UN Women

UN Women je globalna organizacija za enakost spolov, ki sodeluje z vladami, zasebnim sektorjem, nevladnimi organizacijami in posamezniki po vsem svetu. UN Women se osredotoča na spremembe na ravni politik in izvajanje programov v ljudskih skupnostih – na vseh ravneh si prizadeva ustvariti spremembe.