Primarkova zaveza nič izpustom

Primark je zavezan odpravi določenih kemikalij iz svoje dobavne verige do leta 2020 in kot del te zaveze je postal član skupine ZDHC Group. V skladu s skupnim načrtom želi Primark pomagati uresničiti sistemske spremembe v celotni industriji in doseči cilj nič izpustov skozi vse načine izpuščanja, skupaj z emisijami in izgubami.

Ta zaobljuba gradi na robustnih postopkih, ki jih Primark že ima vzpostavljene za upravljanje s kemikalijami znotraj svoje dobavne verige. Skozi vključitev deležnikov bo sodeloval pri izločanju določenih kemikalij in jih nadomestil z varnejšimi alternativami. Prav tako bo za doseganje tega cilja še naprej sodeloval z drugimi blagovnimi znamkami in dobavitelji v okviru skupnega načrta, s kemično industrijo in z nevladnimi organizacijami.

https://www.primark.com/sl/primark-cares/viri/viri-planeta/
www.roadmaptozero.com/