primark.com
Logo Primark
Primark

Zprávy o společnosti

Prohlášení společnosti Primark k 10. výročí tragédie v Rana Plaza

V souvislosti s 10. výročím neštěstí v Rana Plaza přinášíme aktuální informace o podpoře, kterou společnost Primark poskytla po katastrofě, a o našem pokračujícím závazku.

Odpovědnost vůči pracovníkům, kteří vyrábějí naše výrobky, jsme vždy brali velmi vážně a tragédie v Rana Plaza nás hluboce zasáhla a zarmoutila. Kromě programu odškodnění pro stovky pracovníků našich dodavatelů, který jsme iniciovali bezprostředně po katastrofě, jsme poskytovali také dlouhodobou finanční podporu – obojí v celkové výši přes 14 milionů dolarů – a stovky obětí jsme podpořili také prostřednictvím našeho programu Pashe Achi. 

Bangladéši a zavádění bezpečného pracovního prostředí v našem dodavatelském řetězci se nadále věnujeme prostřednictvím našeho dlouhodobého členství v Dohodě, průběžného sledování dodržování našeho Kodexu chování pro dodavatele a vlastního programu společnosti Primark pro bezpečnost budov, který dnes funguje v pěti našich dodavatelských zemích včetně Bangladéše. Máme tým více než 130 lidí, kteří pracují na místní úrovni ve 12 zemích včetně všech našich klíčových dodavatelských trhů a hrají důležitou roli při kontrole dodržování našich standardů.

** Okamžitá reakce společnosti Primark na události v Rana Plaza**

Bezprostředně po tragédii náš tým na místě v Bangladéši spolupracoval s místními partnery na poskytnutí nouzové potravinové pomoci pro více než 1265 domácností. 

Finanční pomoc a kompenzace poskytnuté společností Primark

  • Poskytli jsme krátkodobou finanční pomoc 3621 pracovníkům a/nebo jejich rodinám ve výši devítiměsíčního platu bez ohledu na to, zda pracovali v továrně našeho dodavatele.

  • V měsících následujících po katastrofě jsme ve spolupráci s místními partnery včetně univerzity v Dháce a po konzultaci s Mezinárodní organizací práce (ILO) vypracovali dlouhodobý kompenzační program pro pracovníky v továrně našich dodavatelů nebo na nich závislé osoby. Dlouhodobé kompenzace dosáhly výše 11 milionů dolarů a byly vyplaceny 672 osobám. Přispěli jsme také jedním milionem liber do svěřeneckého fondu ILO Rana Plaza Donor Fund a poskytli jsme finanční vzdělávání i další nefinanční podporu, abychom lidem pomohli s jejich odškodněním adekvátně naložit.

**Nefinanční podpora prostřednictvím našeho programu Pashe Achi, což znamená „po vašem boku” **.

  • V současné době někteří z nejzranitelnějších příjemců a bývalých pracovníků továrny našich dodavatelů nadále dostávají nefinanční podporu prostřednictvím programu Pashe Achi, který vznikl ve spolupráci s univerzitou v Dháce a dalšími odborníky. Prostřednictvím tohoto programu je nadále podporováno 142 příjemců. Cílem programu je posílit sebedůvěru a znalosti osob postižených tragédií, aby s finančním odškodněním adekvátně hospodařit. Prostřednictvím pravidelných kontaktů a nepřetržitě fungující linky důvěry je jim také poskytováno poradenství ohledně přístupu ke zdravotním službám a právní podpoře.

Program strukturální integrity budov

*V roce 2013 jsme v Bangladéši zavedli rovněž vlastní program bezpečnosti budov (známý jako Program strukturální integrity), jehož cílem je posoudit bezpečnost všech dodavatelských továren podle mezinárodních norem. Tato iniciativa zůstavá ústředním bodem našeho programu monitorování dodavatelských továren až dodnes. Pokud se zjistí, že některé oblasti vyžadují zlepšení, spolupracujeme s dodavateli a jejich závody a v součinnosti s týmem stavebních inženýrů z mezinárodních stavebních firem jim poskytujeme technickou podporu a poradenství. Program strukturální integrity byl v roce 2015 rozšířen do Pákistánu, v roce 2019 do Myanmaru a Kambodže a v roce 2022 do Indie. Naší ambicí je rozšířit jej do všech našich dodavatelských zemí.

Mezinárodní dohoda (dříve dohoda o požární a stavební bezpečnosti v Bangladéši)

  • Byli jsme také jedním z prvních signatářů Bangladéšské dohody z roku 2013. Vzhledem k tomu, že se dohoda snaží přenést zkušenosti získané v Bangladéši i do dalších zemí, rádi jsme se připojili k jejímu rozšíření na Pákistán v roce 2023.

Náš etický kodex a trvalé závazky

  • Každý dodavatel, se kterým spolupracujeme v Bangladéši i v dalších dodavatelských zemích, musí dodržovat náš etický kodex. Jedná se o etické standardy, o kterých nelze vyjednávat a jejichž dodržování v továrnách, kde se vyrábí zboží pro Primark, od svých dodavatelů očekáváme.

  • Každá továrna 1. stupně v dodavatelském řetězci schváleném společností Primark je nejméně jednou ročně – v některých případech i častěji – auditována, většinou neohlášeně, z hlediska dodržování našeho etického kodexu. Pokud se během těchto auditů objeví nějaké problémy, je vyvinuto veškeré úsilí k jejich vyřešení. V roce 2021 jsme provedli 2400 auditů, a to buď sami, nebo prostřednictvím externích auditorů.

  • Již 15 let investujeme do rozvoje našeho Programu etického obchodu a environmentální udržitelnosti i do rozšiřování našeho týmu. Základem tohoto programu je náš etický kodex. Tým má více než 130 členů a působí ve 12 zemích, což zahrnuje všechny naše klíčové dodavatelské trhy. Hrají zásadní roli při dohlížení na dodržování našich standardů.

2023 © Primark Stores Limited