Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC)

Leta 2015 je Primark postal član industrijske delovne skupine sklada ZDHC Foundation. Med člani so oblačilne in obutvene blagovne znamke, ki si delijo zavezo napredovati proti ničelnim izpustom nevarnih kemikalij v tekstilni in obutveni vrednostni verigi, da se izboljša okolja in dobrobit ljudi. Od priključitve je Primark vključen v razvoj orodij in standardov, ki jih oblikuje skupina, in jih sprejmejo druge znamke in trgovci. Te standarde in orodja smo sprejeli v svoj lastni program za podporo doseganju naše zaveze DETOX.