primark.comKariéra
Logo spoločnosti Primark
Eliminuj, inovuj, cirkuluj: Ako spoločnosť Primark eliminuje jednorazové plasty – Primark Cares

PLANÉTA

Eliminujeme, inovujeme, cirkulujeme

Spoločnosť Primark sa zaviazala do roku 2027 eliminovať jednorazové plasty a všetok netextilný odpad.

Čo znamená koniec používania jednorazových plastov?

Vo svete sa už výrazne znížilo používanie plastov v každodennom živote: Niektoré krajiny zrušili bezplatné používanie plastových tašiek v supermarketoch a v reštauráciách sú už bežne dostupné papierové slamky. Pred nami je však ešte dlhá cesta.

V spoločnosti Primark sme sa touto cestou vydali v roku 2009, keď sme zákazníkom začali ponúkať naše slávne hnedé papierové tašky vyrobené zo 100 % recyklovaného materiálu a opäť 100 % recyklovateľné.

Budeme naďalej tvrdo pracovať na znižovaní používania plastov a na prechode k udržateľnejšiemu podnikaniu rôznymi spôsobmi, pretože vieme, že naša skvelá móda za úžasné ceny nemôže stáť našu planétu veľa.

Ako Primark eliminuje jednorazové plasty

Zaviazali sme sa, že do roku 2027 úplne vyradíme obaly z jednorazového plastu.

Už sme na dobrej ceste: Odhadujeme, že od roku 2019 sme z našej výroby odstránili alebo sa vyhli viac ako 1 miliarde kusov jednorazových plastov (SUP).

V tejto dôležitej práci, v ktorej chceme pokračovať, sa riadime systémom nadácie Ellen MacArthur pre podnikanie a verejnú správu. Sústreďujeme sa na niekoľko základných princípov:

Odstraňovať nepotrebý plastový tovar

Pre spoločnosť Primark to znamená prehodnotiť spôsob, akým navrhujeme výrobky, vyvinúť viac obehových obchodných modelov a zaviesť nové možnosti nakupovania v našich predajniach. Túto cestu sme už začali odstránením vešiakov z niektorých našich produktových radov. Meníme aj dizajn našich odevov a etikiet – napríklad optimalizujeme etikety tak, aby obsahovali viac informácií na menšej ploche, čím šetríme materiál. Preto odhadujeme, že od roku 2019 sme z našej výroby odstránili alebo sa vyhli viac ako 1 miliarde kusov SUP.

Inovovať aby sa všetky plasty, ktoré používame, dali bezpečne opätovne použiť, recyklovať alebo kompostovať.

Pre spoločnosť Primark to znamená spoluprácu s dodávateľmi na zvyšovaní recyklovaného obsahu obalových materiálov a prechod na udržateľnejšie alternatívy, napríklad používanie lepenkových vešiakov v predajniach namiesto plastových.

Cirkulovať všetky plastové predmety, ktoré používame, aby sa naďalej využívali a nekončili v odpade.

Pre Primark to znamená hľadať spôsoby ako prejsť na obehové obchodné modely v našich kanceláriách, obchodov a logistických centrách, aby sme vedeli obalové materiály využívať dlhšie.

Tým však nekončíme – náš záväzok k zmene sa vzťahuje na každú časť nášho podnikania a nášho dodávateľského reťazca.

Modernejšie predajne prostredníctvom lepších technológií

Ako medzinárodný maloobchodný reťazec s oblečením s viac ako 400 predajňami v 16 krajinách je pre nás dôležité čo najviac znížiť vplyv našich predajní na životné prostredie. To znamená všetko od zlepšenia energetickej účinnosti našich predajní až po zníženie objemu netrvanlivého odpadu.

Dbáme napríklad na to, aby naše propagačné materiály v mieste predaja (POS) boli recyklovateľné a v čo najväčšej miere vyrobené z recyklovaných materiálov.

Udržateľnejšia organizácia – v celom rozsahu

Sme veľkou spoločnosťou a preto všetko, čo robíme, má veľký význam. Vďaka tomuto rozsahu sme spolu s našimi partnermi znížili emisie CO2 v celom odvetví v rámci nášho programu optimalizácie obalov, pretože sa vyrába, prepravuje a spracúva menej obalového materiálu ako odpadu.

To všetko je pokračovaním našej viac ako desaťročnej snahy stať sa udržateľnejším podnikom. Veríme, že sa nám podarilo vybudovať pevný základ pre ďalšie zlepšenia v nasledujúcich 10 rokoch.

2023 © Primark Stores Limited