Primarkovo partnerstvo s CottonConnect in Self-Employed Women’s Association objavilo rezultate tretjega leta programa

Primark je danes objavil nove podatke, ki razkrivajo učinek njegovega programa Sustainable Cotton na male kmetice v Indiji. Podatki kažejo, da so kmetice v tretjem letu programa beležile povprečno povečanje dobička za 247 %¹. Številne so uporabile ta dodaten prihodek za vlaganje v kmetijo in izboljšave doma ter zdravstveno oskrbo in izobraževanje za svoje otroke.

Primarkov program Sustainable Cotton, ki je bil ustanovljen leta 2013, je partnerstvo med Primarkom, strokovnjaki za kmetijstvo CottonConnect in Self Employed Women’s Association (SEWA). Program usposablja male kmetice za trajnostne metode kmetovanja, tako da si lahko izboljšajo življenje s povečanim dohodkom. V prvih treh letih programa je skupno sodelovalo 1251 kmetic, leta 2016 pa je Primark oznanil, da bo program razširjen, da v šestletnem obdobju doseže dodatnih 10.000 kmetic.

V Indiji, ki je druga največja proizvajalka bombaža na svetu, igrajo ženske ključno vlogo pri vzgoji bombaža. Kljub podatkom International Trade Centre, ki kažejo, da ženske opravijo 70 % sejanja bombaža in 90 % ročnega obiranja², je povprečen dohodek za ženske na indijskem podeželju le 78 % moškega dohodka.³ Poleg tega je Indija trenutno na 130. mestu od 188 držav na indeksu ZN neenakosti med spoloma, pri čemer je enakost spolov eden najbolj perečih razvojnih izzivov, s katerimi se sooča država.4

Rezultati programa kažejo, da lahko dolgoročno vlaganje v pridelovalke bombaža prinese pomembne rezultate za te ženske, njihove družine in lokalne skupnosti. V tretjem letu programa so kmetice beležile:

  • povprečno povečanje dobička za 247 %;
  • zmanjšanje vhodnih stroškov za 19,2 % (npr. z zmanjšanjem uporabe kemičnih pesticidov in gnojil, s skupinskim nakupom semen z drugimi kmeti in zmanjšanjem dodatnih stroškov dela);
  • 40-odstotno zmanjšanje uporabe kemičnih gnojil in 44-odstotno zmanjšanje uporabe kemičnih pesticidov, kar nakazuje na sprejetje okoljsko trajnostnih metod kmetovanja;
  • 10-odstotno zmanjšanje porabe vode, ki razkriva uporabo trajnostnih praks učinkovite porabe vode.

Alison Ward, glavna izvršna direktorica CottonConnect, je povedala: „Ustvarjanje trajnostne, dolgoročne spremembe v indijskih skupnostih, ki gojijo bombaž, je lahko zahtevno. Tega nobena organizacija ne more doseči sama. Partnerstvo s Primarkom in Self-Employed Women’s Association nam je omogočilo, da dosežemo pomembne rezultate za kmetice v programu, njihove družine in širšo skupnost.“

„Ključna za njegov uspeh je bila pridobitev podpore starejših moških in družinskih članov. S takim ravnanjem smo bili priča pravemu kulturnemu premiku – ženski glasovi so zdaj slišani in spoštovani in ženske so del procesa odločanja v svojih družinah in skupnostih. Videli smo, kaj je mogoče z majhno skupino, ki šteje zgolj nekaj več kot 1000 kmetic, ampak jasno je, da ima ta pristop velik potencial. Z veseljem pričakujemo učinek programa na našo naslednjo skupino malih kmetic.“

Katharine Stewart, direktorica Primarka za etično trgovanje in okoljsko trajnostnost, je povedala: „Primarkova dolgoročna ambicija je zagotoviti, da je ves bombaž v naši dobavni verigi pridelan trajnostno. Obrnili smo se na SEWO in CottonConnect, ker smo želeli razviti projekt, ki bi nam ponudil neprecenljiv vpogled v proizvodnjo trajnostnega bombaža in prinesel pomembne spremembe za pridelovalce bombaža v Indiji.“

„Zavedali smo se, da bi za maksimalni učinek program morali predstaviti strokovnjaki na terenu z lokalnim poznavanjem in strokovnim znanjem, da bi se povezali z malimi kmeti in njihovimi družinami. Takšno ravnanje je pokazalo, da so trajnostne metode kmetovanja dobre za okolje in prihodke kmetov. Toda program je dosegel več kot to, izboljšal je življenja. Pomagal je opolnomočiti te ženske in zmanjšati vrzel neenakosti med spoloma v njihovih skupnostih. Z veseljem pričakujemo, da bomo v prihodnjih letih dosegli še več žensk.“

Varsha Agola, kmetica Primarkovega programa Sustainable Cotton, je povedala: „Preden sem se pridružila programu, sem se vsega, kar sem vedela o kmetovanju, naučila skozi delo. Po treh letih usposabljanja lahko zdaj rečem, da sem pridobila strokovne spretnosti s področja vzgoje bombaža. Kot rezultat tega sta se povečala moj pridelek in dobiček in lahko uživam v boljšem življenju. Moja otroka se šolata, jaz pa sem lahko zgradila novo hišo, kupila traktor in položila 6 kilometrov cevi od najbližjega kanala do svojih polj. Bila sem tudi izvoljena za poglavarko vasi in si želim deliti svojo izkušnjo, da opogumim druge ženske, da premislijo o programu.“

Reema Nanavaty, vodja Self Employed Women’s Association, je povedala: „Iz naših izkušenj dela s podeželskimi revnimi delavkami po vsej Indiji vemo, da je zaposlitev ključ do gospodarskega opolnomočenja žensk in njihove samozadostnosti, tako ekonomske kot v smislu zmožnosti sprejemanja odločitev.

„Pri tem programu je SEWA prvič sodelovala z zahodno blagovno znamko in strokovno kmetijsko organizacijo, da uresniči trajne, trajnostne spremembe za kmetice. Najbolj vznemirljiv je učinek, ki ga ima program ne samo na same kmetice, ampak tudi na širšo vaško skupnost.“

O Primarkovem programu Sustainable Cotton

V okviru Primarkovega programa Sustainable Cotton je bilo v letih 2013–2016 za trajnostne metode kmetovanja usposobljeno 1251 kmetic. Leta 2016 je bil program podaljšan, da bi v šestletnem obdobju usposobili dodatnih 10.000 žensk. Kmetice so bile deležne usposabljanja in podpore s strani strokovnjakov na terenu iz organizacij CottonConnect in SEWA s pomočjo predavanj v učilnici, usposabljanja na terenu in učnih skupin. Kmetice so se usposabljale za najprimernejše tehnike kmetovanja za svojo zemljo: od izbire semen, sejanja, prsti, vode, ravnanja s pesticidi in škodljivci do obiranja, kakovosti vlaken, ocenjevanja in shranjevanja obranega bombaža. Na primer:

  • Uporaba različnih zalivalnih sistemov, kot so zalivanje brazd namesto poplavljanja in mikroirigacijski sistemi (npr. pršenje in kapljično namakanje), od katerih lahko nekateri pomagajo kmeticam, da porabijo 40–60 % manj vode
  • Upravljanje z vodo, da se voda uporablja ob pravem času med ključnimi fazami rasti
  • Uporaba pravilne količine gnojila, da se zagotovi zdravje prsti, in priprava naravnega gnojila, da se spodbuja rast pridelkov
  • Testiranje prsti, da se kmeticam omogoči, da ugotovijo količino ogljika v zemlji in potrebno količino gnojila
  • Uporaba drugačnega zatiranja škodljivcev, kot so naravni/organski pesticidi, ob pravem času namesto osredotočanja zgolj na kemične načine
  • Upravljanje bolezni pred napadom, med njim in po njem, vključno s pravilno stopnjo sejanja, dobro hranljivost prsti, upravljanjem z ostanki prsti, da se kar najbolj zmanjša tveganje prenosa bolezni na naslednji posevek, in strategijo kolobarjenja

Prva skupina kmetic se zdaj dodatno usposablja prek Farmer Business School – programa usposabljanja, ki kmetom ponuja osnovno finančno usposabljanje in sposobnosti upravljanja. Usposabljanje pokriva vrsto različnih področij, vključno z načini upravljanja vhodnih stroškov, pomembnostjo knjigovodenja ter nakupom in prodajo bombaža kot del skupine, da jim pomaga doseči najboljšo ceno za njihov bombaž.

Opombe za urednike

O Primarku

Primark upravlja več kot 325 trgovin v enajstih državah: Republiki Irski, Združenem kraljestvu, Španiji, na Portugalskem, v Nemčiji, na Nizozemskem, v Belgiji, Avstriji, Franciji, ZDA in Italiji in ima več kot 69.000 zaposlenih. Primarkova prva trgovina v ZDA je bila odprta septembra 2015, prva trgovina v Italiji pa je bila odprta aprila 2016. Primark ponuja visokokakovostno komercialno modo z ugodnim razmerjem med ceno in kakovostjo, preprosto povedano: „Neverjetna moda, neverjetne cene“.

O CottonConnect

CottonConnect je bil ustvarjen leta 2009 in si prizadeva za tržno usmerjen pristop, ki prinaša priložnosti za trgovce in blagovne znamke kot tudi kmete, da hkrati razširijo gospodarske priložnosti, zmanjšajo revščino in varujejo okolje. Za več informacij obiščite www.cottonconnect.org

O Self-Employed Women’s Association (SEWA)

SEWA je sindikat, ki je bil registriran leta 1972 za samozaposlene delavke, ki za življenje služijo z lastnim delom ali malim podjetjem. Za več informacij obiščite www.sewa.org


¹ Podatki iz poročil s terena, ki sta jih zbrala CottonConnect in SEWA, primerjani s kontrolno skupino 50 kmetov, ki so reprezentativni za splošno bombažno industrijo v Gujaratu.

² Ženske v bombažni industriji: Rezultati globalne raziskave, Znanstveno poročilo 2011 Na voljo na naslovu: http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Exporters/Sectors/Food_and_agri_business/Cotton/AssetPDF/Women%20in%20cotton%20-%209%2011%2011%20FINAL.pdf

³ Popis prebivalstva Indije, 2011.

4 Indija zavezana enakost spolov: Government tells ZN, Economic Times, 2015 Na voljo na naslovu: http://articles.economictimes.indiatimes.com/2015-03-12/news/60047988_1_gender-equality-gender-budgeting-gender-perspective