Z odgovorno proizvodnjo si prizadevamo za zaščito našega planeta – Primark Cares

Z odgovorno proizvodnjo si prizadevamo za zaščito našega planeta

Vsak izdelek v naši trgovini ima svojo zgodbo. Od surovin, ki jih uporabljamo za izdelavo našega blaga, do načinov, kako je to blago obdelano in oblikovano v končni izdelek, ima vsak korak v življenjskem ciklu našega izdelka potencial, da vpliva na naš planet.

S prepoznavanjem pomembnosti – in izziva – zmanjšanja teh vplivov v celotni dobavni verigi globalna ekipa okoljskih strokovnjakov podjetja Primark že dolgo usmerja prizadevanja v sodelovanje z našimi dobavitelji, da proaktivno opredeljuje in upravlja okoljske vplive, povezane z izdelki, ki jih prodajamo. Ta prizadevanja zajemajo več držav in na stotine lokacij, zato to delo nikakor ni lahko, toda še naprej širimo to ekipo in obseg našega delovanja, da zagotavljamo večji učinek na terenu.

Da podpremo uvedbo in uspeh naših programov, naše okoljske programe gradimo okrog treh pristopov:

  1. TRDEN AKCIJSKI NAČRT: Vzpostavitev robustnega okoljskega načrta, ki usmerja naše delo in je vključen v našo krovno okoljsko politiko. Ključna področja, na katera se osredotočamo, vključujejo več temeljnih področij vplivanja, kot so odgovorna nabava, podnebje, odpadki, kemija in voda.

  2. SPOŠTOVANJE VLOGE NAŠIH DOBAVITELJEV: Ustvarjanje in uvajanje niza orodij in usposabljanja v naši celotni dobavni verigi za dvig uspešnosti dobaviteljev in izboljšanje našega načina poslovanja.

  3. POSPEŠEVANJE SPREMEMB V PANOGI: Uvajanje dolgotrajnih sprememb prek učinkovitih partnerstev znotraj panoge.

USTVARJANJE DOLGOTRAJNIH SPREMEMB: POMEN PARTNERSTEV ZNOTRAJ PANOGE ZA UVAJANJE SPREMEMB

Naš okoljski program zajema veliko pomembnih področij vplivanja. Naša dobavna veriga je velika in zapletena. Predvsem pa veliko večino naše dobavne verige – od surovin vse do izdelave izdelka – delimo s številnimi drugimi globalnimi blagovnimi znamkami. Čeprav smo pomemben igralec med trgovci, nismo edina stranka dobaviteljev, ki izdelujejo naše izdelke – proizvodna zmogljivost tovarn je porazdeljena med številnimi blagovnimi znamkami.

Naš obseg poslovanja nam omogoča, da v dobavni verigi naš glas šteje, vendar je stvarnost taka, da moramo blagovne znamke in trgovci sodelovati, da dosežemo spremembe, ki jih želimo videti. Da pospešimo te spremembe, smo se zelo povezovali s številnimi organizacijami, ki ustvarjajo orodja in prostovoljne zahteve, ki dvigajo uspešnost globalne nabavne verige. Dve izmed teh skupin sta ZDHC Foundation in Sustainable Apparel Coalition.

*Fundacija Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) je organizacija z več deležniki, ki si prizadeva preoblikovati globalno tekstilno industrijo ter industrijo oblačil in obutve z izboljšanjem načina, kako se pri proizvodnji naših izdelkov uporabljajo kemikalije. To dosega z nizom robustnih prostovoljnih standardov, ki iz naše dobavne verige odpravljajo uporabo ključnih nevarnih kemikalij. Pomembno je, da zagotavlja tudi robustno usposabljanje za izboljšanje načina uporabe kemikalij s strani delavcev in vzpostavlja stroge smernice za izpust odpadne vode in emisij zraka iz tovarne. ZDHC je v središču trajnostnega ravnanja s kemikalijami v naši panogi in v celotni dobavni verigi aktivno uporabljamo orodja, da zmanjšamo naš vpliv.

Podjetje Primark je bilo leta 2015 ustanovni član ZDHC in je že vrsto let aktiven član te organizacije, vključno z več pomembnimi leti v upravnem odboru – v vlogi, ki jo še danes nadaljuje. Če želite izvedeti več o delu, ki ga opravljamo za izboljšanje upravljanja s kemikalijami, si oglejte naše poročilo o okoljski uspešnosti (povezava).

*Sustainable Apparel Coalition (SAC) je globalna neprofitna zveza z več deležniki, ki si prizadeva za pozitivno družbeno in okoljsko preobrazbo in spremembe znotraj panoge. Razvila je niz orodij Higg Index, ki celostno merijo okoljske vplive skozi celotno dobavno verigo.

Od pridružitve SAC leta 2015 sodelujemo s partnerji v dobavni verigi, da sprejmejo orodja Higg Index za oceno okoljskega vpliva. To je bistvenega pomena, saj zagotavlja, da naši dobavitelji ne izpolnjujejo samo minimalnih okoljskih zahtev za skladnost, ampak delujejo tudi v lastnem programu nenehnih izboljšav na področju upravljanja energije, vode, uporabe kemikalij, odpadnih voda, emisij zraka in okolja.

Uvajanje orodja Higg Index bo zagotovilo, da lahko jasno merimo uspešnost okoljske trajnosti naših strateških dobaviteljev.

Za ogled celotnega seznama vseh partnerstev v panogi, ki so ključna za naš program, kliknite tukaj.

Zmanjševanje uporabe kemikalij

Tako kot naše tovarne za delovanje potrebujejo elektriko, celotna globalna modna industrija potrebuje kemikalije. Naj gre za barvila, s katerimi barvamo oblačila, ali detergente, ki se uporabljajo za pranje blaga – vsa igrajo ključno in pomembno vlogo. Vemo pa tudi, da je treba za zaščito ljudi in okolja uporabo kemikalij strogo nadzorovati, zato smo zavezani k prevzemanju odgovornosti za kemikalije, ki jih uporabljamo v naši dobavni verigi. Leta 2014 smo se pridružili kampanji Detox organizacije Greenpeace, ki se je osredotočala na odpravo uporabe in izpustov določenih kemikalij v naši dobavni verigi, od leta 2015 pa o svojem napredku javno poročamo v razdelku Upravljanje kemikalij in onesnaževanja na našem spletnem mestu.

Podjetje Primark se zaveda, da je kolektivno ukrepanje kritičnega pomena za doseganje naših kemijskih ciljev in pozitivnih sprememb v panogi, zato je leta 2015 postalo ustanovni član ZDHC Foundation, organizacije z več deležniki, ki si prizadeva izboljšati uporabo kemikalij znotraj modne industrije. V okviru tega partnerstva aktivno uporabljamo seznam prepovedanih snovi pri proizvodnji (MRSL) fundacije ZDHC, ki določa snovi v kemikalijah, ki jih dobavitelji ne smejo uporabljati pri proizvodnji naših izdelkov. V podporo proizvajalcem v celotni dobavni verigi smo aktivno sprejeli uporabo orodja ZDHC Gateway, ki dobavitelju zagotavlja seznam kemijskih formulacij, ki izpolnjujejo smernice ZDHC MRSL.

Ko gradimo na pomembnosti izbora kemikalij v okviru učinkovitega programa upravljanja kemikalij, je bistveno tudi, da naši dobavitelji uporabljajo te kemikalije varno, ko so v obratu. Za izboljšanje praks upravljanja kemikalij v celotni dobavni verigi naše ekipe v posameznih državah sodelujejo z našimi dobavitelji, da zagotovijo usposabljanje in orodja za pomoč pri zbiranju in analiziranju informacij o njihovih proizvodnih procesih. Na primer, od leta 2019 sodelujemo z ADEC Innovations pri razvoju kemijskega modula CleanChain™. Ta našim dobaviteljem omogoča, da delijo podrobne kemične informacije z našimi ekipami po državah, zato lahko sledimo dobaviteljevi skladnosti z ZDHC MRSL in aktivno sodelujemo s tovarnami, ki potrebujejo več podpore.

Prizadevanje za varstvo vode

Zavedamo se, da je voda dragocen in bistven vir ter da moramo pazljivo upravljati naš vodni odtis. Tekstilna proizvodnja je odvisna od vode v številnih fazah, bodisi pri pridelavi bombaža ali materialih za barvanje. Brez dostopa do vode globalna modna industrija ne bi delovala.

Če preberete naš pristop k trajnostnemu bombažu (povezava na PSCP), boste spoznali, da je ena glavnih prednosti tega programa zmanjšanje porabe vode. Bombaž, ki je kmetijski pridelek, za rast potrebuje vodo. Zavedamo se, da je voda vir, ki ga je treba uporabljati varčno, še zlasti pa to velja na območjih, kjer lahko dnevne temperature presežejo XX stopinj. V letih 2013–2019 smo pri porabi vode s strani kmetov, ki so vključeni v program PSCP, v povprečju zabeležili 10-% zmanjšanje, ob nadaljnjem razvoju tega programa pa želimo porabo vode še bolj zmanjšati.

Predilnice, ki se ukvarjajo z barvanjem in apreturo tekstila, običajno zagotavljajo blago in predivo blagovnim znamkam po vsem svetu in z nekaj izjemami za svoje delovanje potrebujejo vodo. Aktivno sodelujemo s številnimi predilnicami blaga, da zmanjšamo količine porabljene vode in minimaliziramo potencialno onesnaženje vode zaradi uporabe kemikalij. Primer tega je program Clean by Design na Kitajskem. Gre za sodelovanje med blagovnimi znamkami in Apparel Impact Institute (All) za spodbujanje izboljšav v proizvodnih procesih v teh obratih.

Poleg prizadevanj za varčevanje z vodo aktivno vzpostavljamo Smernice ZDHC o odpadnih vodah. Na primer, trenutno vse ključne bangladeške predilnice testirajo svoje odpadne vode v skladu s temi smernicami in nam sporočajo rezultate. Če se ugotovi, da dobavitelji presegajo parametre za odpadne vode, ki so določeni v smernicah, je treba vpeljati načrt korekcijskih ukrepov za odpravo temeljnega vzroka. Obseg tega programa se še naprej veča.

Clean by Design v akciji

Od leta 2018 Primark podpira sodelovanje treh predilnic iz provinc Zhejiang in Shandong v programu Clean by Design. Sodelujoče predilnice so v okviru programa opravile Higg Facilities Environmental Module, s pomočjo katerega sledijo porabi virov, poročajo o porabi ter izvajajo ocenjevanja izboljšav. Opravile so tudi spletna usposabljanja, se udeležile delavnic in se srečale z našimi ekipami, ki delujejo v posameznih državah, da se zagotovi jasno razumevanje programa in njegovih ciljev.

V obratu so strokovnjaki za proizvodni proces opravili oceno, da okrepijo zmogljivosti in prepoznajo priložnosti v skladu z 10 najboljšimi praksami NDRC o upravljanju energije in vode. O teh ocenah smo se pogovorili s predilnicami ter jim pomagali razviti in izpeljati akcijski načrt za obravnavo kakršnihkoli težav. Z udeležbo v programu so predilnice dosegle znatne izboljšave in so lahko zmanjšale svojo porabo vode.

Ta partnerstva pomenijo, da lahko tovarnam pomagamo postopno odpraviti uporabo določenih kemikalij in da lahko preverjamo, ali pazljivo uporabljajo vodo, s čimer nam pomagajo izpolnjevati naše zaveze.

Več podrobnosti lahko najdete v našem najnovejšem poročilu Environmental Sustainability Report.

Primark Sustainable Cotton Programme

Bombaž je za Primark bistvena surovina, saj je v letu 2020 predstavljal približno polovico vseh vlaken. Leta 2013 smo se povezali s strokovnjaki za kmetijstvo CottonConnect in združenjem Self-Employed Women’s Association (SEWA) in ustvarili program Primark Sustainable Cotton Programme. Program se je začel s 1.251 pridelovalkami v Gujaratu v Indiji in dosegel rezultate, ki pomenijo popolno preobrazbo.

Od takrat smo z našim lokalnim partnerjem, društvom REEDS (Rural Education and Economic Development Society), znatno razširili program na tri regije v Indiji in na Pakistan.

CottonConnect kmetovalce izobrazi o najustreznejših načinih kmetovanja za njihovo zemljo, od izbire semen, sejanja, prsti, porabe vode, uporabe pesticidov in zatiranja škodljivcev do obiranja in shranjevanja obranega bombaža. Poleg zmanjševanja vpliva na okolje program tudi izboljšuje preživetje pridelovalcev bombaža, ker se poveča prihodek, kar je posledica večjega donosa bombaža, pomaga pa tudi pri prihrankih na ravni vhodnih stroškov, vključno s porabo vode, kemičnih gnojil in pesticidov. Od leta 2013 do 2019 so pridelovalci bombaža v Indiji zmanjšali porabo vode v povprečju za 10 %.

Več podrobnosti o našem programu Sustainable Cotton Programme lahko najdete tukaj.