Our Commitment - Primark Cares

Naše zaveze

Naša strategija Primark Cares določa devet novih zavez, s pomočjo katerih bomo postali bolj trajnostno in krožno podjetje.

Zaveze se delijo na tri stebre:

PODALJŠANJE ŽIVLJENJA OBLAČIL
Naša oblačila bodo zasnovana tako, da jih bo mogoče reciklirati, izdelana bodo iz recikliranih ali trajnostno pridobljenih materialov in trajala bodo dlje.

VAROVANJE ŽIVLJENJA NA PLANETU
Prepolovili bomo svoj ogljični odtis, odpravili neoblačilne odpadke in si prizadevali za obnovitev biotske raznovrstnosti.

IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJ LJUDI
Prizadevali si bomo delavcem v naši dobavni verigi zagotoviti plačilo, ki omogoča preživetje, trudili se bomo izboljšati njihovo zdravje in dobro počutje ter spodbujali enake možnosti za ženske.

The image displays a graphic describing the processes Primark are involved with to give clothes a longer life, protect life on the planet, and improve people's lives