesteerd in landbouwapparatuur, of gebruikt om hun kinderen onderwijs te bieden en hun huisvesting of levensstijl te verbeteren.

Als onderdeel van onze ambitie om in 2030 meer regeneratieve landbouwmethoden te gebruiken binnen ons PSCP, krijgt een pilotgroep van boeren in ons programma ook specifieke training over methoden om de biodiversiteit en de bodemgezondheid op bedrijfsniveau te verbeteren. 3.000 boeren zitten nu in het derde jaar van de pilot.

Het Primark Sustainable Cotton Programme bestaat 10 jaar

In 2023 is het tien jaar geleden dat we begonnen met investeren in de boeren in onze katoentoeleveringsketens via ons PSCP in India, Bangladesh en Pakistan.

In die tijd is er training gegeven aan 299.388 boeren door onze partners CottonConnect en lokale partners, de Self-Employed Women's Association (SEWA) en Myrada in India; de Rural Education & Economic Development Society (REEDS) in Pakistan en Thengamara Mohila Sabuj Sangha in Bangladesh. Dit jaar hebben we ons PSCP geïntroduceerd in Turkije, waar we een pilot draaien.

Via het programma hebben we bovendien ondersteuning kunnen bieden op het gebied van essentiële levensvaardigheden aan boerinnen in Bangladesh en Pakistan, hetgeen de zelfredzaamheid en financiële onafhankelijkheid ten goede is gekomen.

Dit jaar begint een nieuw decennium waarin ons PSCP de opleiding van boeren zal blijven ondersteunen in de context van een veranderend klimaat.

De boeren en trainers van ons Primark Sustainable Cotton Programme

Dit zijn de boeren en de trainers van het PSCP

De meeste boeren in ons PSCP zijn kleine boeren (een kleine boerderij die opereert volgens een kleinschalig landbouwmodel) en 80% van de deelnemers aan het programma is vrouw. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het programma eren we een aantal van de fantastische vrouwen binnen het programma.

Waarom is katoen belangrijk voor Primark?

We gebruiken verschillende synthetische en natuurlijke vezels, maar katoen is de natuurlijke vezel die we het meest toepassen in onze producten.

Daarom hebben we, als onderdeel van onze overstap naar het gebruik van gerecyclede en duurzamere materialen in onze kleding, de toezegging gedaan dat tegen 2027 100% van het katoen in onze kleding biologisch, gerecycled of afkomstig uit ons Primark Sustainable Cotton Programme zal zijn. Het ondersteunt tevens ons doel om in 2030 al onze producten van gerecyclede of duurzamer geproduceerde materialen te maken.

In 2017 hebben we het katoen uit ons PSCP geïntroduceerd in onze populaire collectie nachtkleding voor dames. Dit katoen wordt nu gebruikt in alle belangrijke productcategorieën en afdelingen, waaronder herenkleding, dameskleding, kinderkleding en homewear. Op dit moment bevat 46% van de verkochte katoenen kledingstukken katoen dat biologisch, gerecycled of afkomstig is van ons Primark Sustainable Cotton Programme.

Het programma heeft ons in staat gesteld de hoeveelheid duurzamer geproduceerde katoen die beschikbaar is voor onze producten te vergroten en tegelijkertijd een transparantere katoentoeleveringsketen te creëren.

De traceerbaarheid van het katoen in onze kleding verbeteren

De omvang en de complexiteit van onze producttoeleveringsketen maakt traceerbaarheid een uitdaging, maar het blijft iets waar we ons altijd op richten.

Dit was een van onze ambities toen we in 2013 het Primark Sustainable Cotton Programme (PSCP) startten. We werken nauw samen met onze leveranciers om ervoor te zorgen dat ons PSCP-katoen gescheiden wordt en traceerbaar is. We gebruiken het TraceBale-systeem van CottonConnect, waarmee we het katoen van boeren in ons PSCP kunnen volgen en scheiden terwijl het door onze toeleveringsketen gaat naar de egreneringsbedrijven (die verantwoordelijk zijn voor het scheiden van katoenvezels van de zaden) en spinners ( verantwoordelijk voor het omzetten van katoenvezels in werkbaar garen of draad).

Gezien de complexiteit van de katoentoeleveringsketen wilden we een stapje verder gaan. We waren een van de eerste detailhandelaren die samenwerkten met Oritain, een gespecialiseerd wetenschappelijk verificatiebureau. TraceBale geeft ons beter zicht op de reis van het katoen van de PSCP-boeren naar de egreneringsbedrijven en spinners in onze toeleveringsketen. Oritain gebruikt forensische wetenschappelijke technieken om de oorsprong van ons PSCP-katoen te bevestigen.

De forensische wetenschappelijke technieken van Oritain worden al meer dan 40 jaar gebruikt in strafrechtelijk onderzoek en worden nu gebruikt om de oorsprong van ons PSCP-katoen te bevestigen. Dat komt omdat katoen op natuurlijke wijze verschillende niveaus van natuurlijk voorkomende chemische elementen absorbeert die specifiek zijn voor het lokale klimaat en de geologische omstandigheden waarin het is verbouwd. Hierdoor ontstaat een unieke 'Origin Fingerprint' waarmee Oritain de bron kan achterhalen.

We combineren de gegevens van Oritain met de TraceBale-database om te helpen verifiëren dat het katoen dat we verkopen daadwerkelijk afkomstig is van boeren in ons PSCP.

Dit jaar hebben we binnen het Sourcing-team een Transparantie- en Traceerbaarheidsteam opgericht, nu zeven personen sterk, om te helpen bij de implementatie van een nieuw traceerbaarheidsprogramma waarbij in eerste instantie een pilot is uitgevoerd bij elf belangrijke leveranciers. De afgelopen twee jaar hebben we een samenwerking opgebouwd met TrusTrace, een toonaangevend platform voor traceerbaarheid en naleving binnen toeleveringsketens. Met dit platform voor traceerbaarheid kunnen we van grondstoffen tot eindproduct, gegevens verzamelen over de volledige toeleveringsketen van een product. We zullen deze informatie gebruiken om onze toeleveringsketen beter te begrijpen en te beheren.

Oritain

Tot nu toe heeft Oritain de bronnen van meer dan 90% van het katoen ter wereld in hun databases in kaart gebracht, inclusief de locaties waar ons PSCP actief is. Stoffen en garens kunnen worden vergeleken met de originele 'Origin Fingerprint' in de databank om te kijken of ze overeenkomen.

We werken sinds 2018 samen met Oritain om samples te valideren die zijn genomen in verschillende stadia van de PSCP-toeleveringsketen. Van de boerderijen zelf, na het verwijderen van de zaden van het katoen en vervolgens na het spinproces.

2023 © Primark Stores Limited