Naši standardi

Poskrbeli bomo, da bo mogoče kupovati bolje – da damo strankam trgovine Primark priložnost, da se odločajo bolj trajnostno po cenah, ki si jih lahko privoščijo.
Naši standardi – Primark Cares

Da bi lahko to dosegli, vključujemo trajnost v vse naše operacije in celotne dobavne verige. Prav tako želimo vsem olajšati, da v izdelkih, ki jih prodajamo, in načinu našega poslovanja vidijo, kaj pomeni trajnostni pristop.

Da bi to lažje dosegli, smo uvedli pravilnike in postopke, ki zagotavljajo, da naši dobavitelji izpolnjujejo naše visoke standarde. In da smo hitro opozorjeni, če nastopijo težave ali pomisleki.

Naš kodeks ravnanja

Naš kodeks ravnanja je hrbtenica našega programa Ethical Trade and Environmental Sustainability Programme. Ta robusten niz zahtev tvori ključni del pogojev in določil trgovanja podjetja Primark.

Nismo lastniki nobene izmed tovarn, ki proizvajajo izdelke, ki jih prodajamo, vendar zelo pozorno izbiramo, s kom sodelujemo, in za sodelovanje se odločimo šele potem, ko se tovarne strinjajo s standardi, določenimi v našem kodeksu ravnanja. Ti standardi morajo biti izpolnjeni v vsakem obratu, ki izdeluje izdelke za Primark, in vzpostavljene imamo stroge postopke, da preverjamo njihovo izpolnjevanje.

13 določb v našem kodeksu ravnanja zajema vrsto vprašanj, vključno z našim pristopom ničelne tolerance do otroškega dela in podkupovanja, pravic delavcev do ustanavljanja sindikatov in zagotavljanja, da ljudje ne bodo delali pretiranih delavnikov. Vključuje tudi naše pričakovanje, da vsaka tovarna, ki dobavlja za Primark, vzdržuje primerne okoljske prakse.

Vsako tovarno mora pred oddajo naročila potrditi naša ekipa za etično trgovino, kar se zgodi le, če so izpolnjeni zahtevani standardi. Ko je odobrena, postane delovna obveznost te ekipe, skupine več kot 130 strokovnjakov na terenu na naših ključnih dobavnih trgih, ki opravijo približno 3.000 socialnih preverjanj vsako leto in nadzorujejo trenutno doseganje skladnosti. Naše ekipe, ki sodelujejo z majhnim številom pazljivo izbranih tretjih oseb, pregledajo vsako tovarno vsaj enkrat letno, včasih večkrat, da preverijo, ali so izpolnjeni mednarodni standardi. Če najde težave, se ekipa poveže z dobavitelji in njihovimi tovarnami, da pomaga pri sanaciji in iskanju rešitev ter usposabljanju in vzpostavljanju skupnih projektov za zaščito in spodbujanje varstva delavcev.

Od leta 2006 smo član Ethical Trading Initiative (ETI) iz Združenega kraljestva in od leta 2011 veljamo za člane s statusom vodstva. ETI Base Code, ki temelji na konvencijah Mednarodne organizacije dela (ILO) in je mednarodno priznan kodeks delavskih praks, predstavlja temelj kodeksa ravnanja za dobavitelje podjetja Primark.

Naša predanost okolju

Preoblikovanje v bolj trajnostno podjetje je potovanje in mi ne začenjamo čisto od začetka. Toda vemo, da moramo iti še veliko dlje, in pri tem gre v veliki meri za zmanjšanje vpliva, ki ga ima naše podjetje na planet.

Imamo globalno ekipo strokovnjakov za okoljsko trajnost, ki sodelujejo neposredno z našimi dobavitelji in njihovimi tovarnami ter v partnerstvu z zunanjimi organizacijami.

Naša okoljska politika določa naše okoljske namene in navaja naše ključne zaveze trajnosti. Pojasni naša pričakovanja, da se naši izdelki proizvajajo na bolj trajnosten način. To pomeni odgovorno pridobivanje surovin, kot je bombaž.

Verjamemo v iskreno, odprto komunikacijo

Spodbujamo odprto kulturo v vseh naših odnosih ter podpiramo učinkovito in iskreno komunikacijo. Kot hčerinska družba Associated British Foods Plc (ABF) smo prevzeli njen pravilnik o prijavi nepravilnosti, da zagotovimo smernice za vse, ki želijo karkoli prijaviti podjetju Primark. To zagotavlja, da lahko svoje pomisleke varno izrazijo brez povračilnih ukrepov ali škode. Imamo tudi program podpore, da delavcem pomagamo zagotoviti dostop do učinkovitih pritožbenih mehanizmov.

Želimo, da se ljudje na delu počutijo varne

Naša najpomembnejša prednostna naloga je poskrbeti, da so delavci varni. Leta 2013 smo uvedli program integritete gradbenih konstrukcij. Ta nam pomaga prepoznati potencialna tveganja v državah, v katerih se gradbeni standardi ne izvajajo pravilno. Ti pregledi tovarniških stavb preverjajo skladnost z nacionalnimi standardi, specifičnimi za državo.

Obsežne in stroge preglede tovarniških stavb izvajamo na vseh naših obratih prvega in drugega reda v Bangladešu, Pakistanu in Mjanmaru. Če so v okviru teh pregledov ugotovljena področja, ki so potrebna izboljšav, sodelujemo z ekipo inženirjev gradbenih konstrukcij in gradbeništva iz mednarodnih inženirskih podjetij, vključno z Mott MacDonald in Aecom, da tovarnam zagotovimo tehnično podporo in svetovanje za odpravo najdenih težav.

Spodaj izvedite več o različnih standardih, ki veljajo za naša podjetja in dobavitelje.

Prepoznavanje tveganj in ukrepi

Nenehno izvajamo skrbne preglede za prepoznavanje tveganj v našem celotnem poslovanju. Postopek, ki ga uporabljamo, je rezultat poglobljenih primerjalnih analiz in posvetovanj z organizacijami za zaščito človekovih pravic. Usklajen je z vodilnimi načeli Združenih narodov o podjetništvu in človekovih pravicah ter smernicami OECD o skrbnih pregledih za odgovorno nabavno verigo v sektorju oblačil in obutve.

Naš pristop vsebuje štiri glavne dele:

1. OCENA TVEGANJA DRŽAVE:

Z uporabo obstoječih zunanjih poročil in javno dostopnih verodostojnih virov informacij izvajamo raziskave, da za vsako državo, iz katere nabavljamo, ustvarimo ocene. To vključuje politične, gospodarske, družbene in pravne analize ter določanje območja tveganja. Ocene preverjajo tako sektor oblačil kot obutve pa tudi dodatne sektorje in panoge. To nam pomaga:

  1. Ustvariti celostno sliko tveganj v vsaki državi v naših dobavnih verigah, vključno z nekaterimi najbolj izstopajočimi tveganji, kot sta prisilno in otroško delo.
  2. Razumeti globlje razloge za ta tveganja.
  3. Opredeliti ključne deležnike in pobude, ki se ukvarjajo s temi vprašanji, s katerimi lahko sodelujemo in se od njih učimo.

2. ANALIZE IZ INTERNIH PODATKOV PODJETJA PRIMARK:

Naše lokalne ekipe Ethical Trade and Environmental Sustainability so med našimi najpomembnejšimi viri – so naše oči in ušesa na terenu. Naša ekipa več kot 130 lokalnih strokovnjakov, ki se nahajajo v državah, iz katerih največ nabavljamo, je prišla iz niza različnih organizacij, vključno z drugimi podjetji, razvojnimi agencijami in civilno družbo.

Ekipe so zadolžene za nadziranje dobavnih verig, da zagotovijo izpolnjevanje naših standardov in pravilnikov za delovno mesto, ter za pomoč naši dobavni verigi, da bolje preprečuje in obvladuje tveganja. Sodelujejo lahko neposredno z delavci v naših dobavnih verigah ter našimi zunanjimi partnerji in strokovnjaki na terenu.

Prav tako lahko črpamo iz podatkov in analiz več kot 34.000 preverjanj dobaviteljev družbe Primark, ki so bila opravljena od leta 2007 in se hranijo v naši osrednji podatkovni bazi preverjanj.

3. POSVETI Z DELEŽNIKI:

Zunanji deležniki so pomemben vir informacij in usmeritev. Pomagajo nam razumeti tveganja v naših dobavnih verigah ter razkrivajo, kako jih prepoznati in katere skupine so lahko najbolj ranljive. Njihova spoznanja in znanje so neprecenljivi.

Zunanji deležniki pomagajo tudi pri razvoju strategij in pristopov za preprečevanje ali razreševanje težav. Deležniki lahko vključujejo civilnodružbene skupine, sindikate, vlade, mednarodne agencije, medvladne agencije, pobude z več deležniki (MSI) in pravne strokovnjake.

Smo aktivni član številnih sodelovanj znotraj panoge. Leta 2015 smo bili eden ustanovnih članov pobude ACT o plačah, ki omogočajo preživetje, od leta 2006 smo član Ethical Trading Initiative (ETI) iz Združenega kraljestva in bili smo ena prvih blagovnih znamk, ki je podpisala bangladeški Sporazum o požarni in stavbni varnosti po tragediji Rana Plaze leta 2013.

Mar nam je za preživetje ljudi, ki izdelujejo naše izdelke. Zadnjih deset let trdo delamo z dobavitelji, da v tovarnah, s katerimi sodelujemo, izboljšamo delovne pogoje, ravnanje z delavci in plačo.

Spremljamo in podpiramo zakonodajo za obravnavo tveganj v industriji oblačil in podpiramo tovrstne ukrepe. Sodelovali smo v posvetu vlade Združenega kraljestva o razvoju Zakona Združenega kraljestva o sodobnem suženjstvu 2015 ter posredovali povratne informacije in spoznanja iz našega programa. Ker mora leta 2021 Združeno kraljestvo pregledati svojo strategijo o sodobnem suženjstvu, bomo še naprej zagotavljali zadevne informacije in podporo.

Sodelovali smo tudi z Okoljskim revizijskim odborom vlade Združenega kraljestva kot tudi z Ministrstvom za podjetništvo, energijo in industrijsko strategijo ter odborom Ministrstva za zunanje zadeve, da prispevamo k njihovim poizvedbam in opredelimo fokusna področja.

V EU smo prispevali na posvetih glede uvedbe zakonodaje o obveznih skrbnih pregledih na regionalni ravni in v državah članicah ter podpiramo prizadevanja za uvedbo takšnega okvira.

4. POSVET IMETNIKOV PRAVIC IN ANGAŽIRANOST DELAVCEV:

Delavci v dobavnih verigah imajo jasno določene pravice, vendar so pogosto izključeni iz postopka skrbnih pregledov ali pa se srečujejo z ovirami, ko želijo izraziti svoja mnenja ali poglede. Prizadevamo si za ustvarjanje zaupanja vrednih partnerstev z lokalnimi in regionalnimi deležniki, da nam zagotovijo nenehen vpogled v potrebe delavcev. Naše lokalne ekipe redno sodelujejo tudi z vodstvi tovarn in delavci. To ne zagotavlja samo pomembnih povratnih informacij o vprašanjih, s katerimi se soočajo, ampak nam ponudi tudi vpogled v učinek našega dela z njimi.

Na primer, po začetku pandemije covida-19 smo združili moči z Microfinance Opportunities, NVO s sedežem v ZDA, in SANEM, njihovim lokalnim partnerjem v Bangladešu, da vzpostavimo šestmesečni projekt Soromik er Kotha. Njegov namen je bil zbirati podatke, s pomočjo katerih bi razumeli poglede in izkušnje delavcev na delovnem mestu. Projekt je bil narejen po vzoru projekta Worker Diaries iz Bangladeša. Iz raznih tovarn v naši dobavni verigi smo sestavili vzorec 400 delavcev. Vse sodelujoče smo pridobili prek skupnostnih omrežij in jih plačali za čas, ki so ga porabili za projekt. Zbrali smo njihove odgovore na vrsto vprašanj v določenih intervalih, da bi bolje razumeli njihove poglede na različna področja, vključno z zdravjem in varnostjo na delovnem mestu, izplačilom plač in dodatkov ter krčenjem sredstev. S projektom si prizadevamo zbrati dragocene podatke in spoznanja, s pomočjo katerih bi razumeli izzive, s katerimi se soočajo delavci v Bangladešu, ter se bolje odzivali nanje.