Environmental - Primark Cares

Środowiskowy

Tutaj znajdziesz szereg zasobów, które Zespół Primark ds. etycznego handlu i zrównoważonego rozwoju środowiska wykorzystuje w swojej pracy z dostawcami i fabrykami na rzecz zrównoważonego rozwoju i minimalizacji negatywnego wpływu Primark na środowisko.

RESTRICTED SUBSTANCES LIST (RSL)

Podobnie jak wiele innych dużych marek detalicznych, przystąpiliśmy do programu Fundacji ZDHC, w ramach którego wycofujemy określone środki chemiczne uważane za niebezpieczne i zastępujemy je bezpieczniejszymi alternatywami. Podstawowym elementem naszej pracy na rzecz osiągania tego celu jest Wykaz substancji podlegających ograniczeniom (Restricted Substances List, RSL), zawierający limity środków chemicznych w materiałach stosowanych do wytwarzania naszych produktów oraz substancji w środkach chemicznych, których dostawcom nie wolno używać do wytwarzania produktów i materiałów dla Primark. Nasz Wykaz substancji podlegających ograniczeniom powstał w oparciu o Wykaz substancji podlegających ograniczeniom produkcyjnym ZDHC. Udostępniamy nasz Wykaz wszystkim dostawcom i zakładom, które wytwarzają produkty Primark, oraz zapewniamy dostawcom szkolenia w ich krajach dotyczące naszych wymagań w zakresie zarządzania środkami chemicznymi.

Pobierz tutaj Wykaz substancji podlegających ograniczeniom na rok 2020: ANGIELSKI BENGALSKI CHIŃSKI HINDI TURECKI


WYKAZ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

Aby wspierać dostawców i fabryki w efektywnym zarządzaniu środkami chemicznymi i eliminacji niebezpiecznych środków chemicznych, dostarczamy im Wykaz środków chemicznych, który umożliwia im monitorowanie stosowania i przechowywania produktów chemicznych w procesach produkcyjnych.

Pobierz tutaj Wykaz środków chemicznych: WYKAZ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH 2021


SPRAWOZDANIA Z ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI CHEMICZNYMI I STUDIA PRZYPADKÓW

W ramach naszego zaangażowania w wycofywanie szkodliwych środków chemicznych z łańcucha dostaw współpracujemy z ekspertami w dziedzinie chemii, aby zrozumieć, w jaki sposób wielu dostawców w Chinach i Bangladeszu stosuje chemikalia do prania i barwienia. Poprzez badania ścieków opracowaliśmy raporty opisujące obecne praktyki i stosowanie środków chemicznych w farbiarniach i pralniach.

STUDIUM PRZYPADKU NPEO ANGIELSKI BENGALSKI CHIŃSKI

STUDIUM PRZYPADKU PFC: ANGIELSKI BENGALSKI CHIŃSKI

CHLOROFENOL: ANGIELSKI BENGALSKI CHIŃSKI

4-CHLOROANILINA: ANGIELSKI BENGALSKI CHIŃSKI

RAPORT I CHINY 2014: ANGIELSKI BENGALSKI CHIŃSKI

RAPORT II CHINY 2015: ANGIELSKI BENGALSKI CHIŃSKI

RAPORT III CHINY: ANGIELSKI BENGALSKI CHIŃSKI

RAPORT BANGLADESZ: ANGIELSKI BENGALSKI CHIŃSKI


WYTYCZNE ZDHC DOTYCZĄCE ŚCIEKÓW

Efektywne gospodarowanie wodą stanowi kluczowy aspekt zrównoważonej i przyjaznej środowisku produkcji. Wytyczne ZDHC dotyczące ścieków określają wspólne oczekiwania dotyczące jakości ścieków dla całego przemysłu tekstylnego i obuwniczego. Ten standard dotyczący odprowadzania ścieków wykracza poza zgodność z przepisami i ma na celu zapobieganie negatywnemu wpływowi ścieków na środowisko i okoliczne społeczności.

Jako członek ZDHC wdrożyliśmy wytyczne ZDHC dotyczące ścieków i prosimy naszych dostawców o stosowanie tych parametrów, które wykraczają poza zgodność z przepisami dotyczącymi odprowadzania ścieków.

Link do wytycznych znajduje się na stronie: WYTYCZNE ZDHC DOTYCZĄCE ŚCIEKÓW