Primarkova dolgoročna odškodninska izplačila se zaključujejo

  • 95 % delavcev in upravičencev je prejelo plačila v celoti
  • Neizplačana so ostala samo zadnja plačila nedavno identificiranim upravičencem in izjemno ranljivim ljudem
  • Stalna podpora se bo nadaljevala

Primark je danes oznanil, da je opravil več kot 95 % dolgoročnih odškodninskih plačil (LTC) 668 delavcem (ali njihovim vzdrževanim družinskim članom) svojega dobavitelja, New Wave Bottoms, ki je zasedal drugo nadstropje osemnadstropne stavbe, ki so umrli ali bili poškodovani zaradi zrušenja stavbe Rana Plaza v Bangladešu 24. aprila 2013.

Znesek skupnih plačil je zdaj 14 milijonov USD, od tega dolgoročna plačila znašajo 11 milijonov USD in so bila izpeljana v celoti, v gotovini, neposredno s strani Primarka. Žrtve so plačila prejele prek banke BRAC Bank in sistema bKash.

Plačila so se začela pred 12 meseci in so bila zaključena v 12 mesecih. Ostaja še zelo majhno število upravičencev, ki bodo šele prejeli odškodnino, bodisi ker posamezniki potrebujejo visoko raven pomoči in/ali ker so se žrtve in/ali njihovi vzdrževani družinski člani komaj nedavno priglasili. Primark ta plačila izvaja z veliko skrbnostjo. Žrtve (ali njihovi vzdrževani družinski člani), katerih končna plačila še niso izplačana, vzdržuje podjetje, medtem ko se zaključuje uradni postopek plačila.

Primark sodeluje z lokalnimi partnerji v Bangladešu, da zagotovi strogost svojega pristopa k odškodninam. Ves čas je tesno sodeloval z International Labour Organisation (ILO). Ta pristop k odškodninam je vključeval zdravstveno in ranljivostno oceno. Plačila so bila izvedena v skladu z vplivom poškodbe in ravnjo invalidnosti, ki jo je povzročilo zrušenje, v primeru vzdrževanih družinskih članov preminulih in pogrešanih delavcev pa v skladu z aktuarskimi ocenami izpadlih dohodkov. Primark je prav tako želel nasloviti kompleksno vprašanje v zvezi z ranljivostjo tistih, ki prejemajo plačilo, in njihovo sposobnostjo obvladovanja in upravljanja z velikimi vsotami denarja.

Tiskovni predstavnik Primarka je povedal:

„Dokončanje tega postopka je trajalo, saj je družba bila odločena, da mora biti njen pristop k odškodnini kar se da pravičen, strog in trajnosten. Izvedenih je bilo približno 95 % plačil. V maloštevilnih primerih, ko končna plačila še niso bila izplačana, družba podpira žrtve ali njihove vzdrževane družinske člane. Družba se zahvaljuje svojim partnerjem za pomoč in podporo.“

Skupna pomoč znaša 14 milijonov USD, pri čemer 3 milijoni USD predstavljajo pomoč delavcem v dobavni verigi konkurence. Primark je tem delavcem ali njihovim družinam že razdelil približno 2 milijona USD v obliki pomoči in gotovine. Poleg tega je družba vplačala 1 milijon USD v skrbniški sklad Rana Plaza Donors Trust Fund, ki ga vodi ILO, za razdelitev delavcem v dobavni verigi konkurence.

Primark je podpisal Sporazum o požarni in stavbni varnosti v Bangladešu, v okviru katerega se izvajajo gradbeni pregledi tovarn. Primark je prav tako izvedel gradbene preglede tovarn v Bangladešu, od katerih naroča oblačila.

Primark bo v povezavi z lokalnimi partnerji, ki so družbi svetovali v zvezi s pristopom k odškodninam, še naprej spremljal dobrobit žrtev z dolgoročnimi poškodbami ali izpadom dohodka.

Za več informacij se obrnite na:

Citigate Dewe Rogerson +44 20 7638 9571

Chris Barrie

Shabnam Bashir

Georgia Colkin

Opombe za urednike

Primark je bil prva blagovna znamka, kolikor jim je znano, ki je potrdila, da je imela dobavitelja v stavbi Rana Plaza, in se zavezala, da bo izpolnila svoje obveznosti. Primarkov dobavitelj je bil v enem izmed 8 nadstropij in ena tovarna med mnogimi v ogromni stavbi. Primark je bil ena izmed 28 blagovnih znamk, ki so potrdile, da so jim dobavljali oblačila iz te stavbe.

Družba se je nemudoma zavezala, da bo delavcem v tovarni svojega dobavitelja izplačala dolgoročna nadomestila.

Takojšnja pomoč v obliki hrane:

Družba je v roku enega tedna od zrušenja stavbe en mesec zagotavljala tedensko pomoč v obliki hrane za približno 1300 družin preko ene od svojih lokalnih partnerskih partnerskih nevladnih organizacij.

Kratkoročna finančna pomoč:

Družba je nato vsem delavcem (ali njihovim družinam) iz stavbe Rana Plaza zagotovila kratkoročno finančno pomoč, da jim olajša stisko. Ta pomoč je bila izplačana približno 3600 delavcem (ali njihovim družinam), od katerih je večina izdelovala oblačila za Primarkovo konkurenco. Pomoč je bila enakovredna vrednosti devetih mesečnih plač, ki je bila izplačana v treh obrokih. Kolikor je družbi znano, nobena druga blagovna znamka ni organizirala podobnih izplačil.

Za plačilo te odškodnine je družba morala zabeležiti podatke o delovni sili – od katere je večina delala za dobavitelje drugih blagovnih znamk. To je bilo logistično zelo zahtevno. Družba se zaveda, da ima zaradi tega največjo bazo raziskanih registracijskih podatkov delovne sile.

Dolgoročne odškodnine:

Družba je vključila zunanje strokovnjake, da so razvili podroben pristop k nadomestilom, vključno z zdravstvenimi in ranljivostnimi ocenami. Družba si je prizadevala biti pregledna glede svojega delovanja in metodologije. Vsi podatki so bili deljeni s koordinacijskim odborom pod predsedstvom ILO, ki nadzira sporazum o Rana Plazi, Primark pa še naprej posreduje informacije o orodjih za zdravstvene in ranljivostne ocene, ki so bila uporabljena.

Primark je svoja dolgoročna plačila, za namene priznanja, izpeljal kot odškodnine pod okriljem Koordinacijskega odbora za sporazum o Rana Plazi. Pod pogoji dogovora s Koordinacijskim odborom je Primark v posameznih primerih svoja dolgoročna plačila po potrebi prilagodil navzgor, da je zadostil zahtevam Koordinacijske sheme usklajenega postopka zahtevkov Rana Plaza, ki temelji na Konvenciji št. 121. Enako je vsak presežek preko zahtev Konvencije št. 121, ki ga je v posameznih primerih plačal Primark, veljal za dodatno finančno pomoč delavcem New Wave Bottoms in ne kot odškodnina.

Izvedene so bile ocene ranljivosti, da bi opredelili ranljive skupine, kot so vdove, hudo poškodovani in invalidni delavci. Ocene so Primarku omogočile, da je opredelil tiste posameznike, ki so potrebovali dodatno podporo, da je lahko ponudil ustrezno pomoč, tako da so zadevni posamezniki ohranili nadzor in prost dostop do svojih odškodninskih izplačil.

Primarku so pri zdravstvenih in ranljivostnih ocenah pomagali naslednji: Inštitut za študije ranljivosti in upravljanje nesreč Univerze v Daki, Medicinski kolidž Univerze v Daki, zdravniki iz Complejo Hospitalario Universitario Juan Canalejo (La Coruna, Španija), Bangladeško nacionalno združenje odvetnic in Naripokkho, Primarkov izvedbeni partner iz vrst nevladnih organizacij. Primark se vsem tem ustanovam zahvaljuje za njihovo dolgotrajno podporo.

Primarkova najnovejša ocena je, da bo do konca postopka odškodnino prejelo 1142 ljudi, ki so bodisi žrtve ali njihovi vzdrževani družinski člani.

Reševalci:

Primark je uvidel tudi, da podporo potrebujejo prostovoljni reševalci, od katerih so številni tvegali življenja, da bi pomagali pri reševanju v Rana Plazi.

S pomočjo enega svojih lokalnih partnerskih nevladnih organizacij je Primark podprl projekt „Healing and Skilling“ za 100 reševalcev. Med temi reševalci so študenti, lastniki lokalnih podjetij, delavci v industriji z oblačili iz bližnjih tovarn in sorodniki delavcev iz Rana Plaze.

Ko je ugotovil potrebo po pomoči, je Primark poskrbel tudi za zdravstveno pomoč in dolgoročno odškodnino za hudo poškodovane reševalce.

Pregledi stavb

Primark je podpisnik Sporazuma o požarni in stavbni varnosti v Bangladešu, pogodbe med več kot 190 znamkami oblačil in trgovci, mednarodnimi in lokalnimi sindikati in nevladnimi organizacijami. Sporazum skrbi za preglede tovarniških stavb in si prizadeva za izboljšanje pogojev v bangladeški industriji z oblačili. Primark je prav tako izvedel preglede stavb v Bangladešu, da oceni strukturno integriteto tovarn, od katerih naroča oblačila.