Partnerji – Primark Cares

Partnerji

Zavezani smo upoštevanju smernic o skrbnih pregledih, opisanih v vodilnih načelih Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah, in smernic OECD o skrbnih pregledih za odgovorno nabavno verigo.

Oboje poudarja potrebo po angažiranju deležnikov s celostnim in strogim pristopom k človekovim pravicam. Angažiranje pomembnih deležnikov in sklepanje partnerstev z njimi nam pomaga povečati naše vzvode za razumevanje in preprečevanje tveganj v našem poslu ter obravnavati vprašanja, ko je potrebno. To vključuje angažiranje ustvarjalcev politik, organizacij za pravice delavcev in civilnodružbenih skupin. Prav tako aktivno sodelujemo v pobudah z več deležniki in pobudah industrije tako na državni kot mednarodni ravni.