Ljudje

V podjetju Primark smo zavezani podpori preživetja za ljudi, ki izdelujejo naša oblačila. Brez njih ne bi bili, kjer smo danes, in svojo odgovornost do njih jemljemo resno. Tukaj lahko preberete, kako moč našega podjetja uporabljamo točno za to ...
Ljudje in proizvodni delavci podjetja Primark v tovarni

Kako sodelujemo z dobavitelji podjetja Primark

Sodelujemo z dobavitelji, tovarnami in kmetovalci iz našega programa Primark Sustainable Cotton Programme (PSCP) po vsem svetu, da ustvarimo izdelke, ki jih naše stranke obožujejo. Vsakič ko začnemo sodelovati z novim dobaviteljem za Primark, se mora ta zavezati k izpolnjevanju mednarodno priznanih standardov, določenih v našem kodeksu ravnanja. Z dobavitelji in njihovimi tovarnami tesno sodelujemo in vedno se vrnemo vsaj enkrat letno, da se prepričamo, ali ohranjajo naše standarde. Pravzaprav naša ekipa na terenu vsako leto opravi približno 3.000 pregledov, da zagotovi spoštovanje delovnika, plač in pravic delavcev.

Že vrsto let vlagamo v programe usposabljanja za podporo tako tovarniškim delavcem kot našim kmetovalcem PSCP. Ti programi si prizadevajo ljudem ponuditi priložnost za razvoj veščin za delovno mesto, hkrati pa se osredotočajo na njihovo telesno in duševno zdravje ter dobro počutje. Berite naprej za več informacij ...

Ali ste vedeli?

Naša ekipa Ethical Trade and Environmental Sustainability zaposluje 130 ljudi iz lokalnega okolja. Ti vsaj enkrat letno obiščejo vsako tovarno, s katero sodelujemo, in opravijo preverjanja v živo, hkrati pa zagotavljajo usposabljanja za osebje in delavce v tovarni.


India Worker Empowerment Programme (IWEP) se je začel v južni Indiji kot niz projektov, zasnovanih za obravnavo potreb ranljivih delavcev v oblačilni industriji, zlasti delavcev migrantov in delavk v Tirupurju in okolici. Uveden je bil leta 2017 s projektom My Life in vse od takrat raste. Zdaj ga sestavljajo My Space, My Journey in PASS, ki so se razvili za obravnavo potreb delavcev na različnih področjih.

My Life v južni Indiji, ki ga izvajamo z mednarodno NVO Women Win in lokalno NVO Naz Foundation, podpira tovarne pri usposabljanju ranljivih delavcev o osnovnih življenjskih veščinah, vključno z zdravjem in varnostjo na delovnem mestu, pravicami in dolžnostmi, komunikacijo in timskim delom. Usposabljanje je usmerjeno predvsem na ranljive delavce in se izvaja s pristopom skozi igro, ki uporablja interaktivne dejavnosti, da delavcem pomaga pri vključevanju in učenju. Tudi vodstva tovarn so prepoznala pozitiven vpliv na tovarniško okolje.

Leta 2018 smo s partnerji sodelovali, da bi razširili projekt z zagonom modula Train the Trainers, pri čemer je vsaka od sodelujočih tovarn predlagala več članov osebja, ki bi se usposobili za vodje usposabljanja My Life. Trenutno si prizadevamo za ponovni zagon projekta, potem ko so zaprtja, povezana z boleznijo covid, preprečila izvedbo vseh usposabljanj v živo. S partnerji in tovarnami smo sodelovali pri razvoju pilotnih spletnih usposabljanj in dejavnosti v živo, ki lahko izpolnjujejo zahteve omejevanja socialnih stikov.

My Space se izvaja v partnerstvu s St John’s Medical College. Vzpostavljen je bil, da zagotovi praktično podporo na področju duševnega zdravja delavcev. Projekt vključuje ozaveščanje in zmanjševanje stigme v zvezi z obravnavo vprašanj duševnega zdravja na delovnem mestu. Projekt v tovarnah vzpostavi osnovne svetovalne storitve tako, da zdravstveni strokovnjaki iz St John's usposobijo izbrano tovarniško osebje ter se povezujejo z delavci in vodjami, da zmanjšajo stigmo v zvezi s pogovorom o duševnem zdravju. Redno spremljamo lokalne ekipe, da sledimo napredku in se o njem pogovarjamo. Številni delavci so prejeli pomoč zaradi različnih težav.

Leta 2020 smo uvedli modul usposabljanja o spolnem nadlegovanju za svetovalce na delovnem mestu. Tovarne se zato spodbuja, da te usposobljene svetovalce imenujejo v odbor tovarne za interne pritožbe – uradni mehanizem, ki v Indiji obravnava primere spolnega nadlegovanja na delovnem mestu.

Med pandemijo covida-19 so tovarniški svetovalci, vodstvo in kadrovski delavci še naprej uporabljali omrežja My Space za podporo delavcev v svojih skupnostih. Pomagali so dvigati ozaveščenost o previdnostnih ukrepih proti covidu-19 in ponujali splošno podporo v zvezi z duševnim zdravjem.

Program PASS, ki se je začel leta 2019, zagotavlja izobraževanje in praktično podporo, s katerima indijski delavci v industriji oblačil v Tirupurju in njegovi okolici lažje dostopajo do vladne pomoči, do katere imajo pravico v okviru sklada Employees Provident Fund (EPF) in zdravstvenega sistema Employees State Insurance (ESI). Skupnostni organizatorji usposabljajo sodelavce prostovoljce v lokalni skupnosti, ki nato pomagajo delavcem, da se prijavijo v sisteme in izkoristijo pravice, ki jih ti prinašajo.

Projekt je uspešno pomagal delavcem pri dostopu do njihovih ugodnosti socialnega varstva. Nekemu delavcu je pomagal pri prijavi v sistem državnega zavarovanja za zaposlene, da je lahko prejel zdravstveno obravnavo po poškodbi na delovnem mestu, drugemu pa je pomagal pridobiti dostop do pravic iz ESI in EPF, ki so bile zadržane zaradi administrativne napake. Skupnostni organizatorji tudi zbirajo informacije, da pomagajo SAVE v zagovorniških prizadevanjih pri vladi in drugih ključnih deležnikih. PASS nadgrajuje naš prejšnji program Worker Education Groups s SAVE, ki se je začel leta 2010.

Leta 2019 smo na podlagi pozitivnih izkušenj iz južne Indije sodelovali z mednarodno NVO Women Win in lokalno NVO Girl Determined, da delavkam v Mjanmaru prinesemo projekt My Life. Politične razmere v Mjanmaru in vpliv pandemije covida-19 so znatno otežili uvedbo projekta. Posledično se je projekt preusmeril v podporo sedanjim in nekdanjim tovarniškim delavcem, da bi razumeli in pomagali obravnavati nasilje na podlagi spola (GBV) ter nadlegovanje v svojem življenju in skupnosti. Pobuda My Life je dala ženskam priložnost, da izvejo več o obravnavi GBV zdaj in v prihodnje. Za tiste, ki so se v okviru projekta usposabljali na področju GBV, načrtujemo, da jih bomo angažirali za pomoč tovarnam pri razvijanju učinkovitih strategij za boljše preprečevanje in obravnavanje GBV.

Pri zasnovi in izvedbi tega projekta smo sodelovali z organizacijama Impactt in Women Win s finančno podporo sklada Vulnerable Supply Chains Facility ministrstva Združenega kraljestva za zunanje zadeve, Commonwealth in razvoj. Program obravnava vpliv pandemije covida-19 na delavce z nizkimi prihodki in ranljive delavce v globalnih dobavnih verigah. Prizadeva si za soočanje z neposrednimi in dolgoročnimi izzivi zagotavljanja podpore za zaposlovanje, preživetje in prihodke delavcev v sektorju gotovih oblačil v Mjanmaru. Ta inovativni program je delavcem ponujal pogojna nakazila sredstev, ob tem pa še usposabljanje na ravni tovarne in podporo za skupnostne organizacije, da bi pomagal pri obravnavi vprašanj spola, s katerimi se soočajo delavke. Projekt se je zaradi vpliva dogodkov v Mjanmaru na financiranje s strani vlade Združenega kraljestva na žalost predčasno zaključil. Vendar smo se iz projekta veliko naučili in izkušnje delili na številnih dogodkih na ravni panoge, ki jih je organiziral sklad Vulnerable Supply Chains Facility.

Sudokkho je bil projekt, ki sta ga financirali vlada Združenega kraljestva in švicarska vlada, ter ponazarja, kako v naši dobavni verigi podpiramo napredovanje na poklicni poti za delavce, zlasti ženske. Prek strukturiranega internega sistema tehničnega usposabljanja prejmejo tovarne podporo za boljše usposabljanje novih in obstoječih upravljavcev šivalnih strojev. Večina delavcev, ki so se usposabljali v okviru tega projekta, med katerimi je bilo veliko žensk, je postalo upravičenih do napredovanja in zvišanja plače. To pomeni, da se delavci, ki sodelujejo v programu, od katerih je večina žensk, učijo novih veščin, ki izboljšajo njihove možnosti za zaslužek. Odkar se je začel leta 2016, je projekt podprl preživetje skupaj 16.000 delavcev tako, da jim je pomagal razviti tehnične spretnosti za delovno mesto.

Leta 2021 smo v partnerstvu z Microfinance Opportunities, NVO s sedežem v ZDA, in South Asian Network on Economic Modeling (SANEM), njihovim lokalnim partnerjem v Bangladešu, ustanovili ta projekt, ki si z razumevanjem pogledov in izkušenj delavcev na delovnem mestu prizadeva omogočiti, da bodo delavci bolj upoštevani. Projekt je bil narejen po vzoru projekta Garment Worker Diaries iz Bangladeša.
Iz raznih tovarn v naši dobavni verigi smo sestavili vzorec 400 delavcev. Vse sodelujoče smo pridobili na daljavo prek skupnostnih omrežij, za čas, ki so ga porabili za projekt, pa so bili plačani. V določenem časovnem obdobju smo jim večkrat postavili vrsto vprašanj, ki so nam omogočila razumeti njihove poglede na zdravje in varnost pri delu, plače in dodatke ter krčenje sredstev.

V Bangladešu zakon zahteva, da imajo tovarne delavski participativni odbor, vendar so ti odbori pogosto neučinkoviti.
Program Social Dialogue, ki ga je leta 2016 začela pobuda Ethical Trading Initiative, krepi zmožnost delavcev za sodelovanje v odborih in vodstvu tovarne pomaga voditi te odbore učinkovito in v skladu z zakonodajo.

Program usposablja izvoljene delavce in vodstvo o ključnih vprašanjih, kot so razumevanje delovnega prava, obravnava pritožb, reševanje težav, postopki uradnih sestankov, učinkovita komunikacija in spolno nadlegovanje.

Na voljo je tudi tečaj, ki je zasnovan posebej za ženske članice odbora. Ta zajema vprašanja, kot so porodniški dopust, spolno nadlegovanje in diskriminacija pri plačah, razvija pa tudi socialne spretnosti, vključno z javnim nastopanjem in komunikacijo. Hkrati je to priložnost za ženske, da spregovorijo o varnosti na delovnem mestu in na svoji dnevni poti na delo. Številne ženske, ki sodelujejo v usposabljanju, poročajo, da postanejo bolj samozavestne za obvladovanje konfliktov na delu in doma.

Program Promising Futures, ki ga od leta 2018 za delavce na Kitajskem izvaja Carnstone, si prizadeva povečati ozaveščenost in razumevanje kitajskega zapletenega sistema socialnega zavarovanja med delavci in vodstvom tovarne. Podpira jih tudi pri dostopanju da socialnega zavarovanja. Za ozaveščanje in deljenje informacij projekt uporablja WeChat, platformo družbenih medijev, in spletna gradiva. Spletni viri vključujejo izobraževalno dramo in spletno mesto, ki ponuja informacije in praktične nasvete o socialnem zavarovanju v 13 kitajskih provincah, kjer so tovarne, ki dobavljajo podjetju Primark. Prav tako financiramo več spletnih vsebin, da zagotovimo informacije o drugih kitajskih provincah, v katerih lahko imajo drugačne postopke socialnega varstva.

Naša kitajska aplikacija za delavce CIQ, ki je bila zagnana kot pilotni projekt leta 2018, je zasnovana za razumevanje kadrovskih praks, izboljšanje komunikacije in ozaveščanje o pravicah delavcev. Pilotni program je privedel do izboljšane preglednosti kadrovskih praks, boljše komunikacije med vodstvom in delavci ter večje ozaveščenosti delavcev o pravicah. Aplikacija zagotavlja tudi funkcijo, prek katere lahko delavci vložijo pritožbo. Da zagotovimo primerno obravnavo pritožb, ki so vložene prek aplikacije, podpiramo tovarne pri uvedbi ustreznih sistemov in postopkov upravljanja pri obravnavanju in reševanju pritožb.

V tovarnah smo pomagali ustanoviti učne klube za delavce, da delavce izobrazimo o vprašanjih OHS (varnost in zdravje pri delu), temeljnih delavskih pravicah in življenjskih veščinah. Klube vodijo delavski prvaki, ki se udeležijo dvodnevnega usposabljanja, na katerem pridobijo veščine za učinkovito vodenje klubov ter dviganje ozaveščenosti o OHS in širjenje njegovega poznavanja.

Delavski prvaki podpirajo vzajemno učenje z delitvijo učnega gradiva prek WeChat. Čeprav ne gre za projekt OSH, ki je namenjen samo ženskam, so se razvijalci posebej potrudili, da v vsebino vključijo dejavnike enakosti spolov. Zajete so specifične skrbi delavk v zvezi diskriminacijo na podlagi spola, spolnim nadlegovanjem in zaščito ženskih delavskih pravic. Informacije o OHS in omejitve delovnih mest za delavke so vključene v učne module.

Smo partnerski član programa ILO Better Work, ki deluje v ključnih državah, iz katerih nabavljamo. Skrbi za nadzor obratov in pomaga usposabljati vodstvo in delavce za preprečevanje in obravnavo spolnega nadlegovanja med delavci, srednjim vodstvom in poslovodjami.
Ustanavljanje odborov na ravni tovarne, ki podpirajo komunikacijo med vodjami in delavci, je za program Better Work osrednjega pomena. Da bi zagotovili, da so slišane, se ženske zelo spodbuja k vključitvi v te odbore, v katerih mora biti vsaj polovica članov žensk. Razvit je bil poseben projekt, ki delavkam pomaga shajati na delovnem mestu in razviti vodstvene veščine. Program prav tako podpira ženske, da premagajo odpor družinskih članov do njihove vključitve v odbore tovarne.

STOP si prizadeva za obravnavo spolnega nadlegovanja in nasilja na podlagi spola na delovnem mestu. Projekt, ki se je začel leta 2019, zagotavlja podporo in usposabljanje, s katerima tovarne ustanavljajo in vzdržujejo učinkovite mehanizme na delovnem mestu za preprečevanje spolnega nadlegovanja in odzivanje nanj. Več o tem projektu najdete v razdelku Nasilje na podlagi spola in spolno nadlegovanje.