Viri

Zagotavljamo redne novice in informacije o napredku našega programa Ethical Trade and Environmental Sustainability. O določenih zavezah, kot je Zakon o sodobnem suženjstvu, podajamo javne izjave in delimo poročila, ki podrobno opisujejo naš napredek na določenih področjih našega programa.
Viri – Primark Cares

Zajemajo, kako si prizadevamo za doseganje določenih zavez in katere korake sprejemamo za obravnavo specifičnih težav. Nekatera poročila so napisana kot odgovor na zahtevo skupine po informacijah, druga pa so bolj redna, kot je naše polletno poročilo o napredku za nemško organizacijo Partnership for Sustainable Textiles.

Matična družba podjetja Primark Associated British Food plc (ABF) ima letno poročilo o odgovornosti, ki vključuje informacije o najnovejšem delu ekipe Ethical Trade and Environmental Sustainability podjetja Primark.

Izbor poročil in izjav, ki opisujejo naš napredek, lahko preberete tukaj.