Our Commitment - Primark Cares

Naše závazky

Strategie Primark Cares definuje devět nových závazků, které nám pomohou stát se udržitelnějším a cirkulárnějším podnikem. Závazky jsou rozdělené do tří pilířů:

DOPŘÁVÁME OBLEČENÍ DELŠÍ ŽIVOT

Naše oděvy budou navrhovány tak, aby byly recyklovatelné, budou z recyklovaných nebo udržitelnějších materiálů a budou mít delší životnost.

OCHRANA ŽIVOTA NA PLANETĚ

Snížíme naši uhlíkovou stopu na polovinu, vyloučíme netextilní odpad a budeme se snažit o obnovu biodiverzity.

ZLEPŠENÍ ŽIVOTŮ LIDÍ

Budeme usilovat o zajištění existenčního minima pro pracovníky v našem dodavatelském řetězci, budeme se snažit zlepšit jejich zdraví a celkovou pohodu a budeme prosazovat rovné příležitosti pro ženy.

The image displays a graphic describing the processes Primark are involved with to give clothes a longer life, protect life on the planet, and improve people's lives