ACT logo

ACT: ACTION, COLLABORATION, TRANSFORMATION

Pobuda ACT (Action, Collaboration, Transformation), ustanovljena leta 2014, je pobuda med mednarodnimi trgovci in sindikati, ki si prizadeva za dvig plač delavcev v oblačilni industriji. Pobuda vzpostavlja globalni okvir za doseganje plač za preživetje delavcev v ključnih dobavnih državah v sektorju s pomočjo kolektivnih pogajanj na ravni celotne panoge in s podporo odgovornih nabavnih praks. Primark je ustanovitveni član pobude ACT.