Reports - Primark Cares

Poročila

POROČILO MODERN SLAVERY ACT

Cilj zakona »Modern Slavery Act 2015« je preprečiti trgovino z ljudmi in sodobno suženjstvo. Za podjetja ta zakon določa, da mora vsaka organizacija v ZK, katere promet presega 36 milijonov GBP, objaviti letno poročilo, v katerem določa, katere korake je izvedla za zagotavljanje, da pri njenem poslovanju in v njeni dobavni verigi ne prihaja do sodobnega suženjstva in trgovine z ljudmi.

Poročila podjetja Primark Stores Limited o preprečevanju sodobnega suženjstva je mogoče prenesti spodaj. Poročilo zajema Primarkove politike in informacije o tem, kako podjetje naslavlja tveganja tako znotraj dobavne verige kot lastnih operacij. Poročilo bo vsako leto posodobljeno skladno s smernicami zakona Modern Slavery Act 2015

Prenos Poročilo Modern Slavery Act:

Poročilo Modern Slavery Act 2021

Poročilo Modern Slavery Act 2020

Poročilo Modern Slavery Act 2019

Poročilo Modern Slavery Act 2018

Poročilo Modern Slavery Act 2017

Poročilo Modern Slavery Act 2016


POROČANJE POBUDI ETI

Pobuda Ethical Trading Initiative (ETI) je zveza podjetij, sindikatov in prostovoljnih organizacij, ki spodbuja spoštovanje pravic delavcev po vsem svetu. Ko smo leta 2006 postali član, smo sprejeli načela uvedbe pobude ETI. Ta načela določajo, kako morajo članska podjetja pristopati k etični trgovini. Načela vključujejo izkazovanje jasne zavezanosti etični trgovini; vključevanje etične trgovine v jedrne poslovne prakse; spodbujanje izboljšav delovnih pogojev iz leta v leto; podpiranje dobaviteljev pri izboljšanju delovnih pogojev.

Kot član moramo pobudi ETI oddati letno poročilo, ki izkazuje naše izvedene korake za uvedbo njihovih načel v naši celotni dobavni verigi. Poleg tega poročila oddajamo ločen strateški načrt, ki orisuje cilje našega dela na etični trgovini za naslednjih 3–5 let.

ETI oceni vsako poročilo, ki jim ga pošljemo. Ugotavljajo, kje je prišlo do napredka in kje je potrebno dodatno ukrepanje. Pobuda ETI nas od leta 2011 uvršča med vodilne v luči naše zaveze, uvajanja in napredka, in odločeni smo nadaljevati sodelovanje z ETI ter nenehno spodbujati izboljšave.


POROČANJE NEMŠKEMU PARTNERSTVU GERMAN PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE TEXTILES

Nemško partnerstvo za trajnostni tekstil je pobuda več deležnikov, ki povezuje podjetja, združenja, nevladne organizacije, sindikate, standardne organizacije in nemško vlado. Člani združujejo svoja strokovna znanja in se zavezujejo dosegati družbene, ekološke in gospodarske izboljšave v tekstilni dobavni verigi.

Zemljevid

  |  

Poročilo o napredku

2019   |   2019
2018   |   2018
2017   |   2017

POROČILO O KORPORATIVNI ODGOVORNOSTI DRUŽBE ABF

Kot hčerinsko podjetje družbe Associated British Foods plc (ABF) Primark o svojem delu na etični trgovini in okoljski trajnosti poroča v letnem poročilu o korporativni odgovornosti ABF. Poročilo vključuje posodobitve številnih dejavnosti korporativnih odgovornosti in strateške poslovne cilje glede etične trgovine in okoljske trajnosti, vključno z napredkom Primarkove ekipe za etično trgovino in okoljsko trajnost.

Za dostop do poročila o korporativni odgovornosti družbe ABF obiščite spletno mesto družbe ABF.

OBIŠČITE SPLETNO MESTO DRUŽBE ABF


POROČANJE O NAŠEM PRISPEVKU ZA VAROVANJE OKOLJA

Vsako leto poročamo o napredku programov in pobud naše ekipe za okoljsko trajnost.  Ta poročila predstavljajo pregled našega dela na tem področju in se osredotočajo na šest glavnih področij naše dobavne verige, ki so opisana v naši okoljski politiki.

Zaveza Kampanji Detox

Poročilo 2018/2019

Poročilo 2017/2018

Poročilo 2016/2017

Poročilo 2015/2016

Poročilo 2014/2015


LETNA UČINKOVITOST

Ključni podatki iz našega programa za etično trgovino in okoljsko trajnost so neodvisno potrjeni za vsako posamezno leto. Delo izvaja neodvisna tretja stranka in vključuje informacije, kot so število izvedenih nadzorov v tovarnah v zadevnem letu in kakšna etična ocena je bila tovarnam podeljena pri zadnjem preverjanju. Najnovejše poročilo o naši učinkovitosti si lahko ogledate tako, da kliknete na naslednjo povezavo.

Naša Učinkovitost

Potrditvena Izjava


ODZIVI DELEŽNIKOV

Odzivamo se na zahteve nevladnih organizacij in drugih deležnikov po predstavitvi, kako izpolnjujemo svoje zaveze in rešujemo določena vprašanja. To vključuje center Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) ter KnowTheChain.

Za ogled odzivov nekaterih naših deležnikov kliknite spodnji seznam.

Environmental Audit Committee 13.11.20

Environmental Audit Committee 12.10.18

Environmental Audit Committee 03.09.18

Know The Chain 2016

BHRRC Turkey

BHRRC Myanmar