Viri – Primark Cares

Pogosta vprašanja

Primark si je vedno prizadeval narediti odlično modo cenovno dostopno za vse. Za to nam gre. Ne glede na proračun imamo odlično ponudbo mode in izdelkov za dom, ki stanejo manj, kot ljudje pričakujejo.

Toda vemo, da naše nizke cene ne smejo pomeniti visoke cene za planet ali ljudi, ki izdelujejo naša oblačila.

Zaradi velikosti in obsega našega podjetja imamo priložnost zagotoviti bolj trajnostno modo milijonom strank podjetja Primark – in to že počnemo v nekaterih linijah.

Na primer, četrtina oblačil, ki jih danes prodajamo, je iz naše linije izdelkov Primark Cares, ki so izdelani iz bolj trajnostno pridobljenih ali recikliranih materialov – po dostopnih cenah, ki jih naše stranke obožujejo.

14 % naših bombažnih oblačil je izdelanih iz bombaža iz našega programa Primark Sustainable Cotton Programme (PSCP) – ustanovljenega leta 2013, ki je že največji te vrste med vsemi mednarodnimi trgovci z oblačili. Povišanja cen naših izdelkov iz bombaža PSCP ne prelagamo na stranke.

Ljudem želimo pomagati, da kupujejo bolje in bolj trajnostno – po cenah, ki si jih lahko privoščijo. Naša velikost in obseg delovanja pomenita, da s sodelovanjem z našimi dobavitelji lahko uvedemo spremembe, ki so potrebne za večjo trajnost, brez spreminjanja naših ugodnih cen, ker verjamemo, da bolj trajnostna moda ne sme stati več.

Mar nam je za dobro počutje ljudi, ki izdelujejo izdelke za Primark, in zavezani smo k zagotavljanju njihove varnosti pri delu. Nismo lastniki tovarn, zato zelo pozorno izbiramo tiste, s katerimi sodelujemo. Dobaviteljem in njihovim tovarnam ne bomo oddali naročila, če ne bodo soglašali z mednarodno priznanimi standardi, opredeljenimi v našem kodeksu ravnanja.

Naš kodeks ravnanja zajema področja, kot so plačilo, politike zaposlovanja, pravica do vključitve v sindikat ter zdravje in varnost, temelji pa na temeljnem kodeksu pobude Ethical Trade Initiative (ETI) in konvencijah Mednarodne organizacije dela (ILO) Združenih narodov. Resnično smo ponosni, da pobuda ETI od leta 2011 naš program Ethical Trade Programme šteje med vodilne.

Preden Primark odda kakršnokoli naročilo, član naše ekipe Ethical Trade, ki šteje 130 strokovnjakov v naših ključnih državah, v katerih nabavljamo, potencialnim dobaviteljem in njihovim tovarnam pojasni zahtevane standarde. Ekipa naših odobrenih partnerjev za preverjanja nato opravi uraden pregled razmer glede izpolnjevanja našega kodeksa ravnanja. Ti pregledi nam omogočajo, da pridobimo natančno predstavo o delovnih pogojih, in delavcem ponudijo priložnost, da nam zaupno povedo, kakšno je njihovo delovno življenje.

V okviru našega programa nenehnega spremljanja se nato vsaka odobrena tovarna podjetja Primark pregleda vsaj enkrat letno, in sicer nenapovedano. Če tovarne ni mogoče pregledati, ji ne oddamo nobenega novega naročila. Če med pregledom najdemo kakršnekoli težave, tovarni zagotovimo podporo in nasvete za izboljšanje. Prednost dajemo sodelovanju z dobavitelji in njihovimi tovarnami, da lahko opravijo zahtevane spremembe – vemo, da je od naročil podjetja Primark odvisno preživetje številnih delavcev. Toda če najdemo nekaj kritičnega, se ne bojimo naglo ukrepati. Novih naročil ne oddamo, dokler nismo zadovoljni z opravljenimi spremembami. V najbolj skrajnih primerih v celoti prenehamo sodelovati z dobaviteljem, če ne pokaže zavezanosti k izpolnjevanju naših standardov.

Obiščite razdelek Naši standardi, da izveste več o našem delu z dobavitelji in njihovimi tovarnami.

Že več kot desetletje s tovarnami naših dobaviteljev trdo delamo, da zagotovimo, da tovarne, ki jih uporabljamo, zagotavljajo dobre delovne pogoje, spoštljivo ravnajo z delavci in izplačujejo najmanj zakonsko zahtevane plače.

Ker nismo lastniki tovarn, zelo pozorno izbiramo tiste, s katerimi sodelujemo. Z dobavitelji in njihovimi tovarnami sodelujemo samo, če soglašajo z mednarodno priznanimi standardi, določenimi v našem kodeksu ravnanja. Ti opredeljujejo, da je treba plače izplačevati v skladu z zakonodajo ali izhodišči industrije oziroma tisto, ki je višja. Kodeks temelji na standardih, ki jih določa pobuda Ethical Trading Initiative (ETI), ti pa temeljijo na standardih Mednarodne organizacije dela (ILO).

Vsi dobavitelji in njihove tovarne se morajo zavezati kodeksu ravnanja, ki ga nalagajo pogoji in določila poslovanja z nami. Oddali jim ne bomo nobenega naročila, dokler naša ekipa strokovnjakov na terenu ne izvede uradnega pregleda tovarne glede določil našega kodeksa. Naša ekipa 130 strokovnjakov, ki se nahajajo v ključnih državah, v katerih dobavljamo, je v okviru našega programa nenehnega spremljanja odgovorna za pregled vsake odobrene tovarne podjetja Primark vsaj enkrat letno, in sicer nenapovedano. Ti pregledi vključujejo preverjanje, ali vse tovarne dobavitelja izplačujejo plače, ki so enake ali višje minimalni plači v državi.

Toda vemo, da moramo delati veliko bolj trdo, da izboljšamo plače delavcev v celotni dobavni verigi – zato si zdaj za ljudi, ki izdelujejo naše izdelke, prizadevamo za plačo, ki omogoča preživetje. Kot del te nove zaveze bomo preučili naše sodelovanje z dobavitelji, da najdemo načine, kako jih lahko podpremo pri povišanju plač, ki jih izplačujejo delavcem, pri tem pa bomo vse bolj dajali prednost sodelovanju z dobavitelji, ki se zavzemajo za isti cilj.

Več informacij o tem, kako si prizadevamo za dvig plač na raven plače, ki omogoča preživetje, lahko najdete tukaj.

Primark ni lastnik nobene od tovarn in zelo pozorno izbiramo, s kom sodelujemo. Od vsake tovarne, ki izdeluje izdelke Primark, zahtevamo, da se zaveže kodeksu ravnanja podjetja Primark, ki ga nalagajo pogoji in določila poslovanja z nami. Kodeks zajema področja, kot so plačilo, politike zaposlovanja, pravica do vključitve v sindikat ter zdravje in varnost, temelji pa na standardih pobude Ethical Trade Initiative (ETI), ki temeljijo na standardih Mednarodne organizacije dela (ILO).

Preden Primark odda kakršnokoli naročilo, član naše namenske ekipe 130 strokovnjakov, ki se nahajajo na terenu v naših ključnih državah, v katerih nabavljamo, pojasni standarde, ki jih zahtevamo v skladu s kodeksom ravnanja. Nato se opravi uraden pregled za oceno zmogljivosti tovarne, s katerim se prepričamo, da tovarna izpolnjuje naše standarde, preden začnemo sodelovati z njo.

V okviru našega programa nenehnega spremljanja se nato vsaka odobrena tovarna podjetja Primark pregleda vsaj enkrat letno, in sicer nenapovedano. Če tovarne ni mogoče pregledati, ji ne oddamo nobenega novega naročila. Če med pregledom najdemo kakršnekoli težave, tovarni zagotovimo podporo in nasvete za izboljšanje. Prednost dajemo sodelovanju z dobavitelji in njihovimi tovarnami, da lahko opravijo zahtevane spremembe – vemo, da je od naročil podjetja Primark odvisno preživetje številnih delavcev. Toda če najdemo nekaj kritičnega, se ne bojimo naglo ukrepati. Novih naročil ne oddamo, dokler nismo zadovoljni z opravljenimi spremembami. V najbolj skrajnih primerih v celoti prenehamo sodelovati z dobaviteljem, če ne pokaže zavezanosti k izpolnjevanju naših standardov.

Obiščite razdelek Naši standardi, da izveste več.

Povsod v dobavni verigi Primark prepovedujemo uporabo otroškega dela – to je nesprejemljivo. To jasno opredeljuje kodeks ravnanja Primark, ki temelji na standardih, ki jih določata Ethical Trading Initiative (ETI) in Mednarodna organizacija dela (ILO).

Vsi naši dobavitelji in njihove tovarne morajo upoštevati naš kodeks ravnanja, ki zajema področja, kot so plačilo, politike zaposlovanje, pravica do vključitve v sindikat ter zdravje in varnost – vključno z zahtevami glede najnižje starosti. Pred oddajo vsakega naročila v vsaki tovarni opravimo uradno preverjanje upoštevanja kodeksa. Imamo lastno namensko ekipo 130 strokovnjakov v ključnih državah, v katerih nabavljamo. Ta je letno odgovorna za približno 3.000 pregledov. Ti pregledi nam omogočajo, da dobimo natančno predstavo o razmerah tako v novih kot tudi v že odobrenih tovarnah, hkrati pa so ključno orodje, ki nam omogoča preverjanje izpolnjevanja naših standardov.

Povsod v dobavni verigi Primark prepovedujemo uporabo prisilnega dela ali dela žrtev trgovanja z ljudmi – to je nesprejemljivo. To jasno opredeljuje kodeks ravnanja Primark, ki temelji na standardih, ki jih določata Ethical Trading Initiative (ETI) in Mednarodna organizacija dela (ILO).

Vsi naši dobavitelji in njihove tovarne morajo upoštevati naš kodeks ravnanja, ki zajema področja, kot so plačilo, politike zaposlovanje ter zdravje in varnost. Pred oddajo vsakega naročila v vsaki tovarni opravimo uradno preverjanje upoštevanja kodeksa. Imamo lastno namensko ekipo 130 strokovnjakov v ključnih državah, v katerih nabavljamo. Ta je letno odgovorna za približno 3.000 pregledov. Ti pregledi nam omogočajo, da dobimo natančno predstavo o razmerah tako v novih kot tudi v že odobrenih tovarnah, hkrati pa so ključno orodje, ki nam omogoča preverjanje izpolnjevanja naših standardov.

Naše izjave o sodobnem suženjstvu lahko preberete tukaj.

Primark nima v lasti nobene tovarne. Pravzaprav 98 % tovarn, ki izdelujejo izdelke za Primark, proizvaja tudi za druge blagovne znamke. Toda zelo pozorno izbiramo, s kom sodelujemo. Da se uvrsti na seznam odobrenih tovarn podjetja Primark, mora vsaka tovarna prestati preverjanje izpolnjevanja mednarodno priznanih standardov, opredeljenih v kodeksu ravnanja podjetja Primark. Ko je odobrena, naša ekipa Ethical Trade, skupina 130 strokovnjakov, ki se nahajajo v ključnih državah, v katerih nabavljamo, prevzame obveznost spremljanja skladnosti z našim kodeksom ravnanja. Odgovorna je za približno 3.000 pregledov vsako leto. Ti pregledi nam omogočajo, da dobimo natančno predstavo o razmerah tako v novih kot tudi v že odobrenih tovarnah, hkrati pa so ključno orodje, ki nam omogoča preverjanje izpolnjevanja naših standardov.

Obiščite razdelek Naši standardi, da izveste več.

Rana Plaza je bila grozna tragedija, in kar se je zgodilo, nas je zelo prizadelo in razžalostilo. Naš dobavitelj je bil med petimi dobavitelji, ki so uporabljali tovarno, in Primark je bil ena izmed 28 blagovnih znamk, ki so sodelovale s tem dobaviteljem. Svojo odgovornost do prizadetih smo vzeli zelo resno.

Z lokalnimi partnerji smo sodelovali pri financiranju nujne pomoči v obliki hrane in zdravil. Zagotovili smo kratkoročno finančno pomoč – v znesku devetih mesečnih plač – za več kot 3.600 delavcev in njihovih družin.

Osredotočili smo se tudi na dolgoročne potrebe delavcev našega dobavitelja in njihovih družin. To je vključevalo finančno pomoč za prihodnja leta ter pomoč ljudem na področju pravnega svetovanja, odpiranja bančnih računov in prevzemanja nadzora nad lastno finančno prihodnostjo na dolgi rok.

Vzpostavili smo širši program nefinančne pomoči za prizadete ljudi in družine – zlasti za otroke, ki so izgubili starše.

Bili smo tudi med prvimi trgovci, ki so podpisali bangladeški sporazum o požarni in stavbni varnosti, s čimer smo potrdili zavezo podjetja Primark za sodelovanje z drugimi blagovnimi znamkami, lastniki tovarn, nevladnimi organizacijami, sindikati in bangladeško vlado, da bi prinesli trajnostne pozitivne spremembe v bangladeški oblačilni industriji.

Septembra 2021 smo podpisali nov mednarodni sporazum, saj želimo še naprej zagotavljati dobre in varne delovne pogoje za ljudi, ki izdelujejo naša oblačila.

Leta 2013 smo ustanovili tudi lasten strog program za preverjanje integritete gradbenih konstrukcij tovarn, da ocenimo tovarne naših dobaviteljev, hkrati pa še naprej tesno delali na Sporazumu in v zadnjem času sodelovali s svetom za trajnost Ready-Made Garment (RMG). Pregledi integritete gradbenih konstrukcij so zdaj osrednji del našega programa v Bangladešu, Pakistanu in Mjanmaru.

Več o podpori, ki jo je od podrtja stavbe Rana Plaza zagotovila družba Primark, preberite tukaj.

Nismo lastniki tovarn, ki jih uporabljamo, zato zelo pozorno izbiramo, s kom sodelujemo. Od vsake tovarne, ki izdeluje izdelke Primark, zahtevamo, da se zaveže kodeksu ravnanja podjetja Primark, ki ga nalagajo pogoji in določila poslovanja z nami. Kodeks zajema področja, kot so plačilo, politike zaposlovanja, pravica do vključitve v sindikat ter zdravje in varnost, temelji pa na standardih pobude Ethical Trade Initiative (ETI) in Mednarodne organizacije dela (ILO).

Preden Primark odda kakršnokoli naročilo, član naše namenske ekipe 130 strokovnjakov, ki se nahajajo v naših ključnih državah, iz katerih nabavljamo, pojasni standarde, ki jih zahtevamo v skladu s kodeksom ravnanja. Ekipa naših odobrenih partnerjev za preverjanja nato opravi uraden pregled za oceno zmogljivosti tovarne, ki zagotavlja, da tovarna izpolnjuje naše standarde, še preden začnemo sodelovati z njo.

V okviru našega programa nenehnega spremljanja se nato vsaka odobrena tovarna podjetja Primark pregleda vsaj enkrat letno, in sicer nenapovedano. Če tovarne ni mogoče pregledati, ji ne oddamo nobenega novega naročila. Če med pregledom najdemo kakršnekoli težave, tovarni zagotovimo podporo in nasvete za izboljšanje. Prednost dajemo sodelovanju z dobavitelji in njihovimi tovarnami, da lahko opravijo zahtevane spremembe – vemo, da je od naročil podjetja Primark odvisno preživetje številnih delavcev. Toda če najdemo nekaj kritičnega, se ne bojimo naglo ukrepati. Novih naročil ne oddamo, dokler nismo zadovoljni z opravljenimi spremembami. V najbolj skrajnih primerih v celoti prenehamo sodelovati z dobaviteljem, če ne pokaže zavezanosti k izpolnjevanju naših standardov.

Obiščite razdelek Naši standardi, da izveste več o našem delu z dobavitelji in njihovimi tovarnami.

Kot del naše zaveze, da postanemo bolj trajnostno podjetje, nam je pomembno, da v največji možni meri zmanjšamo okoljski vpliv našega podjetja.

Zavezali smo se, da bomo do leta 2030 prepolovili emisije ogljika v naši celotni dobavni verigi.

S svojo zavezo za zmanjšanje emisij ogljika smo želeli preseči trenutno 30-% zmanjšanje, h kateremu smo se zavezali v okviru Listine za modno industrijo o podnebnih spremembah (UNFCCC). Zato smo se zavezali do leta 2030 prepoloviti emisije ogljika v vsaki fazi ustvarjanja izdelkov Primark.

Pri tem gradimo na številnih sistemih, ki so že uvedeni. Na primer, skoraj vse naše trgovine imajo sistem upravljanja stavbe, ki nam omogoča vpogled v to, ali so trgovine vodene učinkovito. Leta 2015 smo ustanovili tudi skupino za zmanjšanje porabe energije, da najdemo nove načine za prihranek energije. S tem so bile uvedene nove tehnologije, kot je sistem ERICC, ki vodjem trgovine v skoraj 100 trgovinah zagotavlja informacije v realnem času in nasvete o njihovi porabi energije, pa tudi programe usposabljanja za osebje. Uvedli smo tudi obsežen program za energetsko učinkovitost in vse trgovine imajo zdaj certifikat upravljanja energije ISO50001.

Do leta 2027 bomo odpravili plastiko za enkratno uporabo in vse naše neoblačilne odpadke.

Že zdaj preusmerimo 96 % odpadkov, ki jih neposredno upravljamo, stran z odlagališč in sodelujemo s peščico nakupovalnih centrov, da bi preusmerili še preostale 4 %. To dosegamo tako, da naredimo stvari učinkovitejše. Na primer, embalažo zmanjšujemo tako, da pošiljke izdelkov zavijemo samo enkrat – izdelke zapakirajo dobavitelji, odprejo pa se šele, ko prispejo v trgovino.

Prav tako iste tovornjake, ki dostavljajo naše izdelke v trgovine, uporabljamo za odvoz reciklažnih materialov v naše distribucijske centre za nadaljnje recikliranje. S tem zmanjšamo količino tovornjakov na cesti in število odvozov odpadkov v naših trgovinah.

Zavezali smo se odpravi plastike za enkratno uporabo iz našega poslovanja in glede te zaveze dobro napredujemo – v zadnjih dveh letih smo odstranili pol milijarde kosov plastike za enkratno uporabo.

Postali bomo bolj trajnostno in krožno podjetje, med drugim tako, da bomo do leta 2027 oblikovali izključno oblačila, ki jih bo mogoče reciklirati.

Pri tem gradimo na delu, ki smo ga že opravili.

Naše trgovine po vsej Evropi od leta 2010 podarjajo vsa neprodana oblačila dobrodelni organizaciji Newlife. Newlife se osredotoča na zagotavljanje podpore za invalidne in neozdravljivo bolne otroke ter njihove družine s financiranjem opreme in zagotavljanjem posebej usposobljenih medicinskih tehnikov za pomoč pri negi otrok. V Združenih državah sodelujemo z neprofitno organizacijo Delivering Good.

Polega tega imamo v trgovinah zaboje za recikliranje, da lahko stranke svojim rabljenim oblačilom dajo novo življenje.

Obiščite stran Planet, da izveste več.

Dobavitelji in njihove tovarne uporabljajo številne vrste blaga in barvil, da ustvarijo izdelke Primark. Pomembno nam je, da dobavitelji sprejmejo pravilne ukrepe, s katerimi poskrbijo za bolj trajnostno dobavno verigo. To vključuje tudi kemikalije, ki jih uporabljajo.

Pridružili smo se programu fundacije ZDHC, v okviru katerega odpravljamo uporabo določenih kemikalij, ki veljajo za nevarne, in jih nadomeščamo z alternativami. Primark se je zavezal uporabi seznama prepovedanih snovi pri proizvodnji (MRSL) fundacije ZDHC, ki navaja snovi v kemikalijah, ki jih dobavitelji ne smejo uporabljati pri proizvodnji izdelkov Primark. Imamo tudi seznam prepovedanih snovi v izdelkih (PRSL), ki temelji na predpisih EU in ZDA ter dobaviteljem in njihovim tovarnam določa dovoljene mejne vrednosti kemikalij v materialih, ki se uporabljajo pri izdelavi naših izdelkov. Naša seznama MRSL in PRSL redno posodabljamo in sta na voljo na našem spletnem mestu. Leta 2014 smo se pridružili kampanji Detox organizacije Greenpeace, ki se osredotoča na odpravo uporabe določenih kemikalij v naši dobavni verigi, o svojem napredku pa redno poročamo.

V družbi Primark surovin ne nabavljamo neposredno. Namesto tega so za nabavo surovin, ki se uporabljajo v naših izdelkih, odgovorne tovarne dobaviteljev, ki jih uvrstimo na naš seznam odobrenih dobaviteljev. Pomembno nam je, da so pridobljene odgovorno, in z dobavitelji tesno sodelujemo, da v celotni dobavni verigi vzpostavimo preglednost in sledljivost.

Velik del tega predstavlja delo, ki ga opravljamo z bombažem. Bombaž je eno izmed najpomembnejših naravnih vlaken, ki se uporablja pri izdelavi naših izdelkov in ga lahko najdemo v več kot polovici oblačil, ki jih prodajamo. Želimo zagotoviti, da bo do leta 2027 ves bombaž, ki se uporablja v naši dobavni verigi, organski, recikliran ali pridobljen v okviru našega programa Sustainable Cotton Programme. Leta 2013 smo se povezali s strokovnjaki za kmetijstvo CottonConnect in združenjem Self-Employed Women’s Association (SEWA) v Indiji in ustvarili program Primark Sustainable Cotton Programme. Program usposablja kmetovalce za bolj trajnostne načine kmetovanja in jim omogoča, da s povečanim dohodkom izboljšajo svoje preživetje. Program se je začel s 1.251 kmetovalkami in se je izkazal za zelo uspešnega. Do konca naslednjega leta bomo v našem programu Sustainable Cotton Programme usposobili 160.000 kmetovalcev.

Primark je podpisal tudi zaobljubo Responsible Sourcing Network’s (RSN) Cotton Pledge in se je zavezal, da za izdelavo svojih izdelkov ne bo vede nabavljal uzbekistanskega bombaža, dokler uzbekistanska vlada ne prekine prakse prisilnega in otroškega dela v svojem sektorju pridelave bombaža. Zaobljubo smo podpisali leta 2015, leta 2016 pa smo jo razširili tudi na Turkmenistan, potem ko so prišla na dan poročila o praksah prisilnega dela v tamkajšnjem sektorju pridelave bombaža.

Obiščite stran Planet, da izveste več.

Trenutno ne uporabljamo materialov iz pravične trgovine. Si pa prizadevamo za trajnostno proizvodnjo enega glavnih vlaken, ki se uporablja v naših oblačilih – bombaža. Leta 2013 smo se povezali s strokovnjaki za kmetijstvo CottonConnect in združenjem SEWA, Self-Employed Women’s Association v Indiji, in predstavili nov program, ki je posebej oblikovan za usposabljanje in podporo kmetov pri uvajanju bolj trajnostnih načinov kmetovanja. Program je zasnovan, da kmetom pomaga pridelati več bombaža na način, ki zmanjšuje vpliv na okolje. Od začetka programa smo priča nekaterim odličnim rezultatom in do konca naslednjega leta bomo v okviru našega programa Sustainable Cotton Programme skupno usposobili 160.000 kmetovalcev v Indiji, Pakistanu in Bangladešu.

Preskusi na živalih niso dovoljeni za noben izdelek Primark. Vsak dobavitelj v naši celotni dobavni verigi, ki izdeluje izdelke za Primark iz živalskih materialov, kot je volna, se mora zavezati standardom za dobro počutje živali, ki veljajo v industriji.

Ne, ne prodajamo nobenih izdelkov, ki vsebujejo moher.

Znani smo po naših priljubljenih nizkih cenah – vendar to ne pomeni slabe kakovosti. Želimo, da naše stranke nosijo naša oblačila vedno znova, zato se osredotočamo na ustvarjanje oblačil, ki so izdelana, da dolgo trajajo – po cenah, ki si jih ljudje lahko privoščijo.

Trenutno naša oblačila testiramo za namene izpolnjevanja splošno sprejetega standarda v industriji, toda naredili bomo še korak več, da se bodo lahko stranke zanesle na to, da bodo izdelki iz trgovine Primark dolgo trajali. Lotili smo se programa, ki vključuje testiranje vseh naših najbolj priljubljenih linij za doseganje višjih standardov pranja, o protokolih za dolgo življenje oblačil pa smo se posvetovali tudi z WRAP, dobrodelno organizacijo iz Združenega kraljestva, ki se zavzema za pospešitev prehoda modne industrije na krožnost. Začeli smo z džinsom in navdušeni smo, da skoraj 70 % testiranih kavbojk danes dosega standard 30 pranj, ki ga priporočata WRAP in Ellen MacArthur Foundation. Menimo, da gre za pomemben dosežek, saj približno polovico prodanih izdelkov predstavljajo vsakdanji osnovni kosi, kot so majice, kavbojke in pižame. Želimo, da naše stranke uživajo v nošenju naših izdelkov vedno znova.

Poleg tega smo se že pridružili pobudi Textiles 2030, da bomo skupaj z organizacijo WRAP in drugimi podpisniki sodelovali pri osvežitvi protokola za dolgo življenje oblačil. To bo pomagalo usmerjati razvoj našega lastnega standarda za vzdržljivost Primark Durability Standard in delo na naših izdelkih, da zagotovimo trpežnost naše linije oblačil. Ta novi standard bo pomenil bolj strogo testiranje oblačil, opravljanje testov nošenja oblačil, da se preskusi njihova vzdržljivost, izobraževanje strank o vzdrževanju oblačil in prodajo kompletov za popravilo. Program je obsežen ter bo zahteval veliko dela in časa, vendar se osredotočamo na linije in izdelke, ki sestavljajo osnovo garderobe strank, da bodo lahko te kmalu opazile prednosti naših prizadevanj na področju vzdržljivosti. Tudi stranke bodo morale prispevati svoj del, zato jih bomo seznanili, kako naj skrbijo za svoja oblačila, in začeli prodajati komplete za popravilo, da bodo svoja oblačila lahko imele dlje.

Več o tem, kako ustvarjamo oblačila, ki bodo trajala dlje, preberite tukaj.

Primark si prizadeva narediti odlično modo cenovno dostopno za vse – za to nam gre. Vendar želimo ljudem pomagati, da kupujejo bolje in bolj trajnostno po cenah, ki si jih lahko privoščijo, saj verjamemo, da trajnostna moda ne bi smela imeti visoke cene.

Našim strankam bomo vedno ponujali nove trende, a približno polovico naših oblačil dandanes predstavljajo vsakodnevni osnovni kosi, kot so majice, kavbojke in pižame – oblačila, za katera želimo, da v strankah vzbujajo dober občutek, ko jih nosijo leto za letom.

Trajnostne zaveze, ki smo jih sprejeli, od nas zahtevajo, da spremenimo način, kako poslujemo in kako izdelujemo oblačila, ki jih prodajamo. Naj gre za način, kako izdelujemo naše izdelke, da zmanjšamo odpadke iz mode, prepolovitev našega ogljičnega odtisa ali uporabo moči našega podjetja za izboljšanje življenj ljudi, ki izdelujejo izdelke Primark, imamo zaradi obsega našega delovanja priložnost, da z vsako narejeno spremembo vplivamo na stanje v industriji.

Sprejeli smo resne zaveze, s katerimi bomo spremenili način našega poslovanja in način izdelave oblačil, ki jih prodajamo, vključno z zagotavljanjem, da bodo naša oblačila izdelana iz recikliranih ali bolj trajnostnih materialov, oblikovanjem oblačil tako, da jih je ob koncu njihove življenjske dobe mogoče reciklirati, in uporabo zgolj bombaža, ki je organski, recikliran ali pridobljen iz programa Primark Sustainable Cotton Programme – največjega te vrste v modni industriji. Prav tako bomo prepolovili naš ogljični odtis in uporabljali moč našega podjetja, da izboljšamo življenja ljudi, ki izdelujejo naša oblačila.

Zaradi obsega našega poslovanja imamo priložnost, da z vsako narejeno spremembo vplivamo na stanje v industriji, saj želimo milijonom strank ponuditi možnost za bolj trajnostno nakupovanje po cenah, ki si jih lahko privoščijo.

V razdelku Naše zaveze preberite več o naših prizadevanjih postati bolj trajnostno podjetje.

Morda boste presenečeni, ko boste izvedeli, koliko smo že storili. Še zdaleč nismo šele na začetku, saj pravzaprav gradimo na desetletju dela v prizadevanju za večjo trajnost.

Na primer, naš program Sustainable Cotton Programme, ki smo ga uvedli leta 2013, je zdaj največji te vrste v modni industriji in predstavlja 14 % vseh naših bombažnih oblačil. Do konca naslednjega leta bomo usposobili 160.000 kmetovalcev za bolj naravne in trajnostne načine pridelave bombaža, s katerimi se zmanjša uporaba kemičnih pesticidov, gnojil in vode.

Našo linijo oblačil Primark Cares, ki so izdelana iz recikliranih ali bolj trajnostno pridobljenih materialov, smo razširili in zdaj predstavlja 25 % vseh prodanih oblačil – zavezali smo se, da bo do leta 2030 ta številka 100 %.

Zaobljubili smo se, da bomo do leta 2027 iz našega poslovanja odpravili embalažo iz plastike za enkratno opravo – in na dobri poti smo, da to dosežemo. V zadnjih dveh letih smo odstranili pol milijarde kosov plastike za enkratno uporabo.

Prav tako smo podpisniki številnih ključnih pobud v industriji, npr. Textiles 2030 in Listine za modno industrijo o podnebnih spremembah (UNFCCC) – in združujemo moči s ključnimi neodvisnimi voditelji na področju trajnostne mode, kot sta Ellen MacArthur Foundation in WRAP, dobrodelna organizacija iz Združenega kraljestva, ki si prizadeva za pospešitev prehoda modne industrije na krožnost.

Sestavili smo ekipo 130 strokovnjakov z vsega sveta, ki se nahaja na vseh naših ključnih dobavnih trgih in vsaj enkrat letno nenapovedano preverja vsako tovarno dobavitelja v dobavni verigi podjetja Primark, da zagotovi izpolnjevanje mednarodno priznanih standardov našega kodeksa ravnanja.

Napredek, ki smo ga dosegli v zadnjih letih, nam je dal trdne temelje, na katerih lahko gradimo, da postanemo boljši in naredimo več.

Več o napredku, ki smo ga že dosegli, da postanemo bolj trajnostni, preberite tukaj.