Environmental - Primark Cares

Okolje

Tukaj lahko dostopate do izbora virov, ki jih Primarkova ekipa za etično trgovino in okoljsko trajnost uporablja pri svojem delu z dobavitelji in tovarnami za trajnost in minimiziranje Primarkovega okoljskega vpliva.

SEZNAM OMEJENIH SNOVI (RSL)

Kot številni drugi trgovci z glavnih nakupovalnih ulic, smo zavezani programu fundacije ZDHC, v katerem opuščamo nekatere kemikalije, ki veljajo za nevarne, in jih nadomeščamo z varnejšimi alternativami. Ključni del našega dela za doseganje tega cilja je naš seznam omejenih snovi (RSL), ki združuje omejitve za kemikalije v materialih, ki se uporabljajo za izdelavo naših izdelkov, ter snovi v kemikalijah, ki jih dobavitelji ne smejo uporabljati za proizvodnjo Primarkovih izdelkov in materialov. Naš seznam omejenih snovi je usklajen s seznamom ZDHC omejenih snovi za proizvodnjo.
Svoj seznam RSL delimo z dobavitelji in obrati, ki proizvajajo izdelke Primark, ter nudimo usposabljanje dobaviteljev v državi za naše zahteve po upravljanju kemikalij.

Prenesite RSL tukaj: Angleščina Bengalščina Kitajščina Hindijščina Turščina


SEZNAM ZALOG KEMIKALIJ

Za podporo dobaviteljem in obratom pri učinkovitem upravljanju s kemikalijami in eliminaciji nevarnih  kemikalij jim nudimo seznam zalog kemikalij (CIL), ki jim omogoča spremljanje uporabe in shranjevanja kemičnih izdelkov v njihovih proizvodnih postopkih.

Prenesite seznam CIL tukaj.

Prenos: Seznam zalog kemikalij 2020


POROČILA O UPRAVLJANJU S KEMIKALIJAMI IN ŠTUDIJE PRIMEROV

Kot del naše zavezanosti opustitvi uporabe škodljivih kemikalij v naši dobavni verigi sodelujemo s kemijskimi strokovnjaki, ki nam pomagajo razumeti, kako številni dobavitelji na Kitajskem in v Bangladešu uporabljajo kemikalije v postopku pranja in barvanja. S preizkušanjem odpadne vode smo ustvarili podrobna poročila o trenutnih praksah in uporabi kemikalij v predilnicah za barvanje in enotah za pranje.

ŠTUDIJA PRIMERA NPEO: Angleščina Bengalščina Kitajščina

ŠTUDIJA PRIMERA PFC: Angleščina Bengalščina Kitajščina

CHLOROPHENOL: Angleščina Bengalščina Kitajščina

4 CHLOROANILINE: Angleščina Bengalščina Kitajščina

POROČILO I ZA KITAJSKO 2014: Angleščina Bengalščina Kitajščina

POROČILO II ZA KITAJSKO 2015: Angleščina Bengalščina Kitajščina

POROČILO III ZA KITAJSKO: Angleščina Bengalščina Kitajščina

POROČILO ZA BANGLADEŠ: Angleščina Bengalščina Kitajščina


SMERNICE ZDHC ZA ODPADNE VODE

Učinkovitost rabe vodnih virov je kritična za trajnostno in okoljsko osveščeno proizvodnjo. Smernice ZDHC za odpadne vode določajo usklajena pričakovanja glede kakovosti odpadne vode za celotno industrijo tekstila in obutve. Ta standard izpustov odpadnih voda presega upravno skladnost, kar zagotavlja, da izpusti odpadnih voda ne vplivajo škodljivo na okolje in okoliške skupnosti.

Kot član ZDHC smo sprejeli smernice ZDHC za odpadne vode in svoje dobavitelje prosimo, da uporabljajo te parametre, ki presegajo upravno skladnost izpustov odpadnih voda.

Povezavo na smernice najdete tukaj.

SMERNICE ZA ODPADNE VODE