Powering Her Up - Primark Cares

Rovné šance pro ženy

„Školitelé mě naučili ty nejdůležitější postupy (spodní lem). Můj bratr byl překvapený – tvrdil, že zkušený pracovník k vyškolení potřebuje alespoň 6 měsíců. Jak se tedy můžu všechno naučit za 15 dní?“

Příběh Mukty

Seznamte se s Muktou.* Mukta je švadlena obsluhující šicí stroj ve výrobním závodě. Poté, co se rozešla se svým manželem, jí bratr navrhl, aby začala pracovat pro závod dodávající oděvy pro společnost Primark. To bylo v prosinci 2017, kdy Muktě nebylo ještě ani 20 let.

Mukta začala se školením v rámci programu s názvem Sudokkho. Jedná se o projekt financovaný britskou a švýcarskou vládou a Primark je jejím partnerem. Jedná se o jeden z mnoha programů, které od roku 2011 podporujeme. Jeho cílem je zlepšovat příležitosti žen napříč naším dodavatelským řetězcem. Cílem těchto programů je pomáhat ženám rozvíjet dovednosti a překonávat překážky týkající se povýšení a kariérního postupu. Konečným cílem je vytvořit lepší pracovní prostředí.

Soustředíme se na ženy, protože po celém světě se běžně jedná o jednu z nejzranitelnějších skupin v našem dodavatelském řetězci. Doufáme, že pomůžeme-li pracovnicím rozvíjet pracovní dovednosti a zajistíme-li, že mají v pracovním životě co nejlepší postavení a zastoupení, budou moct vydělávat víc a dosáhnou lepší kariéry. To může být skvělý začátek, jak bojovat s nerovným postavením žen a mužů ve výrobních závodech po celém světě.

Tyto programy plánujeme do roku 2030 rozšířit do více závodů a ve prospěch více pracovníků. To, co jsme se naučili, chceme dále rozvíjet a rozšířit do více zemí. A hlavně ve prospěch více pracovníků.

Pro ženy, jako je Mukta, má účast v programech jako Sudokkho opravdový smysl. Získají nové technické dovednosti prostřednictvím strukturovaného, interního školení. To jim umožní rychleji postupovat po kariérním žebříčku a zvýší to jejich šance na povýšení a vyšší mzdu.

Ale není to vždy úplně snadné. Po dokončení školení Muktiny kolegyně její nové dovednosti zpochybňovaly. Vypadalo to, že jí nedají šanci – dokud neviděly, co umí. Školení Sudokkho bylo pro Muktu, stejně jako pro mnoho dalších žen, zcela přelomové.

Její zaměstnavatelé ji nyní považují za talentovanou a všestrannou pracovní sílu. Potřebují-li zavést nové postupy, je jednou z těch, na které se obrátí.

Program Sudokkho a výrobní závody

Program Sudokkho pomáhá ženám, jako je Mukta. Zároveň ale také pomáhá výrobním závodům spolupracujícím se společností Primark. Díky programu mohou rychleji získat vyškolenou pracovní sílu. Studie, která se programem zabývala, ukázala, že kvalitně vyškolená pracovní síla běžně dosahuje 50% výkonnosti už za 15 až 20 dní po dokončení programu. Nevyškolené pracovní síle dosažení stejných standardů většinou zabere 3 až 4 měsíce. A co za tímto úspěchem stojí? Program Sudokkho se zaměřuje na rychlejší a efektivnější školení.

Model „školení školitelů“ programu Sudokkho také znamená, že se projektu účastní interní školitelé a hodnotitelé, kteří se dělí o své znalosti a zkušenosti, a vedou školicí centrum daného výrobního závodu. Díky tomu má výrobní závod příležitost rozvíjet vlastní kvalitní a motivované zaměstnance.

Pan Shipu, manažer pro compliance a administrativní záležitosti, uvádí, že to závodu umožňuje lépe spravovat pracovní sílu:

„Poté, co jsme projekt Sudokkho zavedli, školitel Sudokkho v případě absence důležitého pracovníka najde jiné pracovníky a vyškolí je pro dané postupy. Díky školení pracovníků můžeme předcházet problémům spojeným s absencí.“

Program Sudokkho a naši zákazníci

Víme, jak je pro naše zákazníky důležité vědět, kdo vyrábí jejich oblečení. A je to důležité i pro nás.

Od roku 2016, kdy jsme na programu Sudokkho začali spolupracovat s britskou a švýcarskou vládou, jsme vyškolili 16 000 pracovníků ve více než 50 výrobních závodech v Bangladéši.

Na tento i další programy měla bohužel značný dopad pandemie koronaviru a její následky stále pokračují. Pracovníci a manažeři společnosti Primark na program poskytli tak pozitivní zpětnou vazbu, že náš tým nyní připravuje nové uvedení programu ve formě školicího programu v rámci výrobních závodů.

Programy Primark pro ženy a zranitelnou pracovní sílu

Sudokkho je jen jednou z iniciativ, na kterých společně s vládou, neziskovými organizacemi a naším interním týmem pro etický obchod a udržitelnost pracujeme. Podobných iniciativ je mnohem víc. Mnoho z nich je menších, protože jsou úzce zaměřené a určené pro místní podmínky. Vzhledem k velikosti naší společnosti však mají potenciál se dále rozšířit a pomoct ještě více lidem.

Patří mezi ně následující iniciativy:

My Life
My Space
My Journey

Společně tyto iniciativy přispívají k cíli společnosti Primark stát se udržitelnější společností, podporovat rovnost mužů a žen a pomáhat ženám k lepšímu postavení.


*Příběh je založený na případové studii z reálného života, ale veškeré osobní údaje byly změněny.