primark.comCariere
Logo Primark
Programul de audit pentru fabrici - Primark Cares

Standardele noastre

Pentru a face acest lucru, introducem sustenabilitatea prin propriile noastre operațiuni și pe toată lungimea lanțurilor noastre de aprovizionare. De asemenea, dorim să le oferim tuturor o imagine asupra unei abordări mai sustenabile, prin intermediul produselor pe care le vindem și a modului în care facem afaceri.

Pentru a ne ajuta să realizăm acest lucru, am implementat politici și proceduri pentru a ne asigura că furnizorii noștri îndeplinesc standardele noastre înalte. Și că, dacă apar probleme sau preocupări, vom afla rapid despre acestea.

Codul nostru de conduită

Codul nostru de conduită constituie elementul esențial al programului nostru de comerț etic și de sustenabilitate a mediului. Acest set solid de cerințe reprezintă o parte esențială a termenilor și condițiilor comerciale Primark.

Nu deținem în proprietate niciuna dintre fabricile care confecționează produsele pe care le vindem, dar suntem foarte selectivi cu privire la partenerii cu care lucrăm și colaborăm cu aceștia numai dacă sunt de acord cu standardele stabilite în Codul nostru de conduită. Aceste standarde trebuie îndeplinite în fiecare centru care confecționează produse pentru Primark și am implementat procese riguroase pentru a verifica dacă ele sunt respectate.

Cele 13 clauze din Codul nostru de conduită acoperă o serie de aspecte, inclusiv abordarea noastră de tip „toleranță zero” față de munca copiilor și mită, drepturile muncitorilor de a forma un sindicat și asigurarea că oamenii nu lucrează excesiv de mult. De asemenea, codul include așteptările noastre ca fiecare fabrică care aprovizionează Primark să mențină practici adecvate de mediu.

Fiecare fabrică trebuie aprobată de echipa noastră Ethical Trade, înainte de plasarea oricărei comenzi și numai dacă sunt îndeplinite standardele impuse. După aprobare, este sarcina acestei echipe, un grup de peste 130 de experți aflați pe teren pe piețele noastre esențiale de aprovizionare, să efectueze aproximativ 3.000 de audituri sociale în fiecare an și să monitorizeze conformitatea permanentă. Lucrând cu un număr mic de terțe părți atent selecționate, echipele noastre auditează fiecare fabrică cel puțin o dată pe an, uneori mai des, pentru a verifica dacă sunt respectate standardele internaționale. În cazul în care sunt identificate probleme, echipa va colabora cu furnizorii și fabricile lor pentru a le oferi sprijin pentru remediere, astfel încât să găsească soluții, pentru instruire și pentru înființarea de proiecte în colaborare, menite a proteja și a promova bunăstarea lucrătorilor.

Din 2006 suntem membri ai Ethical Trading Initiative (ETI) UK și din 2011 suntem considerați ca având statut de lider. Codul de bază ETI, care se bazează pe convențiile Organizației Internaționale a Muncii (ILO) și este un cod de practici în domeniul muncii recunoscut la nivel internațional, formează baza Codului de conduită Primark pentru furnizori.

Angajamentul nostru de a sprijini drepturile omului în cadrul lanțurilor noastre de aprovizionare

În calitate de afacere, ne pasă de bunăstarea miilor de oameni din lanțurile noastre de aprovizionare. Știm că avem responsabilitatea de a respecta drepturile omului și luăm foarte în serios această responsabilitate.

 Politica noastră privind drepturile omului în cadrul lanțului de aprovizionare stabilește abordarea noastră de a proteja drepturile persoanelor care ne confecționează produsele, precum și ale celor care furnizează bunuri și servicii pentru a ne ajuta să ne desfășurăm activitatea.

Angajamentul nostru față de mediu

Transformarea într-o afacere mai sustenabilă este un parcurs și nu începem de la zero. Dar știm că trebuie să facem mult mai multe și o mare parte din asta se referă la reducerea impactului pe care afacerea noastră îl are asupra planetei.

Avem o echipă globală de experți în sustenabilitate care lucrează direct cu furnizorii noștri și cu fabricile acestora, precum și în parteneriat cu organizații externe.

 Politica noastră de mediu  stabilește intențiile noastre referitoare la mediu și subliniază angajamentul nostru față de sustenabilitate. Aceasta explică așteptările noastre privind fabricarea produselor într-un mod mai sustenabil. Acest lucru înseamnă o aprovizionare responsabilă cu materii prime cum ar fi bumbacul.

Credem în comunicarea sinceră și deschisă

Încurajăm o cultură deschisă în toate relațiile noastre și susținem o comunicare eficientă și sinceră. În calitate de filială a Associated British Foods Plc (ABF), am adoptat  Politica sa privind avertizările de integritate pentru a oferi îndrumări oricărei persoane care dorește să aducă orice tip de probleme la cunoștința companiei Primark. Astfel ne asigurăm că oamenii își pot exprima îngrijorările, fără temerea de represalii sau prejudicii. Avem și un program de sprijin pentru a ne asigura că muncitorii pot avea acces la mecanisme eficiente de soluționare a reclamațiilor.

Vrem ca oamenii să se simtă în siguranță la locul de muncă

Cea mai mare prioritate a noastră este să garantăm siguranța muncitorilor. Din 2013, am implementat un program de integritate structurală. Acest lucru ne ajută să identificăm riscurile potențiale în țările în care standardele de construcție nu sunt implementate corect, aceste studii privind construcția fabricilor sunt efectuate în raport cu standardele naționale specifice țării.

Efectuăm studii cuprinzătoare și riguroase privind construcția fabricilor pentru toate centrele noastre de primul și al doilea nivel din Bangladesh, Pakistan și Myanmar. Dacă acestea identifică domenii care necesită îmbunătățiri, lucrăm cu o echipă de ingineri structuriști și de construcții de la firme internaționale de inginerie, inclusiv Mott MacDonald și Aecom, pentru a le oferi fabricilor suport tehnic și îndrumări pentru a remedia orice probleme identificate.

Mai jos, află mai multe despre diferitele standarde pe care afacerea și furnizorii noștri le respectă.

Identificarea riscurilor și acțiune

Efectuăm continuu verificările prealabile cuvenite pentru a identifica riscurile în cadrul afacerii noastre. Procesul pe care îl folosim este rezultatul unei analize comparative aprofundate și al consultării cu organizațiile pentru drepturile omului. Acesta se aliniază cu Principiile directoare ale ONU privind afacerile și drepturile omului și Ghidul OCDE privind verificările prealabile necesare pentru lanțurile de aprovizionare responsabile din sectorul confecțiilor și al încălțămintei.

Abordarea noastră este formată din patru componente principale:

1. EVALUAREA RISCULUI DE ȚARĂ:

Efectuăm cercetări folosind rapoarte externe existente și surse de informații credibile disponibile public pentru a crea evaluări pentru fiecare țară din care ne aprovizionăm. Sunt incluse analiza politică, economică, socială și juridică și cartografierea riscurilor. Evaluările iau în considerare atât sectorul de îmbrăcăminte și încălțăminte, cât și sectoare și industrii suplimentare. Acest lucru ne ajută să:

  1. Obținem o imagine cuprinzătoare a riscurilor din fiecare țară din lanțurile noastre de aprovizionare, inclusiv unele dintre cele mai frapante riscuri, cum ar fi munca forțată și munca copiilor.

  2. Înțelegem cauzele profunde ale acestor riscuri.

  3. Identificăm părțile interesate esențiale și inițiativele care lucrează la aceste probleme, cu care putem interacționa și de la care putem învăța.

2. ANALIZE DIN DATELE INTERNE PRIMARK:

Echipele noastre locale Ethical Trade și de sustenabilitate a mediului sunt una dintre cele mai importante resurse ale noastre – sunt „ochii și urechile” noștri pe teren. Echipa noastră de peste 130 de experți locali, cu sediul în țările noastre principale de aprovizionare, a fost recrutată dintr-o serie de organizații diferite, inclusiv alte companii, agenții de dezvoltare și societatea civilă.

Echipele sunt responsabile pentru monitorizarea lanțurilor de aprovizionare, pentru a ne asigura că standardele și politicile noastre referitoare la locul de muncă sunt respectate și pentru a ajuta lanțurile noastre de aprovizionare să prevină și să gestioneze mai bine riscurile. Acestea pot interacționa direct cu muncitorii din lanțurile noastre de aprovizionare și cu partenerii noștri externi și experții de pe teren.

De asemenea, putem extrage informații și analize din peste 34.000 de audituri efectuate asupra furnizorilor Primark din 2007, care sunt păstrate în baza noastră de date centrală de audit.

3. CONSULTAREA PĂRȚILOR INTERESATE:

Părțile interesate externe sunt o sursă vitală de informații și îndrumări. Ele ne ajută să înțelegem riscurile din lanțurile noastre de aprovizionare, cum să le identificăm și care grupuri pot fi cele mai vulnerabile. Perspectiva și cunoștințele lor sunt de neprețuit.

Părțile interesate externe contribuie și la dezvoltarea de strategii și abordări pentru prevenirea sau rezolvarea problemelor. Părțile interesate pot include grupuri ale societății civile, sindicate, guverne, agenții internaționale, agenții interguvernamentale, inițiative cu mai multe părți interesate (IMS) și experți juridici.

Suntem un membru activ al unui număr mare de colaborări din industrie. Am fost unul dintre membrii fondatori ai inițiativei ACT privind salariul minim în 2015; membru al UK Ethical Trading Initiative (ETI) din 2006; și una dintre primele mărci care a semnat Acordul privind siguranța la incendiu și a clădirilor din Bangladesh, după tragedia de la Rana Plaza din 2013.

Ne pasă de mijloacele de trai ale oamenilor care fabrică produsele noastre. Am lucrat foarte mult cu furnizorii noștri în ultimii zece ani pentru a îmbunătăți fabricile pe care le folosim în ceea ce privește condițiile de muncă, tratamentul muncitorilor și salariul.

Respectăm și sprijinim legislația menită să abordeze riscurile din industria confecțiilor și sprijinim astfel de măsuri. Am participat la consultările guvernamentale din Regatul Unit cu privire la dezvoltarea Legii britanice privind sclavia modernă din 2015 și am oferit feedback și informații despre programul nostru. Deoarece Regatul Unit urmează să își revizuiască strategia privind sclavia modernă în 2021, vom continua să oferim sprijin și informații relevante.

Ne-am implicat și în Comitetul de Audit de Mediu al Guvernului Regatului Unit, precum și în Departamentul pentru Afaceri, Energie și Strategie Industrială și în Comitetul Departamentului pentru Afaceri Externe, pentru a le oferi răspunsuri la întrebări și a identifica domeniile de interes.

În UE, am contribuit la consultări privind introducerea unei legislații obligatorii de verificare prealabilă la nivel regional și în cadrul statelor membre și sprijinim măsurile de introducere a unui astfel de cadru.

4. CONSULTAREA DEȚINĂTORILOR DE DREPTURI ȘI IMPLICAREA MUNCITORILOR:

Muncitorii din lanțurile de aprovizionare au drepturi clar definite, dar sunt adesea excluși din procesul de verificare prealabilă sau se confruntă cu obstacole în a-și exprima opiniile. Am lucrat la crearea de parteneriate de încredere cu părțile interesate locale și regionale pentru a ne oferi o perspectivă continuă asupra nevoilor muncitorilor. De asemenea, echipele noastre locale interacționează în mod regulat cu personalul de conducere a fabricii și cu muncitorii. Acest lucru oferă feedback important referitor la problemele cu care se confruntă, precum și la impactul colaborării noastre cu ei.

De exemplu, în urma pandemiei de Covid, am colaborat cu Microfinance Opportunities, un ONG din S.U.A., și cu SANEM, partenerul lor local din Bangladesh, pentru a stabili un proiect pe șase luni numit  Soromik er Kotha. A fost creat pentru a colecta date pentru a ne ajuta să înțelegem opiniile și experiențele lucrătorilor la locul de muncă. Proiectul a fost modelat după proiectul Worker Diaries din Bangladesh. Am stabilit un eșantion de 400 de muncitori din diferite fabrici din lanțurile de aprovizionare ale Primark, toți recrutați prin rețele comunitare și plătiți pentru timpul acordat proiectului. Le-am colectat răspunsurile la un set de întrebări la intervale definite pentru a înțelege opiniile lor cu privire la o serie de domenii, inclusiv sănătatea și siguranța la locul de muncă, plata salariilor și a bonusurilor și pensionarea anticipată. Scopul nostru pentru proiect este de a genera date și informații valoroase care să ne ajute să înțelegem și să fim mai capabili să răspundem la provocările cu care se confruntă muncitorii din Bangladesh.

Harta globală de aprovizionare - Primark Cares

Cum arată schimbarea

Află mai multe

2022 © Primark Stores Limited