primark.comZaposlitev
Logotip družbe Primark
Primark

Korporativne novice

Izjava družbe Primark ob 10. obletnici tragedije v stavbi Rana Plaza

10 let po Rana Plazi: najnovejše informacije o podpori, ki jo je družba Primark zagotovila od nesreče, in naša stalna zaveza

Vedno smo zelo resno jemali našo odgovornost do delavcev, ki izdelujejo naša oblačila, ter smo bili izredno pretreseni in užaloščeni zaradi tragedije v stavbi Rana Plaza. Poleg programa odškodnin, ki smo ga uvedli za stotine delavcev naših dobaviteljev takoj po nesreči, smo zagotovili dolgoročno finančno pomoč – oboje v skupnem znesku več kot 14 milijonov USD – hkrati pa smo stotinam žrtev pomagali tudi z našim programom Pashe Achi. 

Z našim dolgotrajnim članstvom v sporazumu, stalnim spremljanjem našega kodeksa ravnanja za dobavitelje in lastnega programa družbe Primark za varnost stavb, ki se danes izvaja na petih nabavnih trgih, vključno z Bangladešem, ostajamo zavezani Bangladešu in zagotavljanju varnih delovnih okolij v naši tamkajšnji dobavni verigi. Imamo ekipo z več kot 130 člani, ki delujejo lokalno v 12 državah, kar vključuje vse naše ključne nabavne trge, in ki igrajo pomembno vlogo pri nadziranju izpolnjevanja naših standardov.

Takojšnji odziv družbe Primark na Rana Plazo

Takoj po nesreči je naša ekipa na terenu v Bangladešu sodelovala z lokalnimi partnerji, da so več kot 1265 gospodinjstvom zagotovili nujno pomoč v hrani. 

Finančna pomoč in odškodnine, ki jih je zagotovila družba Primark

  • 3621 delavcem in/ali njihovim družinam smo zagotovili kratkoročno finančno pomoč v znesku devetih mesečnih plač ne glede na to, ali so delali v tovarni našega dobavitelja.

  • V mesecih po nesreči smo v sodelovanju z lokalnimi partnerji, vključno z Univerzo v Daki, in po posvetu z Mednarodno organizacijo dela (ILO) razvili program dolgoročnih odškodnin za delavce v tovarni naših dobaviteljev ali njihove vzdrževane družinske člane. Dolgoročne odškodnine so skupaj znašale 11 milijonov USD in so bile podeljene 672 posameznikom. Prav tako smo prispevali 1 milijon GBP v donatorski odškodninski sklad Rana Plaza Mednarodne organizacije dela ter zagotovili tako finančno izobraževanje kot dodatno nefinančno podporo, da bi ljudem pomagali upravljati njihovo odškodnino.

Nefinančna podpora skozi program Pashe Achi, kar pomeni »ob tebi«

  • Danes nekateri najranljivejši upravičenci in nekdanji delavci v tovarni naših dobaviteljev še naprej prejemajo nefinančno podporo v okviru našega programa Pashe Achi, ki ga izvajamo v sodelovanju z Univerzo v Daki in drugimi strokovnjaki. 142 upravičencev še danes prejema podporo v okviru tega programa. Projekt si prizadeva okrepiti samozavest in znanje prizadetih v tragediji, da lahko upravljajo svojo finančno odškodnino. Prek rednih stikov in 24-urne linije za pomoč prejmejo tudi nasvete o tem, kako dostopati do zdravstvenih storitev in pravne pomoči.

Naš Program za integriteto gradbenih konstrukcij

  • Leta 2013 smo v Bangladešu ustanovili tudi lasten program za varnost stavb (znan kot naš Program za integriteto gradbenih konstrukcij) za oceno varnosti vseh tovarn dobaviteljev v skladu z mednarodnimi standardi, ki je še danes bistven del nadzornega programa za tovarne dobaviteljev. Če so ugotovljena področja, ki so potrebna izboljšav, sodelujemo z dobavitelji in njihovimi tovarnami – skupaj z ekipo inženirjev gradbenih konstrukcij in gradbeništva iz mednarodnih inženirskih podjetij – da jim zagotovimo tehnično podporo in svetovanje. Program za integriteto gradbenih konstrukcij smo leta 2015 razširili na Pakistan, leta 2019 na Mjanmar in Kambodžo, leta 2022 na Indijo, želimo pa ga vpeljati na vse naše dobavne trge.

Mednarodni sporazum (prej Sporazum o požarni in stavbni varnosti v Bangladešu)

  • Bili smo tudi med prvimi podpisniki bangladeškega sporazuma iz leta 2013. Ker si Sporazum prizadeva izkušnje, ki so bile pridobljene v Bangladešu, prenesti tudi drugam, smo leta 2023 z veseljem podpisali njegovo širitev v Pakistan.

Naš kodeks ravnanja in stalne zaveze

  • Vsak dobavitelj, s katerim sodelujemo na nabavnih trgih, v Bangladešu in drugje, mora ravnati skladno z našim kodeksom ravnanja. To so etični standardi, o katerih se ni mogoče pogajati in za katere pričakujemo, da jih bodo naši dobavitelji spoštovali v tovarnah, ki jih uporabljajo za proizvodnjo za Primark.

  • V vsaki tovarni, ki je neposredno vključena v dobavno verigo, odobreno s strani družbe Primark, se vsaj enkrat letno izvede pregled, večinoma nenajavljeno – in v nekaterih primerih pogosteje – za nadzor skladnosti z našim kodeksom ravnanja. Če se s temi pregledi ugotovijo kakšne težave, se vse moči usmerijo v njihovo reševanje. V letu 2021 smo izvedli 2400 pregledov, bodisi sami ali s pomočjo nepovezanih pogodbenih izvajalcev.

  • Že 15 let vlagamo v širitev našega programa Ethical Trade and Environmental Sustainability Programme in ekipo. Naš kodeks ravnanja je temelj tega programa. Imamo več kot 130 članov ekipe, ki delujejo lokalno v 12 državah, kar vključuje vse naše ključne nabavne trge. Ti imajo ključno vlogo pri spremljanju izpolnjevanja naših standardov.

2023 © Primark Stores Limited