primark.com
Logo Primark
Naše závazky – Primark Cares

NAŠE STRATEGIE

Naše závazky

Strategie Primark Cares definuje devět nových závazků, které nám pomohou stát se udržitelnějším a cirkulárnějším podnikem.

Strategie Primark Cares definuje devět nových závazků, které nám pomohou stát se udržitelnějším a cirkulárnějším podnikem.

Tyto závazky jsou rozděleny do třech pilířů:

DOPŘÁVÁME OBLEČENÍ DELŠÍ ŽIVOT
Staneme se cirkulárním a udržitelnějším podnikem.

OCHRANA ŽIVOTA NA NAŠÍ PLANETĚ
Budeme se starat o ochranu přírody, snížíme emise uhlíku na polovinu a snížíme množství odpadu.

ZLEPŠENÍ ŽIVOTŮ LIDÍ
Budeme chránit a zlepšovat životní podmínky lidí, kteří vyrábějí naše oděvy.

Závazky Primark Cares se soustředí na tři klíčové faktory: Produkt, planetu a lidi. Budeme se jimi řídit až do roku 2030 a určují ji čtyři hlavní body:

  • Náš závazek vůči etice a lidským právům prostřednictvím našeho Kodexu chování a Zásad lidských práv v dodavatelském řetězci;

  • Naše Zásady ochrany životního prostředí, které jsou součástí našeho Kodexu chování;

  • Jak spolupracujeme s dodavateli, zainteresovanými stranami a partnery a jak je motivujeme; a

  • Transparentnost a sledovatelnost

Dopřáváme oblečení delší život
Ochrana života na naší planetě
Zlepšování lidských životů

2023 © Primark Stores Limited