Ustvarjanje finančne vzdržljivosti – Primark Cares

Ustvarjanje finančne vzdržljivosti

Eno izmed vprašanj, ki nam ga najpogosteje zastavljajo, je, ali so ljudje, ki izdelujejo naša oblačila, lahko pošteno plačani, ko pa so naše cene tako nizke. Toda etiketa s ceno na oblačilu ni odraz tega, koliko je nekdo plačan, da izdela to oblačilo.

S pomočjo dobro uveljavljenega programa družbe Primark za preverjanje etičnosti trgovine že izvajamo preverjanja, da delavcem zagotovimo plačilo v skladu z lokalno minimalno plačo. Zdaj smo se na novo zavezali, da bomo naredili še več.

Kot del našega cilja, da za delavce v naši dobavni verigi ustvarimo finančno vzdržljivost, si bomo za vse, ki izdelujejo naša oblačila, prizadevali za plačo, ki omogoča preživetje. Zavedamo se, da je to zahteven izziv, vendar vemo, da s tem ravnamo pravilno. Trdno smo odločeni izkoristiti velikost našega podjetja za spodbujanje pomembnega in izmerljivega napredka tako skozi lastne spremembe kot s sodelovanjem z drugimi.

Kaj je plača, ki omogoča preživetje?

Toda kaj mislimo z izrazom plača, ki omogoča preživetje? In kako se odločimo za sprejemljivo izhodišče? Verjamemo, da je najboljša pot za dosego soglasja glede obojega konstruktivni dialog, ki poteka med delavci in njihovim delodajalcem, za kar si prizadevamo prek ACT. ACT je sporazum med 20 globalnimi blagovnimi znamkami in sindikatom IndustriALL Global Union, ki si prizadeva za plače, ki omogočajo preživetje, za delavce v tekstilnih in oblačilnih nabavnih verigah, in Primark je njegov ustanovni član.

Zavedamo se, da za delavce v nekaterih državah pogajanja niso izvedljiva, zato bomo uporabili pristop plače, ki omogoča preživetje, ki ga je razvila Globalna koalicija za plačo, ki omogoča preživetje, ki je mednarodno priznan kot verodostojno merilo. Uporabljajo tehnologijo ANKER, ki plačo, ki omogoča preživetje, opredeli kot minimalni prihodek, ki je potreben, da lahko delavec zadovolji osnovne potrebe zase in svojo družino, vključno z določenim zneskom za svobodno porabo.1 Denar mora biti zaslužen v okviru standardnega delovnega tedna in predvsem brez nadur.2 Osnovne potrebe vključujejo hrano, vodo, bivališče, izobraževanje, zdravstveno varstvo, prevoz, oblačila kot tudi sredstva za nepričakovane dogodke. To presega zgolj minimalno plačo, ki je zakonsko določena minimalna plača, izplačana v državi, upoštevanje katere trenutno preverjamo v našem programu preverjanja etičnosti trgovine.

Pomembno je poudariti, da niso pomembne samo plače. Višji prihodek je sicer ključen za doseganje finančne vzdržljivosti, a z roko v roki s tem želimo ponuditi tudi usposabljanje, izobraževanje in podporo, tako da lahko delavci bolje upravljajo svoje osebne finance. Prav tako se bomo zavzemali za dostop do socialnega varstva za delavce, kar je pomembno, če kdo zboli ali se poškoduje.

Zakaj je potem tako zapleteno? Pojasnilo glede plač.

Kot večina trgovcev nismo lastniki tovarn. Sodelujemo neposredno z dobavitelji, ki nato najamejo tovarne. Tovarne so tiste, ki neposredno zaposlujejo in plačujejo svoje delavce.

Toda upoštevajte, da tovarne običajno ustvarjajo izdelke za veliko različnih naročnikov. Tovarna lahko v vsakem trenutku izdeluje oblačila za poljubno število blagovnih znamk. Za dan dela delavci prejmejo enak znesek ne glede na to, ali oblačilo, ki ga izdelujejo, končnega kupca stane 20 GBP ali 2 GBP. V praksi je torej Primark samo en izmed številnih naročnikov in torej samo delno prispeva k znesku, ki je na koncu namenjen za plače delavcev. To je eden največjih izzivov, s katerimi se sooča industrija, in razlog, zakaj moramo sodelovati, da dosežemo napredek.

Skupaj smo močnejši

Kaj lahko torej naredimo? Glede na to, da ima pri določanju plač toliko strani svojo vlogo, verjamemo, da je resnično spremembo na področju plač delavcev mogoče najučinkoviteje doseči s sodelovanjem dobaviteljev, blagovnih znamk, sindikatov, vlad in predstavnikov delavcev. Medtem ko skupaj napredujemo, se zavedamo, da ni hitrih ali preprostih odgovorov, vendar smo postavili pet zavez, ki nam bodo pomagale na poti do našega cilja.

  1. Pospešitev medpanožnega sodelovanja vključno z našim delom z ACT
  2. Uresničitev zavez ACT o nakupnih praksah do leta 2023
  3. Sodelovanje s partnerji za izboljšanje meritev in transparentnosti
  4. Podpora našim dobaviteljev, da sprejmejo plačo, ki omogoča življenje
  5. Podpiranje dostopa delavcev do socialnega varstva in finančnega izobraževanja

1. Izkoristimo ACT.

Primark je bil med ustanovnimi člani ACT in verjamemo, da okvir ACT še naprej ponuja najboljšo strukturo za zasledovanje tega cilja. Gradili bomo na aktivni vlogi, ki smo jo igrali do danes, in spodbujali uvedbo celostnih nacionalnih kolektivnih pogajalskih sporazumov na trgih ACT. Energijo in pozornost želimo preusmeriti na te trge ACT, saj verjamemo, da je to ena najboljših priložnosti za uvedbo resničnih pomembnih sprememb.

2. Uresničitev zavez ACT o nakupnih praksah do leta

Veliko lahko dosežemo z lastnim poslovanjem, začenši z obstoječimi zavezami o uresničenju globalnih nakupnih praks ACT do konca leta 2023. Nakupne prakse zelo vplivajo na možnost dobaviteljev za izplačilo plač, ki omogočajo preživetje, zato upamo, da lahko s spremembami v načinu sodelovanja z dobavitelji ustvarimo prepričanje, da bodo morali podpreti to potezo.

Te vključujejo:

  • Poštene plačilne roke – Za dobavitelje smo že vpeljali standardne 30-dnevne plačilne roke. Prav tako smo podpisnik kodeksa vlade Združenega kraljestva o hitrem plačilu. Naši dobavitelji imajo tako zagotovljen hiter pretok gotovine, kar jim omogoča izplačevanje plač delavcem.

  • Usposabljanje o odgovorni nabavi – Z nadgradnjo prejšnjih programov bomo naše ekipe za izdelke izobrazili o odgovornih nakupnih praksah in o tem, kaj bo to v praksi pomenilo za njih. Glede na to, kako tesno naše ekipe za izdelke sodelujejo z našimi dobavitelji, jih želimo opremiti z znanjem ter jim dati jasna navodila glede naših pričakovanj in razvijanja praks za naše dobavitelje.

  • Odgovorne izhodne strategije – Z ACT smo sodelovali pri razvoju novih smernic, ki opisujejo pričakovanja ob koncu poslovnega odnosa z dobaviteljem. To narekuje, da sodelujemo v oceni potencialnih vplivov na delavce in se, če je mogoče, odločimo za postopen izhod, da zmanjšamo vpliv na delavce, vključno z zavezo glede plač.

Vsi člani ACT morajo posamezno spremljati svoj napredek glede teh zavez in poročati o njem. Ti rezultati bodo objavljeni letno, da se s tem deli napredek, in bodo pregledno prepoznavali področja za izboljšanje.

3. Meritve in transparentnost so ključnega pomena.
Da bi prikazali dejanska izplačila plač, bomo sodelovali z neodvisno tretjo stranjo, ki bo dosledno zbirala podatke o plačah v tovarnah v vseh naših glavnih državah, iz katerih nabavljamo. To nam bo omogočilo ugotoviti resničen razkorak med plačo, ki omogoča preživetje, in zneskom, ki ga delavci prejmejo. Te podatke bomo nato vnesli v nadzorno ploščo za pravično nadomestilo, ki jo je razvilo Združenje za pravično delo (FLA), kar nam bo omogočilo spremljati napredek v rasti plač. To bomo storili na vseh glavnih trgih, na katerih nabavljamo, hkrati pa načrtujemo objavo ugotovitev našega spremljanja plač, tako da bo naš napredek transparenten.

Pomoč pri doseganju soglasja na trgu glede dogovorjenega izhodišča za plačo, ki omogoča preživetje, je prav tako pomembna. Zato bomo združili moči z Globalno koalicijo za plače, ki omogočajo preživetje (GWLC), da prispevamo izhodišča za plače, ki omogočajo preživetje, za naše ključne trge, na katerih nabavljamo, in razširili delo z GWLC na trge, na katerih trenutno ni izhodišč.

4. Podpora in spodbude za naše dobavitelje

Vemo, kako pomembno je, da združimo moči z našimi dobavitelji v prizadevanju za plače, ki omogočajo preživetje, zlasti za ljudi, ki izdelujejo izdelke Primark, vendar ne delajo neposredno za nas. Dobaviteljem želimo jasno in pošteno predstaviti našo željo in dejstvo, da bomo skozi čas spremenili način, kako izbiramo dobavitelje, z njimi sodelujemo in sklepamo partnerstva, ter da bodo vse bolj imeli prednost tisti dobavitelji, ki z nami delijo težnje glede plač, ki omogočajo preživetje, in tisti, ki so aktivni v ACT, kadarkoli bo to mogoče. Naš cilj je ustvariti močnejša, bolj strateška partnerstva, v katerih podpiramo naše dobavitelje, z boljšim napovedovanjem in načrtovanjem z naše strani, kar jim bo omogočalo učinkovitejšo proizvodnjo, da bodo lahko dvignili plače, ki jih izplačujejo delavcem.

5. Podpiranje dostopa delavcev do socialnega varstva in finančnega izobraževanja

Prav tako bomo razširili programe, ki jih že izvajamo za pomoč delavcem, da bodo vključevali finančno pismenost delavcev, saj želimo delavce izobraziti o osnovnih finančnih storitvah in vodenju proračuna v gospodinjstvu. Videli smo tudi, kako bi delavcem koristil izboljšan dostop do socialnega varstva, na primer, če se poškodujejo ali zbolijo, zato si bomo prizadevali tudi za ta dodatni cilj.


_1 https://www.globallivingwage.org/about/what-is-a-living-wage/