Primark se pridružuje pobudi Tekstil 2030 organizacije WRAP

Primark z veseljem sporoča, da je ustanovni podpisnik pobude Tekstil 2030, britanskega akcijskega načrta za trajnostni tekstil, ki jo je sprožila organizacija WRAP.

V naslednjem desetletju je namen te pomembne pobude s praktičnimi posegi v tekstilno verigo pospešiti prehod modne in tekstilne industrije k krožnosti in znatno zmanjšati vpliv oblačil in tkanin za dom Združenega kraljestva na okolje.

Primark je bil prej član akcijskega načrta za trajnostna oblačila organizacije WRAP in je vesel, da je skupaj z organizacijo WRAP, drugimi blagovnimi znamkami oblačil in partnerji odigral pomembno vlogo pri razvoju ciljev za pobudo Tekstil 2030 kot ambiciozno nadaljevanje prvotne pobude.

S podpisom pobude Tekstil 2030 se Primark ne zavezuje le k pomembnim ukrepom v zvezi z lastnim poslovanjem, vključno s spodbujanjem svojih strank, da oblačila in tekstilne izdelke uporabljajo in odstranjujejo na nove, bolj trajnostne načine, temveč tudi sodeluje z drugimi podpisniki. Z medpanožnimi razpravami želi pospešiti napredek v smeri krožnega gospodarstva na področju tekstila in obrniti naraščajoči vpliv tekstilnih izdelkov na naraščajoč ogljikov odtis.

Skupaj z drugimi podpisniki bo Primark določil cilje za zmanjšanje emisij celotne življenjske dobe, meril vpliv svojega portfelja izdelkov in deloval v skladu s prednostnimi nalogami ter letno poročal o napredku organizaciji WRAP. Vsak podpisnik pobude si mora prizadevati za naslednje cilje:

  • Zmanjšati skupni odtis toplogrednih plinov novih izdelkov za 50 %, kar je dovolj, da se globalno segrevanje omeji na 1,5 °C v skladu s Pariškim podnebnim sporazumom in najkasneje do leta 2050 doseči neto ničelne emisije.
  • Zmanjšajte skupni vodni odtis novih prodanih izdelkov za 30 %.

V povezavi s pobudo je Katharine Stewart, direktorica korporativne odgovornosti skupine v matični družbi Primark Associated British Foods, dejala:

»Navdušeni smo, da smo zgodnji podpisnik pobude Tekstil 2030 organizacije WRAP, ki je tesno usklajena z našimi trajnostnimi cilji in prehodom na krožnost v modni industriji.

»Primark je bil član prvotnega akcijskega načrta za trajnostna oblačila organizacije WRAP, ki je doslej vodil do več kot 10-odstotnega zmanjšanja treh glavnih ciljnih področij ogljika, vode in odpadkov na odlagališčih. Prav tako smo član pobude Make Fashion Circular (oz. Naj moda kroži) fundacije Ellen MacArthur, ki skupaj s strokovnjaki iz industrije in trgovci išče nove načine za izboljšanje trajnosti oblačilne industrije.

»Zelo si prizadevamo, da bi čim bolj zmanjšali svoj vpliv na planet, in sicer od načina, kako oskrbujemo s surovinami, do načina, kako organiziramo svoje trgovine. Poleg lastnega dela na tem področju smo trdno prepričani, da lahko s sodelovanjem z drugimi v panogi resnično napredujemo pri ustvarjanju krožnega tekstilnega gospodarstva.«

Opombe urednikom

Delo ekipe Primark za okoljsko trajnost pokriva marsikaj – kako se pridobivajo surovine, kot je bombaž, vpliv proizvodnih procesov na okolje v tovarnah, učinkovitost trgovin Primark in zavezanost k recikliranju, kjer je to mogoče. Tu je nekaj primerov našega dela na tem področju:

  • Od leta 2013 učimo kmete, ki gojijo bombaž, uporabe okolju prijaznejših praks, z manj vode, kemičnih pesticidov in gnojil. Program Primark za trajnostni bombaž smo leta 2019 znatno razširili in se zavezali, da bomo do leta 2022 usposobili 160.000 kmetov. To je največji neodvisen tovrstni program, ki ga vodi modni trgovec.
  • Lani se je Primark pridružil organizaciji UNFCCC in podpira ambicijo Listine o neto ničelnih emisijah ter se zavzema za 30-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030. S pridružitvijo Listini smo se zavezali k spopadanju z emisijami po naši celotni vrednostni verigi, tudi zunaj našega lastnega poslovanja, ki predstavlja veliko večino našega ogljičnega odtisa.
  • Julija 2020 smo uvedli shemo recikliranja v trgovinah, v vseh trgovinah po Združenem kraljestvu pa so na voljo zbiralne škatle, da lahko kupci donirajo neželena oblačila, tekstil, čevlje in torbe katerega koli trgovca. Vsa donirana oblačila bodo ponovno uporabljena in reciklirana, pri čemer nič ne bo odšlo na odlagališča. Dobiček iz te sheme dobi UNICEF, Primarkov globalni dobrodelni partner, v podporo svojim izobraževalnim programom za ranljive otroke po vsem svetu.
  • V Evropi že od leta 2010 sodelujemo z dobrodelno organizacijo Newlife, kjer doniramo neprodane izdelke in kupujemo vzorce iz naših trgovin ter zbiramo sredstva za tiste, ki jih potrebujejo. V ZDA sodelujemo z neprofitno organizacijo Delivering Good. Naše ameriške trgovine podarjajo organizaciji neprodana oblačila, ki nato po vsem svetu kose razdeli tistim, ki jih potrebujejo.