Źródła

Dostarczamy regularne aktualizacje i informacje na temat postępów w realizacji naszego programu Ethical Trade and Environmental Sustainability. Składamy publiczne oświadczenia dotyczące niektórych zobowiązań, takich jak zgodność z brytyjską ustawą o współczesnym niewolnictwie, i udostępniamy raporty szczegółowo opisujące postępy, jakie czynimy w określonych obszarach naszego programu.
Źródła – Primark Cares

Obejmują one sposoby, w jakie pracujemy nad realizacją poszczególnych zobowiązań, oraz kroki, jakie podejmujemy w celu rozwiązania konkretnych problemów. Niektóre raporty powstają w odpowiedzi na prośbę danej grupy o udzielenie informacji. Inne tworzone są regularnie, jak na przykład nasz półroczny raport z postępu prac składany przed organizacją German Partnership for Sustainable Textiles.

Spółka macierzysta Primark – Associated British Food plc (ABF) – co roku opracowuje Raport odpowiedzialności społecznej, który zawiera informacje o najnowszych pracach naszego zespołu Ethical Trade and Environmental Sustainability.

Tutaj można zapoznać się z wybranymi raportami i oświadczeniami, które ukazują czynione przez nas postępy.

Nauczyciele i nauczycielki znajdą tu bezpłatne, powiązane z programem nauczania materiały na tematy takie jak: ekonomia, geografia, edukacja obywatelska, edukacja w zakresie zdrowia i społeczeństwa, religia. Materiały przedstawiają rzeczywiste przykłady, dzięki którym uczniowie i uczennice z grupy wiekowej 11-14 lat mają szansę dowiedzieć się więcej na temat środowiska, etyki i odzieży.

Na omówienie każdego tematu składają się film wprowadzający, pomysły na interaktywne zajęcia oraz lista punktów od omówienia.

Zobacz