primark.comKariéra
Logo spoločnosti Primark
Zníženie uhlíkovej stopy na polovicu – Primark Cares

PLANÉTA

Zníženie uhlíkovej stopy na polovicu

Plán spoločnosti Primark na znižovanie emisií uhlíka

Väčšina z nás vie, že globálne otepľovanie škodí planéte a že svetový módny priemysel produkuje emisie skleníkových plynov a veľké množstvo odpadu. Všetci, ktorým záleží na prírodnom prostredí, sa zameriavajú na znižovanie emisií a robia všetko pre to, aby obmedzili nárast globálnej teploty na menej ako 1,5 °C v porovnaní s úrovňou pred priemyselnou revolúciou.

Prečítajte si, čo pre to Primark robí.

Plán spoločnosti Primark na znižovanie emisií uhlíka

Hneď na úvod je potrebné spomenúť, že pre nás ako veľkú spoločnosť, ktorá ročne vyprodukuje viac ako 6 miliónov ton CO2, je tento problém v centre našej pozornosti. Naším cieľom je do roku 2030 znížiť emisie uhlíka o polovicu. To je v súlade s obnoveným záväzkom, ku ktorému sme sa zaviazali v rámci Charty o módnom priemysle pre zmenu klímy, ktorá je súčasťou Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC) a bola vyhlásená na konferencii COP26 v Glasgowe v novembri 2021. Aby sme to dosiahli, musíme sa naozaj dôkladne pozrieť na dodávateľský reťazec spoločnosti Primark, pretože práve z neho pochádza približne 85 % našich emisií.

Zvýšenie energetickej účinnosti u dodávateľov

Hoci je náš dodávateľský reťazec rozsiahly a zložitý, prevažná väčšina našich emisií uhlíka pochádza z tovární nachádzajúcich sa v našich piatich hlavných dodávateľských krajinách. Už sme znížili vplyv troch čínskych tovární našich dodávateľov na životné prostredie. Prostredníctvom programu Clean by Design sme v týchto továrňach zlepšili energetickú efektívnosť, čím sa znížila spotreba vody, energie a chemikálií.

Naďalej sa zapájame do programu Clean by Design v Číne a pripravujeme ďalšie pilotné projekty na testovanie opatrení energetickej účinnosti v Bangladéši, Indii a Vietname. Keď budeme s výsledkami spokojní, zavedieme ich v oveľa väčšom meradle. Budeme spolupracovať s našimi dodávateľmi a ako podmienku na spoluprácu s nami od nich vyžadovať, aby pracovali na svojej energetickej efektívnosti.

Podporujeme prechod na obnoviteľné zdroje

Našim dodávateľom poskytneme pri prechode z fosílnych palív na obnoviteľné zdroje energie aj praktickú podporu. Keď zistíme, aké obnoviteľné zdroje energie sú v danej oblasti k dispozícii, pomôžeme našim dodávateľom postupne znižovať používanie fosílnych palív v ich továrňach, a tak prejsť na obnoviteľné zdroje energie prostredníctvom opatrení, ako je nákup zo siete, ak je to možné, uzatváranie zmlúv o nákupe energie so súkromnými poskytovateľmi obnoviteľnej energie alebo inštalácia obnoviteľných technológií na mieste, napríklad strešných solárnych panelov, ak je to možné.

Výhody regeneratívnejšieho poľnohospodárstva

Spolupracujeme so spoločnosťou CottonConnect a našimi realizačnými partnermi v teréne, ktorí naučia farmárov nové postupy v oblasti regeneratívneho poľnohospodárstva. Okrem environmentálnych prínosov pomôže používanie regeneratívnejších techník znížiť aj emisie CO2 spojené s pestovaním bavlny.

Riadenie energie v spoločnosti Primark

V roku 2015 sme zriadili skupinu pre znižovanie spotreby energie, ktorá identifikuje potenciálne úspory energie v našich predajniach. Doteraz sme získali certifikáciu ISO 50001 v predajniach, kanceláriách a distribučných centrách na niektorých našich etablovaných trhoch a usilovne pracujeme na jej rozšírení na všetky trhy.

Vždy je čo robiť a my chceme dosiahnuť skutočne VEĽKÝ cieľ. Vzhľadom na našu veľkosť a rozsah vieme, že môžeme pozitívne ovplyvniť zmenu klímy. Preto riešime vlastné emisie uhlíka a spolupracujeme s ostatnými v odvetví, aby sa k nám pridali.

2023 © Primark Stores Limited