Od trajnostnega k regenerativnemu – Primark Cares

Od trajnostnega k regenerativnemu

Zavedamo se, da se pri pridelavi bombaža lahko uporablja veliko kemičnih gnojil, pesticidov in vode – razen če se prideluje z bolj trajnostnimi načini kmetovanja.

Bolj trajnosten bombaž

To je eden izmed razlogov, zakaj Primark od leta 2013 sodeluje s partnerjem CottonConnect pri razvoju Programa trajnostnega bombaža Primark (PSCP), ki temelji na kodeksu REEL. Kodeks REEL so razvili v organizaciji CottonConnect. Gre za triletni kmetijski program, ki kmetovalcem zagotavlja usposabljanje o bolj trajnostnih načinih pridelave bombaža. PSCP je eden največjih te vrste v panogi. Zaposluje lokalne izvedbene partnerje, da delajo neposredno s pridelovalci bombaža v Indiji, Pakistanu in Bangladešu. Pomagamo jih usposobiti za pridelavo bombaža z uporabo bolj trajnostnih načinov kmetovanja, ki uporabljajo manj vode, kemičnih gnojil in pesticidov.

Ti načini imajo dokazane koristi. Kmetovalci v programu so v povprečju zmanjšali svojo porabo pesticidov za 40 %, porabo kemičnih gnojil za 25 % in porabo vode za 10 %, program pa je zelo uspešen.

Povprečni donosi za kmetovalce so narasli, prav tako tudi njihov dobiček. Istočasno se je zmanjšala poraba kmetijskih vložkov, kot so pesticidi, gnojila in voda.

14 % naših bombažnih oblačil v družbi Primark je že izdelano iz bombaža PSCP. Medtem ko delamo na tem, da bi dosegli našo zavezo, da bomo do leta 2022 za te načine kmetovanja usposobili 160.000 kmetovalcev, upamo, da bo ta številka v prihodnosti še narasla.

Izboljšanje stanja tal

Toda bolj se moramo potruditi in storiti moramo več, da aktivno izboljšamo in obnovimo lokalna okolja, v katerih so pridelani naši materiali.

Vemo, da pri pridelavi bombaža prakse, kot sta obračanje zemlje in uporaba konvencionalnih gnojil, sproščajo CO2. Vemo, da zemlja igra pomembno vlogo pri podpiranju zdravih ekosistemov, ki so pomembni viri biotske raznovrstnosti in lahko pomagajo pri uravnavanju emisij toplogrednih plinov.

V sodelovanju s kmetovalci uvajamo nove prakse, ki bodo pomagale izboljšati ekosisteme na kmetijah, vključno z obnovo zemlje, hkrati pa bodo tudi izboljšale priložnosti za preživljanje. Temu se reče regenerativno kmetovanje. PSCP že uporablja prakse, ki kmetovalcem pomagajo zmanjšati uporabo kemičnih pesticidov in gnojil ter sprejeti boljše načine upravljanja z zemljo in škodljivci. Še naprej bomo kmetom pomagali uvajati te prakse. Prav tako bomo še naprej kmetovalcem, ki sodelujejo v programu, predstavljali druge bolj regenerativne načine ter okrepili pozitivne vplive njihovega kmetovanja na okolje in njihovo preživetje.

Boljši načini kmetovanja

Skupaj z organizacijo CottonConnect in našimi izvedbenimi partnerji na terenu si prizadevamo za še boljše načine kmetovanja. Z organizacijo CottonConnect skupaj razvijamo tudi nov kodeks za regenerativni bombaž, ki je vodilni v panogi, s kmetovalci pa bomo sodelovali skozi razširjen program usposabljanja, ki je nadgradnja našega obstoječega usposabljanja PSCP, da jih poučimo, kako lahko uporabijo te načine kmetovanja. A to je velika ambicija in bo zahtevala čas. Naš cilj je, da do leta 2030 vsak kmetovalec iz programa PSCP sprejme bolj regenerativne prakse.

Za preizkus novih načinov kmetovanja smo leta 2021 začeli pilotni program s 3.000 kmetovalci v Indiji, Pakistanu in Bangladešu. Kmetovalcem predstavljamo koristi bolj regenerativnih načinov kmetovanja in jih usposabljamo za to, kako jih uporabljati.

Prakse, ki se jih učijo, vključujejo:

  • pridelovanje vmesnih pridelkov in zastiranje tal s pridelki – pridelek se goji za zaščito tal in preprečevanje odnašanja prsti, namesto da se zemlja po žetvi izkrči.
  • izboljšanje stanja tal z manj obračanja zemlje in uporabo organskega zastiranja tal da bi se kar se da malo posegalo v zemljo.
  • spodbujanje boljšega gospodarjenja z živalmi – za izboljšanje zdravja živine kot tudi za diverzifikacijo dohodka kmetovalcev.
  • agrogozdarstvo – okrog pridelka ali pašnikov so nasajena drevesa in se uporabljajo kot zaščita pred vetrom, hrana, gorivo, vir dohodka in skladišče ogljika, ki bogati zemljo in pomaga zmanjšati erozijo.

S tem pilotnim projektom želimo bolje razumeti, kako pustiti zemljo in njeno biotsko raznovrstnost v boljšem stanju.

Prvi stopnjevalni program regenerativnega kmetovanja

Pilotni program nam bo tudi pomagal izpiliti novi kodeks REEL za regenerativni bombaž, za katerega upamo, da bo prvi neorganski regenerativni program, ki ga bo mogoče razvijati naprej. Temelji na načinih kmetovanja, ki so zasnovani, da izboljšajo zemljo, povečajo biotsko raznovrstnost, porabijo manj vode ter zmanjšajo vpliv podnebnih sprememb in zagotovijo večjo trajnost in bolj vzdržljivo preživetje za kmetovalce in njihove skupnosti. Zadnja točka je ključna, saj bomo kmetovalcem morali zagotoviti gospodarski donos, tako da bo regenerativno kmetovanje smiselna poslovna poteza in bodo kmetovalci motivirani za spremembo svojih načinov kmetovanja.

Seveda pa je vsaka kmetija drugačna in enak pristop za vse ne bo deloval. Enako kot pri našem trenutnem PSCP bomo sodelovali z lokalnimi partnerji, da najdemo, kaj najbolje deluje v njihovem lokalnem kontekstu. Naši partnerji bodo ob tem tudi letno spremljali napredek.

Vendar se ne bomo ustavili pri tem! Zavedamo se, da je to, kar počnemo, resnično pomembno – da niti ne omenjamo vsestranskih koristi za kmetovalce. Zato se je organizacija CottonConnect odločila, da pionirski kodeks REEL za regenerativni bombaž da na razpolago tudi drugim blagovnim znamkam, trgovcem in kmetovalcem. Upajo, da bodo tako lahko tudi drugi imeli koristi, in skupaj si lahko prizadevamo za negovanje narave.