primark.comKariéra
Logo spoločnosti Primark
Primark publishes its second Sustainability and Ethics Progress Report

PRIMARK CARES

Primark významne pokročil v rámci svojich rozsiahlych záväzkov, aby bola udržateľnejšia móda dostupná pre všetkých

Primark zverejňuje svoju druhú Správu o pokroku v oblasti udržateľnosti a etiky, v ktorej sumarizuje, ako integruje programy a rozširuje iniciatívy v rámci svojho podnikania s cieľom zvýšiť dosah.

 • 55 % oblečenia, ktoré Primark tento rok predal, obsahovalo recyklované alebo udržateľnejšie získané materiály, čo predstavuje zvýšenie oproti minuloročným 45 %.

 • Cieľ spoločnosti Primark, ktorým je znížiť do roku 2030 emisie uhlíka v celom hodnotovom reťazci na polovicu, bol posúdený iniciatívou Science Based Targets (SBTi).

 • Oceňovaný program „Primark Sustainable Cotton Programme“ (PSCP) oslavuje svoje 10. výročie s takmer 300 000 farmármi, ktorí boli zaškolení v udržateľnejších metódach pestovania – čím spoločnosť Primark naplnila a prekročila svoj cieľ vyškoliť 275 000 farmárov do konca roka 2023.

Keďže spotrebitelia stále viac dávajú prednosť hodnote, spoločnosť Primark zostáva verná svojim zákazníkom a líderstvu v oblasti cien. Dva roky od spustenia svojej stratégie udržateľnosti známej pod názvom Primark Cares stále napĺňa svoj sľub ponúkať udržateľnejšiu cenovo dostupnú módu pre všetkých. Záväzok Primarku, že do roku 2030 bude všetko jeho oblečenie vyrobené z recyklovaných alebo udržateľnejšie získaných materiálov, sa darí plniť. Tento rok viac ako polovica (55 %) predaného oblečenia obsahovala recyklované alebo udržateľnejšie získané materiály, čo predstavuje nárast oproti minuloročným 45 %. Tento záväzok bol podporený aj uvedením novej cirkulárnej produktovej kolekcie v tomto roku, z ktorej sa predali viac ako tri milióny kusov oblečenia.

V poradí druhá Správa o pokroku v oblasti udržateľnosti a etiky, ktorá bola dnes publikovaná, sumarizuje, ako sa za posledných 12 mesiacov spoločnosť Primark venovala rozširovaniu pilotných programov a projektov, v rámci ktorých implementovala nadobudnuté poznatky o tom, kde môže mať najväčší vplyv na vyvolanie zmien.

Jedným výborným príkladom je bavlna, najpoužívanejší materiál Primarku pri výrobe oblečenia. Tento rok obsahovalo 46 % predaného bavlneného oblečenia bavlnu, ktorá bola buď organická, recyklovaná alebo získaná z programu spoločnosti „Primark Sustainable Cotton Programme“ (PSCP) (Program udržateľnejšieho pestovania bavlny), čo predstavuje nárast oproti minuloročným 40 %. Program PSCP, ktorý tento rok oslavuje desať rokov, je teraz najväčším programom svojho druhu spomedzi módnych predajcov a ukazuje, aký veľký dopad môže rozširovanie partnerstiev mať. Program sa teraz realizuje v Indii, Bangladéši a Pakistane a tento rok bol pilotný projekt spustený aj v Turecku. Spoločnosť Primark tiež zaviedla platformu pre sledovanie a dodržiavanie predpisov TrusTrace, ktorá pomáha zbierať údaje z celého dodávateľského reťazca produktov, od surovín až po hotový výrobok. Tieto informácie pomáhajú Primarku lepšie porozumieť a riadiť svoj dodávateľský reťazec.

PSCP Farmer
PSCP Farmers

Ďalším významným míľnikom v tomto roku roku bol cieľ spoločnosti Primark znížiť do roku 2030 emisie uhlíka vo svojom dodávateľskom reťazci o polovicu – bol posúdený a overený iniciatívou Science Based Targets (SBTi). Keďže väčšina emisií uhlíka vzniká v dodávateľskom reťazci, Primark sa zameral na podporu dodávateľov pri prechode na obnoviteľné zdroje energie a rozšíril svoje programy v oblasti zvýšovania energetickej účinnosti v 57 továrňach v Bangladéši, Číne a Kambodži. Taktiež menoval regionálnych vedúcich pracovníkov pre emisie uhlíka, ktorí majú podporovať dodávateľov a továrne na miestnej úrovni. Vo vlastných prevádzkach sa spoločnosť Primark zamerala na zníženie spotreby energie vo svojich predajniach a na väčšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie. 70 % predajní Primarku je teraz napájaných zo zdrojov obnoviteľnej alebo nízkouhlíkovej energie a 141 predajní prešlo na energeticky úsporné osvetlenie.

Lynne Walker, riaditeľka Primark Cares, okomentovala vydanie druhej správy:

„Primark Cares nás všetkých v Primarku motivuje k zmene. Druhý rok bol zameraný najmä na rozširovanie a integrovanie princípov, programov a procesov, ktoré nás dovedú do roku 2030 ako aj ďalších rokov, pričom sme si vedomí výziev, ktorým čelíme. Pokračujeme v spolupráci s našimi partnermi a dodávateľmi pri presadzovaní zmien a viac než kedykoľvek predtým sme sa naučili, aká kľúčová je spolupráca pri plnení našich záväzkov v rámci stratégie Primark Cares. Zamerali sme sa aj na zvyšovanie kvalifikácie a školenia našich kolegov, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou toho, ako dosahujeme zmeny v našom podnikaní,“ okomentovala vydanie druhej správy Lynne Walker, riaditeľka Primark Cares.

„Ďalším kľúčovým prvkom je to, ako môžeme inšpirovať a vzdelávať našich zákazníkov a zapojiť ich do našej cesty k zmene. To zahŕňa väčšiu transparentnosť ohľadom toho, kde a ako sa naše oblečenie vyrába, o zmenách, ktoré robíme, a čo to pre nich znamená, ako aj o problémoch a o úlohe, ktorú môže módny priemysel a oni ako zákazníci zohrať pri týchto zmenách,“ dodala Lynne Walker.

Najdôležitejšie informácie nájdete tu.

Ďalšie úspechy v rámci stratégie Primark Cares:

Produkt

 • Vývoj nového štandardu cirkulárnych produktov – Circular Product Standard (CPS): Spoločnosť Primark zaviedla novú štruktúru pre plánovanie a výrobu tovarov, ktoré možno aj po skončení ich životnosti znovu použiť alebo recyklovať. Prvá kolekcia cirkulárnych produktov založená na tomto systéme bola spustená tento rok a pozostávala z 35 kúsov naprieč dámskym, pánskym a detským oblečením zameraným na základné kúsky šatníka ako je denim a džersej. Prostredníctvom tejto kolekcie sa predalo viac ako tri milióny kusov cirkulárneho oblečenia. Primark teraz pracuje na ďalšom zaškolovaní väčšieho počtu zamestnancov a dodávateľov v oblasti cirkulárneho dizajnu.

 • Primark rozšíril svoje dielne určené na opravu a upcycling oblečenia – od roku 2021 zrealizoval 100 workshopov na štyroch trhoch – v Spojenom kráľovstve, Írsku, Francúzsku a Holandsku – s kapacitou 1 600 miest pre zákazníkov a kolegov, aby ich vyškolil v oblasti opravy a upcyclingu oblečenia, s cieľom predĺžiť životnosť oblečenia.

 • Primark rozšíril testovanie trvanlivosti odevov praním, aby pokryl 39 % všetkého oblečenia Primark – 57 % testovaného denimu splnilo najvyšší štandard v rámci interného hodnotenia.

 • Spolupráca s odborníkmi na zmenu správania z Hubbub a University of Leeds na najväčšej štúdii svojho druhu, ktorej cieľom je pochopiť faktory, ktoré ovplyvňujú trvanlivosť odevov a akú úlohu zohráva cena v tom, ako dlho oblečenie vydrží. Výskum zistil, že neexistuje žiadna korelácia medzi tým, ako dlho vydrží kus oblečenia a jeho cenou, a zdôraznil naliehavú potrebu odvetvia prispôsobiť sa uznávanému štandardu trvanlivosti, aby sa zákazníci mohli pri nakupovaní rozhodovať informovanejšie.

Planéta

 • Primark od roku 2013 vyškolil 299 388 farmárov prostredníctvom programu PSCP v udržateľnejších metódach pestovania, čím prekonal svoj cieľ vyškoliť 275 000 farmárov do konca roka 2023. Nové údaje o dopadoch vykazujú 26 % zníženie používania pesticídov farmármi zapojenými do PSCP, chemických hnojív o 35%, čo viedlo k zvýšeniu výnosov z bavlny medzi farmármi o 8 %1.

 • Primark vytvoril rámec pre sledovanie biodiverzity, ktorý má pomôcť lepšie porozumieť výsledkom a ukazovateľom, ktoré možno merať, s cieľom vidieť dlhodobé zlepšenia v oblasti biodiverzity. Primark začal testovať túto metodiku na vybraných farmách vo svojom programe PSCP.

 • Odhaduje sa, že od roku 2019 spoločnosť Primark odstránila a/alebo sa vyhla viac ako jednej miliarde kusov jednorazových plastov (SUP) v rámci svojho podnikania.

Ľudia

 • V rámci svojho záväzku presadzovať životné minimum pre pracovníkov vo svojom dodávateľskom reťazci používa Primark súbor nástrojov Fair Compensation Toolkit združenia Fair Labor Association na zhromažďovanie údajov o mzdách v továrňach v Bangladéši, Kambodži, Indii a Turecku. V rámci svojho členstva v orgnizácii Action, Collaboration and Transformation (ACT) Primark tiež pokračuje v zlepšovaní svojich princípov zodpovedného nákupu, vrátane školení všetkých relevantných kolegov, ako ich začleniť do každodennej spolupráce s dodávateľmi.

 • Primark pomohol pracovníkom vo svojom dodávateľskom reťazci v Indii lepšie porozumieť ich právam prostredníctvom programu My Life vo viac ako 7 továrňach. Tieto továrne zamestnávajú vyše 4000 pracovníkov.

Naši ľudia

 • Program spoločnosti Primark v oblasti rozvoja zručností pod názvom Sudokkho prebieha v 17 továrňach. Tieto továrne zamestnávajú 29 224 pracovníčok. Spoločnosť Primark sa tento rok zamerala aj na niektoré kľúčové iniciatívy na podporu kvality života a začlenenia svojich kolegov.

 • Spoločnosť Primark darovala 150 000 libier organizácii ILGA World na podporu spravodlivosti a rovnosti pre LGBTQI+ ľudí na celom svete, čím sa celkový príspevok za posledné 4 roky zvýšil na 475 000 libier.

 • Spoločnosť Primark oznámila nové trojročné partnerstvo so spoločnosťou WorkEqual so záväzkom poskytnúť 300 000 EUR na pomoc pri poskytovaní služieb v oblasti coachingu, kariérneho rozvoja a stylingu ženám v celom Írsku

CPS: Through this collection over three million units of circular clothing were sold.
Primark’s skills development programme Sudokkho has been run in 17 factories.
Primark announced a new three-year partnership with WorkEqual

2023 © Primark Stores Limited