primark.comVacatures
Primark-logo
Onze inzet - Primark Cares

ONS BELEID

Onze verbintenissen

Onze Primark Cares-strategie is gericht op negen nieuwe doelstellingen die ons helpen een duurzamer, circulair bedrijf te worden.

Onze Primark Cares-strategie is gericht op negen nieuwe doelstellingen die ons helpen een duurzamer, circulair bedrijf te worden.

Onze inzet bestaat uit drie peilers:

WE GEVEN KLEDING EEN LANGER LEVEN
We worden een circulair en duurzamer bedrijf.

WE BESCHERMEN HET LEVEN OP ONZE PLANEET
We koesteren de natuur, halveren de koolstofuitstoot en elimineren verspilling.

WE VERBETEREN DE LEVENS VAN MENSEN
We beschermen en verbeteren de leefomstandigheden en de stabiliteit van de mensen die onze kleding maken.

Primark Cares richt zich op drie gebieden: Product, Planet en People. De verplichtingen van Primark Cares reiken tot 2030 en worden ondersteund door vier belangrijke elementen:

  • Onze inzet voor mensenrechten en ethiek aan de hand van onze gedragscode voor leveranciers en ons mensenrechtenbeleid voor de toeleveringsketen

  • Ons milieubeleid dat deel uitmaakt van onze gedragscode voor leveranciers

  • Hoe we samenwerken en omgaan met onze leveranciers, belanghebbenden en partners; en

  • Traceerbaarheid en transparantie.

Kleding een langer leven geven
Het leven op aarde beschermen
We verbeteren de levens van mensen

2023 © Primark Stores Limited