Partners – Primark Cares

Partners

Wij zetten ons in om de Due Diligence-richtlijnen te volgen die zijn uiteengezet in de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights, evenals de OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains.

Beide benadrukken de noodzaak om samen met belanghebbenden een holistische en strikte benadering van de mensenrechten te hanteren. Betrokkenheid bij en samenwerking met relevante belanghebbenden helpen ons om onze invloed te vergroten, de risico's in onze activiteiten te begrijpen en te voorkomen en waar nodig problemen aan te pakken. Dit omvat contacten met beleidsmakers, vakbonden en maatschappelijke groeperingen. Wij nemen ook actief deel aan initiatieven van verschillende belanghebbenden in de industrie op zowel nationaal als internationaal niveau.