Zavzemanje za nenehne izboljšave – Primark Cares

Zavzemanje za nenehne izboljšave

Za nas je pomembno, da lahko spremljamo uporabo in učinkovitost ukrepov, ki jih sprejmemo za spoštovanje pravic delavcev in okolja v naših dobavnih verigah. Zato smo sprejeli vrsto ukrepov, ki za naše podjetje in obrate v dobavni verigi postavljajo visoke standarde in so gonilo nenehnih izboljšav.

Poročanje in merjenje napredka

Po vsakem preverjanju naša ekipa tovarni posreduje načrt korekcijskih ukrepov. Ta načrt podrobno navede vse primere neupoštevanja našega kodeksa ravnanja in določi sporazumno dogovorjen, časovno opredeljen načrt ukrepov za razrešitev ugotovljenih težav. Ob koncu preverjanja tovarna ta načrt potrdi. Vemo, da je preživetje veliko delavcev odvisno od naših naročil. Zato raje sodelujemo z dobavitelji in njihovimi tovarnami, da jim pomagamo obravnavati težave, ugotovljene v preverjanju. Toda če najdemo kaj kritičnega, naglo ukrepamo. Novih naročil ne oddamo, dokler nismo prepričani, da so bile opravljene potrebne spremembe. Vedno se zavzemamo za rešitev primerov neupoštevanja našega kodeksa ravnanja na način, ki bo koristil delavcem. Naredimo vse, kar je v naši moči, da podpremo izboljšanje tovarn, vendar bomo v najbolj skrajnih primerih, kjer imamo občutek, da naše zaupanje ni upravičeno, in dobavitelj ni pripravljen opraviti potrebnih sprememb, prekinili sodelovanje.

Poslušamo in pritožbe jemljemo resno

Naš cilj je, da lahko vsi delavci kjerkoli v naši dobavni verigi in vsi drugi deležniki vložijo pritožbo in se težava učinkovito odpravi s pomočjo učinkovitega mehanizma za pritožbe na delovnem mestu. Naš pristop mora biti izčrpen in presegati zgolj uporabo dostopnih točk, kot so telefonske linije za pomoč in škatle za zbiranje predlogov. Biti mora celosten. Pritožbeni mehanizmi (PM) so lahko v skladu z navodili države ali panoge ali pa se osredotočajo na izboljšanje komunikacije, da pomagajo razviti bolj formalen PM na ravni tovarne. Lahko se upravljajo interno v tovarni ali pa jih zagotavlja tretja stran. Ne glede na model PM, ki je v uporabi, smo razvili orodja, ki pomagajo vpeljati naš pristop v vseh naših dobavnih verigah. Kjer je mogoče, želimo delavce podpirati pri dostopanju do obstoječih pritožbenih mehanizmov, pogosto z ozaveščanjem delavcev. Vložimo lahko v obstoječi PM ali zasnujemo in vpeljemo neodvisne PM-je, če delavci ne morejo dostopati do veljavnih tovarniških ali neodvisnih mehanizmov. Naš pristop poganjajo naslednja načela: 1. Spoštovanje okvirjev najboljših praks, zlasti vodilnih načel Združenih narodov. 2. Ustrezen odziv na tveganja v dobavnih verigah. 3. Intervencije ne smejo spodkopavati veljavnih pritožbenih mehanizmov na ravni tovarne, ampak podpirati njihov razvoj in izvedbo. 4. Intervencije spoštujejo obstoječe strukture dialoga in jih primerno vključujejo.

Uporaba prilagojenega pristopa

Naš način delovanja je prilagojen glede na posebne potrebe in okoliščine, ki se od države do države razlikujejo. Na primer za prednostno nalogo postavljamo dostop do rešitev za najranljivejše skupine. Ker se zmožnosti tovarn, da vzpostavijo PM-je, in njihova pripravljenost za intervencije razlikujejo glede na poslovni vpliv, zmogljivost tovarne in obstoj/učinkovitost zakonsko zahtevanih pritožbenih mehanizmov, bomo po potrebi pomagali razviti rešitve za obravnavo pritožb delavcev. Bangladeš Vključeni smo že v pritožbene postopke sporazuma (RSC) v Bangladešu, ki je nastal po zrušenju Rana Plaze. Leta 2020 smo pristopili k liniji za pomoč Amader Kotha, ki pokriva 68 tovarn v naših dobavnih verigah, in si prizadevamo usposobiti tovarne za uporabo te storitve in jih pri tem podpreti. Do danes je po tem kanalu do nas prišlo dvanajst pritožb, od katerih se večina nanaša na nadlegovanje in ustrahovanje. Združeno kraljestvo Leta 2020 smo s podjetjem za svetovanje Impactt iz Združenega kraljestva sodelovali pri zagonu pilotske telefonske linije za pomoč v naših skladiščih in logističnih podjetjih v Združenem kraljestvu. Trenutno je v ta pilotski projekt vključenih 10 obratov in v osmih izmed njih so že bile vložene pritožbe. Zdaj zaključujemo preverjanje pilotskega projekta, da bi se lahko odločili, kako nadaljevati. Turčija Smo del kolektivne telefonske linije za pomoč, ki jo vodi turška nevladna organizacija MUDEM, ustanovljenja za podporo sirskim delavcem. Vsi naši turški dobavitelji so bili seznanjeni s to telefonsko linijo za pomoč in 24 tovarnam, ki zaposlujejo begunce, smo zagotovili usposabljanje. Do danes smo po tem kanalu prejeli en primer, v katerem je šlo za diskriminacijo.

Ukrepanje. Reševanje težav.

Za vsa morebitno kritična vprašanja nemudoma ukrepamo s temeljito preiskavo. In če najdemo težavo, sprejmemo ukrepe za njeno razrešitev, pri tem pa varujemo zaupnost žrtev in drugih prizadetih. Naša ekipa lokalnih strokovnjakov je ključna pri zagotavljanju učinkovitih in ustreznih rešitev. Sodelujemo tudi s specialističnimi organizacijami in civilnodružbenimi partnerji, ki so strokovnjaki na svojem področju. Ker smo dolga leta gradili zaupljive odnose z našimi partnerji, se lahko hitro zanesemo na njihovo strokovno znanje in podporo. Kadarkoli je mogoče, skušamo zagotoviti, da je ponujena rešitev zadovoljiva za tiste, ki so bili prizadeti. Redno delimo informacije o naših izkušnjah in izzivih zagotavljanja učinkovitih rešitev v našem sektorju. Te so na voljo na našem spletnem mestu, prek poročil deležnikom in prek forumov panoge, kot sta ETI in OECD.

Partnerstva in krepitev zmogljivosti

Imamo globalni portfelj programov, projektov in sodelovanj, da pomagamo krepiti zmogljivost tovarn v dobavni verigi za zagotavljanje boljšega okolja in izkušnje za delavce. Verjamemo, da če delavcem pomagamo bolje razumeti, kaj lahko in morajo pričakovati od delodajalca, jih lahko opolnomočimo in dodatno izboljšamo delovne pogoje v tovarnah. Te projekte pogosto razvijamo in izvajamo z vrsto zunanjih partnerjev. Spodaj so navedeni nekateri primeri. V Bangladešu smo združili moči s Pobudo za etično trgovino pri njihovem Programu socialnega dialoga. Bangladeška zakonodaja zahteva, da imajo vse tovarne z več kot 50 zaposlenimi participativni odbor, ki ga sestavljajo izvoljeni predstavniki delavcev. Projekt tovarnam pomaga ustanoviti te odbore. Prizadevamo si tudi zagotoviti, da delavce, ki so člani teh odborov, izberejo njihovi kolegi in da so sposobni komunicirati med sodelavci in vodstvom. V okviru programa se člani odbora usposobijo za ključne vidike svoje vloge, vključno z razumevanjem delovne zakonodaje, obravnavo pritožb in učinkovito komunikacijo. Ob tem izvajamo številne druge programe za opolnomočenje delavcev, s katerimi pomagamo utrditi razumevanje delavcev o njihovih pravicah in obveznostih na delovnem mestu in obravnavati potrebe delavcev, zlasti tistih skupin, ki so ranljivejše. Spoznali smo, da te programe najučinkoviteje zagotovimo prek močnih partnerstev. Mnoga izmed naših partnerstev smo sklenili z ljudskimi civilnodružbenimi in razvojnimi organizacijami, saj te prinašajo dolgoletne izkušnje ter gradijo zaupljive odnose s tovarnami in delavci prek naših ekip na terenu. Partnerji so ključni pri zagotavljanju tega, da naši programi izpolnjujejo potrebe delavcev in so primerni za lokalni kontekst. Sodelujemo s številnimi neprecenljivimi partnerji, da bi uvedli Program za opolnomočenje delavcev v Indiji (IWEP). Ta program sestavlja več projektov, ki se osredotočajo na delavce migrante in delavke v južni Indiji. Prek partnerstev z mednarodno nevladno organizacijo Women Win in lokalnimi izvedbenimi partnerji, med katerimi so SAVE, St John’s Medical College in fundacija Naz, smo ustvarili portfelj projektov, ki so zasnovani, da usposobijo ranljive delavce o osnovnih življenjskih veščinah in jih poučijo o njihovih pravicah in dolžnostih na delovnem mestu. Več o teh projektih najdete v razdelku Ljudje.

Nasilje na podlagi spola in spolno nadlegovanje

Zavedamo se, da se ženske v dobavni verigi soočajo s povečanimi tveganji. Prav tako razumemo pomembno vlogo, ki jo Primark, naša panoga in gospodarstvo nasploh lahko igrajo pri prispevanju k izpolnitvi trajnostnega cilja 5 Združenih narodov: »Doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklic.« Spoznali smo, da razširjena narava neenakosti spolov zahteva osredotočanje na spol v vsakem vidiku našega dela, od preverjanja skladnosti tovarn z našim kodeksom ravnanja do usposabljanja naše ekipe o vprašanjih spola in sodelovanja s ključnimi deležniki, ki se osredotočajo na pravice žensk in opolnomočenje žensk. S prihodom gibanja #MeToo je postalo jasno, da je nasilje na podlagi spola (GBV) prisotno v številnih delih globalne industrije oblačil. Okrepiti želimo naš pristop k temu resnemu in kompleksnemu vprašanju, ki je zdaj vključeno v Konvencijo ILO C190: Nasilje in nadlegovanje v svetu dela. Leta 2019 smo združili moči z organizacijo Business Fights Poverty (Podjetja v boju proti revščini) pri razvoju sklopa orodij za prepoznavanje in deljenje primerov najboljših praks iz sektorja oblačil in širše.

Končanje spolnega nadlegovanja

Leta 2019 smo začeli sodelovati z mednarodno nevladno organizacijo in strokovnjakom za nasilje na podlagi spola, CARE International, da uresničimo projekt STOP. STOP je že potekal v Kambodži in v okviru našega sodelovanja smo se ga odločili razširiti na Vietnam, Cilj projekta STOP je zmanjšati spolno nadlegovanje na delovnem mestu ter s tem omogočiti delavkam v tovarnah oblačil, da se na delu počutijo bolj varne in izkusijo izboljšane delovne pogoje. Projekt ima celosten pristop, ki združuje intervencije v tovarni in osveščanje skupnosti. Za soočanje s spolnim nasiljem uporablja vrsto pobud, vključno z izboljšanjem tovarniških politik, odnosa uprave in pritožbenih mehanizmov, ob tem pa tudi povečuje ozaveščenost, razumevanje in zaupanje. STOP smo pomagali uvesti v sedmih tovarnah: petih v Kambodži in dveh v Vietnamu. Projekt zagotavlja podporo in usposabljanje, da tovarnam pomaga preprečiti spolno nasilje in se nanj odzivati. V okviru projekta je bilo zagotovljeno usposabljanje, da bi vodstvu in srednji ravni vodstvenih delavcev približali vprašanja spolnega nadlegovanja. Vključeval je tudi kampanje za ozaveščanje delavcev z uporabo letakov, usposabljanj in srečanj, da bi delavke opolnomočil za prijavo spolnega nadlegovanja.

Pogled v prihodnost

Naše sodelovanje s CARE International je bilo zasnovano kot enoletni pilotni projekt, ki je zdaj zaključen. Trenutno ocenjujemo pozitiven vpliv projekta STOP in spoznanja vključujemo v prihodnje načrte. Program je uspešno pripeljal do izvajanja pravilnika CARE o preprečevanju spolnega nadlegovanja (SHP) v vseh petih tovarnah v Kambodži kot tudi do ustanovitve odbora za preprečevanje spolnega nadlegovanja (SHPC) s predstavniki kadrovskega oddelka, sindikatov, delavcev, medicinskih sester in delovodij. Vaje in usposabljanja za krepitev zmogljivosti so skupno dosegli 887 delavcev, od katerih je bilo 622 žensk, tovarne pa imajo zdaj vzpostavljene sisteme za prijavo spolnega nadlegovanja. Iščemo načine, da razširimo projekte, kot je STOP, zunaj Kambodže in Vietnama. Zavedamo se kompleksnosti in občutljivosti tega vprašanja in razumemo omejitve enotnega pristopa za vse, zato preučujemo razvoj nadgradljivega pristopa, ki ga lahko prilagodimo vsakemu lokalnemu in kulturnemu kontekstu. Razumemo potrebo po nadaljevanju spodbujanja sprememb na številnih področjih v zvezi s to tematiko. Z nenehnim spremljanjem in oceno naših dejavnosti, dialogom in partnerstvi s strokovnjaki ter spodbujanjem sprejemanja večje odgovornosti za ta vprašanja med poslovnimi partnerji v naši dobavni verigi bomo še naprej prepoznavali vrzeli, razširjali in poglabljali naš pristop ter krepili naš vpliv na to pomembno vprašanje.