Nasz program Primark Sustainable Cotton – Partnerzy Primark Cares

Nasz program Primark Sustainable Cotton:

Korzystamy zarówno z włókien sztucznych, jak i naturalnych, ale bawełna stanowi najczęściej używaną przez nas tkaninę naturalną.

Jako że za pozyskiwanie materiałów odpowiedzialni są nasi dostawcy i ich zatwierdzone fabryki, Primark nie kupuje bezpośrednio żadnych surowców – w tym bawełny. Tym niemniej przykładamy ogromną wagę do tego, skąd pochodzą materiały wykorzystywane do produkcji naszych artykułów.

Ta kwestia jest dla nas bardzo ważna, więc zobowiązaliśmy się, iż do 2030 roku wszystkie nasze ubrania będą produkowane z włókien pochodzących z recyklingu lub z innych materiałów pozyskiwanych w bardziej zrównoważony sposób.

Bawełna w centrum uwagi

Od piżam przez T-shirty, odzież dziecięcą i jeansy, po ręczniki i pościel – bawełna jest kluczowym włóknem naturalnym, który wykorzystujemy w naszych produktach. Dlatego właśnie stawiamy sobie za cel zapewnienie naszym klientom i klientkom bawełny pozyskiwanej w sposób zrównoważony, przy zachowaniu naszych przystępnych cen.

Co rozumiemy przez bawełnę pozyskiwaną w sposób zrównoważony? Dla nas jest to bawełna pozyskiwana w ramach naszego Programu Primark Sustainable Cotton, uprawiana z zastosowaniem bardziej naturalnych i regeneratywnych metod rolniczych – m.in. przy mniejszym zużyciu wody, ograniczeniu stosowania pestycydów i nawozów chemicznych – przez rolników i rolniczki, których szkolimy w tym zakresie w ramach programu.

Ale to nie wszystko – chcemy, aby bawełna, której używamy, przyczyniała się do poprawy warunków życia ludzi ją uprawiających, poprzez zwiększanie dochodów uzyskiwanych z tej działalności. Wysoko zawieszamy sobie poprzeczkę – naszym celem jest zapewnienie, by cała bawełna, z której korzystamy w ramach naszego łańcucha dostaw, była organiczna, pochodziła z recyklingu lub była pozyskiwana w ramach programu Primark Sustainable Cotton. Jednak kosztami związanymi z tymi pozytywnymi zmianami nie zamierzamy obarczać naszych klientów i klientek.

#Nasz program Primark Sustainable Cotton

Bawełna jest często uprawiana przez rolników i rolniczki na małych farmach w społecznościach wiejskich, w krajach takich jak Indie i Pakistan. Osoby te najczęściej nie dysponują wiedzą na temat metod rolniczych przyjaznych środowisku. Mają też ograniczony dostęp do wsparcia czy szkoleń, a czasami zupełnie nie mają takiej możliwości. Dlatego właśnie w 2013 roku połączyliśmy siły z CottonConnect i Self-Employed Women’s Association – organizacjami specjalizującymi się w tematyce upraw – by wspólnie stworzyć nasz program Primark Sustainable Cotton.

Na początek programem objętych zostało 1251 rolniczek z indyjskiego stanu Gudźarat. Od tamtego momentu mamy szansę obserwować prawdziwie imponujące rezultaty. Jakość bawełny uległa poprawie, a osoby, które ukończyły trzyletni program szkoleniowy, zwiększyły swoje zyski średnio o ponad 200%. Wiele z nich wykorzystało te środki na inwestycje w sprzęt do swoich gospodarstw, a także na edukacje dzieci i poprawę warunków mieszkaniowych i życiowych ogółem.

Obecnie rozszerzyliśmy zasięg programu na inne kraje, w tym Pakistan, gdzie współpracujemy z CottonConnect i lokalnym partnerem.

Zobowiązaliśmy się do przeszkolenia łącznie 275 000 rolników i rolniczek do końca 2023 roku, wyposażając ich w wiedzę i środki pozwalające na uprawę bawełny przy użyciu bardziej zrównoważonych metod.

W 2017 roku zaczęliśmy wykorzystywać bawełnę pozyskaną w ramach programu do produkcji jednego z naszych czołowych asortymentów – piżam damskich – bez obciążania klientek dodatkowymi kosztami. Od tamtej pory, rok po roku, zwiększamy udział zrównoważonej bawełny w naszych produktach. Naszym długoterminowym celem jest zapewnienie, by cała bawełna, z której korzystamy w ramach naszego łańcucha dostaw, była organiczna, pochodziła z recyklingu lub była pozyskiwana w ramach programu Primark Sustainable Cotton. Obecnie oferujemy asortyment obejmujący bieliznę nocną, jeansy, T-shirty i artykuły gospodarstwa domowego – wszystko wykonane z bawełny uprawianej przez rolników i rolniczki w ramach naszego programu.

Kanchanben to 40-letnia rolniczka z Indii, która uzyskała szkolenie w ramach programu Primark Sustainable Cotton. Bawełnę uprawia na gospodarstwie o powierzchni sześciu akrów. W wyniku zmian zainicjowanych przez program, Kanchanben o połowę ograniczyła ilość stosowanych nawozów sztucznych, jednocześnie osiągając większe plony. Przekłada się to na wyższe dochody, które kobieta inwestuje w edukacje swoich dzieci.

Metody kryminalistyczne a łańcuch dostaw

Łańcuch dostaw bawełny jest niezmiernie złożony. Kiedy rozpoczynaliśmy program Primark Sustainable Cotton w 2013 roku, jedną z naszych ambicji było zapewnienie pełnej identyfikowalności bawełny, od gospodarstwa do sklepu. Współpracujemy z CottonConnect, by śledzić drogę bawełny od rolników i rolniczek uczestniczących w projekcie, przez cały nasz łańcuch dostaw. Jesteśmy w stanie skategoryzować bawełnę w całym łańcuchu dostaw i śledzić jej drogę za pomocą autorskiego systemu opracowanego przez CottonConnect: TraceBale. Biorąc pod uwagę złożoność zagadnienia identyfikowalności, zdecydowaliśmy się poczynić dodatkowe kroki, by mieć pewność własnych deklaracji. Kiedy mówimy, że produkt został wykonany z bawełny pozyskanej w sposób zrównoważony, czyli uprawianej w ramach programu Primark Sustainable Cotton, chcemy wiedzieć, że faktycznie tak jest. Dlatego właśnie rozpoczęliśmy współpracę z Oritain.

Oritain wykorzystuje metody kryminalistyczne do weryfikacji źródła pochodzenia bawełny i sprawdza poprawność informacji wprowadzonych do systemu TraceBale. Byliśmy jedną z pierwszych sieci handlowych, które nawiązały współpracę z Oritain i wykorzystały tę technologię na taką skalę.

Do identyfikacji źródła pochodzenia bawełny Oritain wykorzystuje te same metody kryminalistyczne, które od przeszło 40 lat są z powodzeniem wykorzystywane w dochodzeniach kryminalnych. Za ich pomocą eksperci są w stanie sprawdzić oryginalny skład produktu. Bawełna w naturalny sposób w różnym stopniu absorbuje pierwiastki chemiczne charakterystyczne dla lokalnego klimatu i warunków geologicznych, w których jest uprawiana. Oritain bada różnice w tych elementach i wykorzystuje te dane do stworzenia unikalnego „rodowodu”, którego nie da się podrobić.

Grafika przedstawia schemat pokazujący sposób, w jaki Oritain pracuje nad walidacją próbek bawełny w naszym łańcuchu dostaw.

Do tej pory Oritain zmapował w naszej bazie danych ponad 90% bawełny z całego świata. Tkanina i przędza mogą zostać sprawdzone pod kątem zgodności z oryginalnym rodowodem przechowywanym w bazie danych. Jeśli wyniki są zgodne z oryginałem, materiały identyfikuje się jako autentyczne. Jeśli natomiast wyniki są rozbieżne, znaczy, że surowiec mógł zostać pozyskany z innego regionu lub jest zanieczyszczony. Oritain jest w stanie przetestować bawełnę pod kątem zgodności z oryginalną próbką w każdym punkcie łańcucha dostaw, od surowca po gotową parę jeansów, zapewniając pełną transparentność zarówno dla nas, jak i dla naszych klientów i klientek. Od 2018 roku współpracujemy z Oritain w celu potwierdzenia pochodzenia próbek pobranych na różnych etapach łańcucha dostaw – na samych farmach, na etapie odziarniania, a także podczas procesu przędzenia. Daje to nam oraz naszym klientom i klientkom pewność pochodzenia naszej bawełny. Wiemy, że kiedy deklarujemy, iż produkt został wykonany z bawełny pozyskanej w sposób zrównoważony, czyli uprawianej w ramach naszego programu, faktycznie tak jest.