Protecting Our Planet - Primark Cares

Izpolnjevanje mednarodnih standardov

Vključevanje naših dobavnih verig je ključnega pomena za naša prizadevanja za izboljšanje uspešnosti. Nimamo v lasti in ne upravljamo tovarn, ki izdelujejo naše izdelke, zato je ustvarjanje tesnega in zaupljivega odnosa z njimi ključen dejavnik za naš napredek na poti, da postanemo bolj trajnostno podjetje.

Podpiramo naše tovarne, da boljše delajo

Delo naše ekipe presega preverjanje skladnosti. Verjamemo, da več kot vodstvo tovarne ve o standardih, ki jih pričakujemo, in o tem, zakaj so pomembni, bolj je verjetno, da jih bo izpolnilo. Ugotovili smo tudi, da v nekaterih tovarnah določeni postopki in sistemi na delovnem mestu niso v celoti izkoriščeni, na primer določeni kadrovski postopki. Zato naša ekipa Ethical Trade & Environmental Sustainability sodeluje z roko v roki z dobavitelji, njihovimi tovarnami in lokalnimi partnerji, da zagotovi usposabljanje in programe, ki tovarnam pomagajo obravnavati lokalno pomembna vprašanja in zahteve.

V središču našega sodelovanja z vodstvom in tovarnami je jasen in odprt dialog o standardih, ki jih pričakujemo. Naša ekipa Ethical Trade & Environmental Sustainability preživlja čas s člani vodstva tovarne, da poskrbi, da razumejo različne določbe kodeksa ravnanja in kaj se od njih pričakuje. Na primer, morda bomo pojasnili, zakaj potrebujejo popolne evidence o zaposlitvi ali požarne alarme v vsakem delu stavbe. Velikokrat se to izvaja v obratu v okviru individualnih sestankov. Včasih pa želimo naenkrat doseči več tovarn.

Zato izvajamo zunanje delavnice, da zagotovimo usposabljanje in podporo pri pomembnih vprašanjih. Te delavnice dajejo tovarnam in dobaviteljem priložnost, da se učijo drug od drugega, stran od vsakodnevnega vodenja tovarne. Oblika je odvisna od tega, kaj najbolj ustreza tistim, ki so vključeni. V Turčiji, na primer, običajno izvajamo celodnevne delavnice, ki zajemajo veliko različnih tem. To lahko vključuje osredotočanje na posamezne določbe kodeksa ravnanja, pregled nove zakonodaje, kot je Zakon Združenega kraljestva o sodobnem suženjstvu, osvežitveni tečaj o požarni varnosti ali celo navodila, kako načrtovati za primer potresa.

Delavnice običajno vodi član ekipe Ethical Trade and Environmental Sustainability, sodelujemo pa tudi z drugimi strokovnimi organizacijami. Na primer, v Jugovzhodni Aziji smo se pridružili programu Better Work, sodelovanju med Mednarodno organizacijo dela (ILO) Združenih narodov in Mednarodno finančno korporacijo (IFC), članico skupine svetovne banke.

Program Better Work je zasnovan, da združi različne skupine v oblačilni industriji za izboljšanje delovnih pogojev v tovarnah in spodbujanje spoštovanja delovnopravnih pravic delavcev. Ocenjuje, kako vsaka tovarna izpolnjuje mednarodne delovne standarde, in vsaki državi ponuja praktično podporo, da pomaga delavcem in delodajalcem obravnavati in odpraviti vsakršne težave, ki so bile ugotovljene. Biti del programa Better Work pomeni, da vsaka tovarna prejme podporo in nasvete enega osrednjega organa. To je učinkovit pristop, saj preprečuje, da bi tovarne sodelovale v več pobudah, ki jih ponujajo posamezne blagovne znamke ali trgovci, za katere izdelujejo.

Ugotovili smo, da je ta niz pristopov za podpiranje obratov v naši dobavni verigi učinkovit način za ustvarjanje trdnih partnerstev in spodbujanje izboljšav.