primark.comZaposlitev
Logotip družbe Primark
Viri – Primark Cares
VIRI

Poročila

POROČILO PODJETJA PRIMARK O NAPREDKU NA PODROČJU TRAJNOSTNEGA IN ETIČNEGA RAZVOJA

Prenesite  Poročilo podjetja Primark o napredku na področju trajnostnega in etičnega razvoja tukaj:

Prenesi poročilo, 7.20MB

IZJAVA O ZAKONU O SODOBNIH OBLIKAH SUŽENJSTVA

Cilj »Zakona o sodobnem suženjstvu 2015« je reševanje problema trgovine z ljudmi in sodobnega suženjstva. Zakon za podjetja določa, da mora vsaka organizacija v Združenem kraljestvu, katere promet presega 36 mil. GBP, objaviti letno izjavo, v kateri navaja, katere ukrepe je sprejela v proračunskem letu, da zagotovi, da v njenem podjetju in dobavni verigi ne prihaja do sodobnih oblik suženjstva in trgovanja z ljudmi.

Spodaj lahko prenesete izjavo Primark Stores Limited o sodobnih oblikah suženjstva. Izjava zajema politike družbe Primark in informacije o tem, kako družba obvladuje tveganja v svoji dobavni verigi in tudi v svojem poslovanju. Izjava se vsako leto posodobi v skladu s smernicami Zakona o sodobnem suženjstvu 2015.

Prenesite Zakon o sodobnih oblikah suženjstva tukaj:


POROČANJE POBUDI ETI

Pobuda Ethical Trading Initiative (ETI) je zveza podjetij, sindikatov in prostovoljskih organizacij, ki spodbuja spoštovanje pravic delavcev po vsem svetu. Ko smo leta 2006 postali član, smo podpisali načela izvajanja ETI. Ta načela določajo, kako naj se družbe članice lotevajo etične trgovine. Načela vključujejo: prikaz jasne predanosti etični trgovini, vključitev etične trgovine v temeljne poslovne prakse, vsakoletno izboljševanje delovnih pogojev in podpora dobaviteljem za izboljšanje delovnih pogojev.

Kot član moramo pobudi ETI predložiti letno poročilo, ki določa korake, ki jih izvajamo za uresničenje njihovih načel v naši dobavni verigi. Poleg tega poročila predložimo ločen strateški načrt, ki oriše cilje našega dela na področju etične trgovine v naslednjih 3 do 5 letih.

ETI oceni vsako poročilo, ki jim ga predložimo. Ocenijo, kje je bil dosežen napredek in kje so potrebni dodatni ukrepi. Na podlagi naše predanosti, izvedbe in napredka nas ETI od leta 2011 ocenjuje kot voditelja, mi pa smo zavezani, da bomo še naprej sodelovali z ETI za nenehne izboljšave.


POROČANJE NEMŠKEMU PARTNERSTVU ZA TRAJNOSTNI TEKSTIL

Nemško partnerstvo za trajnostni tekstil je pobuda z več deležniki, ki povezuje podjetja, združenja, nevladne organizacije, sindikate, organizacije za standarde in nemško vlado. Člani združujejo svoje znanje in se zavežejo, da bodo dosegli socialne, ekološke in gospodarske izboljšave v tekstilni dobavni verigi.

| Zemljevid | Poročilo o napredku |

2019 |    2019

2018 |    2018

2017 |    2017


POROČILO SKUPINE ABF O ODGOVORNOSTI PODJETJA

Primark kot hčerinska družba skupine Associated British Foods plc (ABF) v letnem poročilu o odgovornosti podjetja skupini ABF poroča o svojem delu na področju etične trgovine in okoljske trajnosti. Poročilo vključuje posodobitve o številnih dejavnostih glede odgovornosti družbe in strateških poslovnih ciljih v zvezi z etično trgovino in okoljsko trajnostjo, vključno z napredkom, ki ga je dosegla ekipa Ethical Trade and Environmental Sustainability družbe Primark.

Za dostop do poročila o odgovornosti družbe ABF obiščite spletno mesto družbe ABF.


POROČANJE O NAŠI OKOLJSKI UČINKOVITOSTI

Letno poročamo o napredku programov in pobud naše ekipe za okoljsko trajnost.  Ta poročila zagotavljajo pregled našega dela na tem področju in obravnavajo šest pomembnih področij v naši dobavni verigi, ki so navedena v naši okoljski politiki.


LETNA USPEŠNOST

Ključni podatki našega programa Ethical Trade and Environmental Sustainability se vsako leto neodvisno preverjajo. Preverjanje izvaja neodvisna tretja stran in vključuje informacije kot na primer, koliko pregledov smo to leto izvedli v tovarnah in kakšno etično oceno so tovarne prejele v svojem zadnjem pregledu.

Najnovejše poročilo o naši uspešnosti si lahko ogledate s klikom na naslednje povezave:


ODZIVI DELEŽNIKOV

Odgovarjamo na zahteve nevladnih organizacij in drugih deležnikov, da pokažemo, kako izpolnjujemo naše zaveze in obravnavamo specifična vprašanja. Ti vključujejo Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC) in KnowTheChain.

Kliknite na spodnji seznam za ogled nekaterih odzivov naših deležnikov.

2023 © Primark Stores Limited