Naš program preverjanja tovarn – Primark Cares

Naš program preverjanja tovarn

V družbi Primark zelo pozorno izbiramo, s kom bomo sodelovali in s kom ne bomo. S tovarnami dobaviteljev bomo sodelovali le, če bodo soglašale z mednarodno priznanimi standardi, določenimi v našem kodeksu ravnanja, in jih izpolnjevale – zahteve segajo od spoštovanja pravic delavcev do ustanavljanja sindikatov do zagotavljanja, da ljudje ne bodo delali pretiranih delavnikov.

Naš program preverjanja ocenjuje vsako tovarno glede na te mednarodno priznane standarde.

Kako postati odobren dobavitelj

Preden oddamo prvo naročilo, član naše ekipe za etično trgovino in okoljsko trajnost obišče tovarno, da pojasni standarde, katere pričakujemo, da jih bodo izpolnjevali. Ekipa opravi tudi formalno preverjanje trenutnih pogojev v tovarni. Preverjanje nam pomaga oceniti uspešnost tovarne glede na kodeks ravnanja. V primeru novih dobaviteljev in njihovih tovarn smo s preverjanjem lahko prepričani, da so pogoji v tovarni sprejemljivi, preden jo odobrimo za uporabo. V določenih okoliščinah, ko naša ekipa ne more opraviti začetnega preverjanja, lahko to dejavnost zaupamo članu enega izmed naših pazljivo izbranih zunanjih podjetij za preverjanje.

Da bi ustvarili dober delovni odnos z novimi tovarnami, so naša začetna preverjanja v celoti napovedana, kar spodbuja transparentnost in nam omogoča, da se osredotočimo na sanacijo, kjer je potrebno.

Izvajanje socialnih preverjanj

Tudi potem, ko je bila tovarna preverjena in odobrena, jo bomo znova preverjali vsaj enkrat letno, nenapovedano, brez predhodnega obvestila. Namesto da bi od tovarne zahtevali, da izvaja preverjanja, jih raje naročimo, tako da imamo nadzor nad kakovostjo in integriteto preverjanja, ki se izvaja v našem imenu. Ob tisočih takšnih nenapovedanih preverjanjih vsako leto izvedemo tudi na stotine nenapovedanih naključnih preverjanj, da ocenimo določene težave ali preverimo obtožbe s strani žvižgačev, zainteresiranih civilnodružbenih organizacij ali drugih deležnikov.

Naša preverjanja nam omogočajo pridobiti izjemno natančno predstavo o delovnih pogojih v celotni tovarni. Zajemajo vse delavce, od delavcev na šivalnih strojih do varnostnikov in kuhinjskega osebja. Za pridobivanje informacij uporabljamo različne načine, kot so:

  • ocene požarne varnosti in varnosti strojev;
  • pogovori z upravo in zaposlenimi na položajih, kot so človeški viri;
  • preverjanje dokumentacije;
  • zaupni pogovori z delavci.

Zavedamo se, da je poslušanje tega, kar imajo delavci povedati v zaupnih pogovorih, ključno in je obvezen del naših preverjanj. Ti pogovori nam dajejo priložnost, da odkrijemo, kakšno je v resnici njihovo delovno življenje, in omogočajo delavcem, da opozorijo na težave, ki jih morda imajo.

Zagotavljanje stavbne varnosti

Pred zrušenjem stavbe Rana Plaza leta 2013 so morali lastniki tovarn zagotavljati, da so stavbe varno zgrajene. Blagovne znamke in trgovci med preverjanjem obratov dobaviteljev niso formalno preverjali varnosti stavbe. Rana Plaza je to spremenila.

Naš namenski program za integriteto gradbenih konstrukcij

Ob uničujočih posledicah Rana Plaza smo ustanovili lasten Program za integriteto gradbenih konstrukcij. Ekipa inženirjev gradbenih konstrukcij je preverila skladnost vsake stavbe tovarne z mednarodnimi standardi. Če so našli kakšna območja, ki so bila potrebna izboljšave, smo sodelovali z ekipo inženirjev gradbenih konstrukcij in gradbeništva iz mednarodnih inženirskih podjetij MCS in Mott MacDonald, da dobaviteljem in njihovim tovarnam zagotovimo tehnično podporo in svetovanje.

Danes Program integritete gradbenih konstrukcij Primark vodi naš namensko najeti inženir gradbenih konstrukcij s pomočjo ekipe iz podjetja Mott MacDonald. Vse tovarne prvega in drugega reda v Bangladešu, Pakistanu in Mjanmaru morajo opraviti stroge in obsežne preglede.

Kako potekajo naši pregledi tovarn?

Inženirji gradbenih konstrukcij, ki delujejo v okviru naše lokalne ekipe družbe Primark za etično trgovino, se sestanejo z vodstvom tovarne ter pregledajo obstoječe načrte in risbe gradbenih konstrukcij stavbe.

Naša ekipa strokovnjakov potem opravi fizični pregled stavbe, tako znotraj kot zunaj. Inženirji iščejo kakršnekoli znake, ki bi nakazovali težave. To vključuje vse od iskanja vidnih razpok do preverjanja lokacije stebrov in podpornih struktur.

Inženirji iščejo tudi znake, da je kak del tovarne morda nehote postal preobremenjen. Do tega lahko pride zaradi dodajanja začasnih struktur za shranjevanje ali namestitve težkih strojev, kot so stroji za pranje ali potisk blaga, v zgornjih nadstropjih.

Ti fizični pregledi so podprti s pregledi prvotnih inženirskih načrtov, ki jih zagotovi tovarna, ter vrsto izračunov in preizkusov, s katerimi se ugotavlja, ali je stavba primerna za namen, ki mu služi.

Po zaključenem pregledu inženirji tovarni posredujejo podrobne in specifične tehnične informacije za razlago morebitnih izboljšav, ki so potrebne za izpolnitev zahtev podjetja Primark. Naša ekipa nato sodeluje neposredno z dobaviteljem in tovarno, da jima svetuje, kako opraviti spremembe.

Ti pregledi so del postopka odobritve tovarne in tovarna mora izpolnjevati naše zahteve, da bi lahko začela poslovno sodelovati z nami. Če katera izmed tovarn teh zahtev ne izpolni, pri njej ne bomo oddali naročila. Tako preprosto je.

Naše sodelovanje s partnerji strokovnjaki na področju integritete gradbenih konstrukcij je ključnega pomena za naš odnos z dobavitelji in njihovimi tovarnami.

Podpora bangladeškega sporazuma o požarni in stavbni varnosti

Po tragediji Rana Plaza smo bili med prvimi mednarodnimi trgovci, ki so podpisali bangladeški sporazum o požarni in stavbni varnosti. Ta pravno zavezujoči sporazum zahteva, da inženirji pregledajo tovarne in ocenijo integriteto gradbenih konstrukcij stavb. Po pregledu lastniki tovarn prejmejo pravnomočen načrt korekcijskih ukrepov, da obravnavajo morebitna območja, potrebna izboljšav. Vse delo mora biti opravljeno v določenem časovnem obdobju. Nadaljevanje poslovanja s podpisniki sporazuma je odvisno od izpolnitve teh sanacijskih načrtov.

Kot del podpisa sporazuma so trgovci in blagovne znamke – ali »vodilne blagovne znamke« – odgovorni za sodelovanje z določenimi tovarnami, da zagotovijo, da se potrebno delo opravi. Mi smo »vodilna blagovna znamka« v več kot 30 tovarnah v Bangladešu. Sodelujemo neposredno z lastniki tovarn, da zagotovimo tehnično podporo za morebitne potrebne sanacijske ukrepe, hkrati pa poročamo sporazumu in drugim podpisnikom.

Prvotni sporazum je trajal pet let, leta 2018 pa je bil podpisan triletni »Prehodni sporazum«. Cilj tega sporazuma je bil podpreti prenos odgovornosti za program varnosti stavbe s Fundacije za sporazum v Amsterdamu na novo organizacijo – Svet za trajnost gotovih oblačil (Ready-Made Garment Sustainability Council) ali RSC. S prenosom dela sporazuma na RSC bo program prišel pod upravljanje bangladeške organizacije, tako da bo zagotovljena večja vključenost lokalne industrije.