Pracujemy na rzecz ochrony naszej planety, stawiając na odpowiedzialną produkcję – Primark Cares

Pracujemy na rzecz ochrony naszej planety, stawiając na odpowiedzialną produkcję

Z każdym produktem w naszym sklepie wiąże się pewna historia. Od surowców używanych do wytwarzania naszych tkanin po sposób, w jaki są one przetwarzane i wykorzystywane w produkcji: każdy etap cyklu życia naszego produktu może mieć potencjalny wpływ na naszą planetę.

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest zminimalizowanie tego wpływu w całym naszym łańcuchu dostaw, ale także rozpoznajemy wiążące się z tym wyzwanie. Dlatego też nasz globalny zespół specjalistów ds. środowiska w Primark od dawna koncentruje się na współpracy z naszymi dostawcami, aby proaktywnie identyfikować wpływ, jaki działania związane ze sprzedawanymi przez nas produktami wywierają na środowisko, oraz radzić sobie z nim w odpowiedni sposób. Biorąc pod uwagę liczbę krajów i setki lokalizacji, jakie obejmuje nasza działalność, nie jest to proste zadanie. Wciąż rozbudowujemy jednak nasz zespół i zakres działań, aby osiągnąć w tym zakresie jak najlepsze rezultaty.

Chcąc jak najmocniej wesprzeć skuteczne wdrożenie naszych programów, opieramy nasze działania w ramach programu ochrony środowiska na trzech filarach:

  1. SOLIDNY PLAN DZIAŁANIA: Ustanowienie solidnego planu ochrony środowiska, który kieruje naszymi działaniami i jest zintegrowany z naszą nadrzędną Polityką na rzecz ochrony środowiska. Koncentrujemy się tu przede wszystkim na kilku kluczowych obszarach, takich jak odpowiedzialne zaopatrzenie, klimat, odpady, wykorzystanie chemii i zużycie wody.

  2. DOCENIANIE ROLI NASZYCH DOSTAWCÓW: Stworzenie i wdrożenie zestawu narzędzi i szkoleń na przestrzeni naszego łańcucha dostaw, które pozwalają poprawić efektywność dostawców w tym zakresie i ulepszyć sposób prowadzenia naszej działalności.

  3. PRZYSPIESZANIE ZMIAN OGÓLNOBRANŻOWYCH: Działanie na rzecz długotrwałych zmian poprzez skuteczne partnerstwo z innymi reprezentantami branży.

TWORZENIE DŁUGOTRWAŁYCH ZMIAN: ZNACZENIE PARTNERSTWA BRANŻOWEGO DLA WPROWADZENIA ZNACZĄCYCH ZMIAN:

Nasz program ochrony środowiska obejmuje wiele znaczących obszarów oddziaływania na środowisko. Nasz łańcuch dostaw jest rozbudowany i złożony. Ale co najważniejsze, większość ogniw naszego łańcucha dostaw – od surowców po produkcję – współdzielimy z innymi globalnymi markami. Choć odgrywamy istotną rolę w branży odzieżowej, nie jesteśmy jedynym klientem dostawców produkujących nasze towary. Fabryki, z których korzystamy, obsługują również wiele innych marek.

Skala naszej działalności sprawia, że nasz głos ma znaczenie, ale marki i detaliści muszą ze sobą współpracować, by faktycznie doszło do zmian, które chcemy zobaczyć. Aby je przyspieszyć, angażujemy się we współpracę z wieloma organizacjami tworzącymi narzędzia i opracowującymi wymagania, na zastosowanie których firmy decydują się dobrowolnie, a które pozwalają podnieść wydajność globalnego łańcucha dostaw. Do takich instytucji należą na przykład fundacja ZDHC i stowarzyszenie Sustainable Apparel Coalition.

  • Fundacja Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) jest organizacją skupiającą wiele zainteresowanych stron. Dąży ona do przekształcenia światowego przemysłu tekstylnego, odzieżowego i obuwniczego poprzez poprawę sposobu, w jaki wykorzystywane są chemikalia w procesie produkcji. Dlatego właśnie fundacja opracowała solidny zestaw dobrowolnych standardów, które pozwalają wyeliminować stosowanie kluczowych niebezpiecznych substancji chemicznych z naszego łańcucha dostaw. Co istotne, ZDHC zapewnia też wysokiej jakości szkolenia dla pracowników i pracowniczek fabryk, w ramach których uczy najlepszych sposobów wykorzystywania chemikaliów. Fundacja ustanowiła też ścisłe wytyczne dla fabryk dotyczące odprowadzania ścieków i emisji gazów do atmosfery. ZDHC pełni niezwykle ważną funkcję w kwestii przyjaznego dla środowiska wykorzystania chemikaliów przez naszą branżę, a my aktywnie posługujemy się opracowanymi przez fundację narzędziami w całym naszym łańcuchu dostaw, aby zmniejszyć nasz wpływ na środowisko.

    W 2015 roku Primark znalazł się pośród członków-założycieli ZDHC i od lat jest jej aktywnym członkiem. Przez lata zasiadaliśmy też w Radzie dyrektorów fundacji – tak też jest obecnie. Aby dowiedzieć się więcej o naszych działaniach na rzecz poprawy wykorzystywania chemikaliów, zapoznaj się z naszym Raportem o wynikach w zakresie ochrony środowiska (link)

  • Sustainable Apparel Coalition (SAC) jest globalnym wielostronnym stowarzyszeniem non-profit działającym na rzecz pozytywnej transformacji społecznej i środowiskowej oraz zmian w naszej branży. Opracowało ono zestaw narzędzi, zwanych Indeksem Higg, przy użyciu których w sposób holistyczny mierzy się wpływ na środowisko w całym łańcuchu dostaw.

Od momentu dołączenia do SAC w 2015 roku, pracujemy z naszymi partnerami w łańcuchu dostaw nad przyjęciem narzędzi Indeksu Higg do oceny wpływu na środowisko. Jest to niezwykle istotne, ponieważ gwarantuje, że nasi dostawcy nie tylko spełniają minimalne wymagania dotyczące zgodności z przepisami środowiskowymi, ale również pracują nad własnym programem ciągłego doskonalenia w zakresie energii, wody, wykorzystania substancji chemicznych, ścieków, emisji do atmosfery oraz praktyk związanych ze środowiskiem naturalnym.

Wprowadzenie Indeksu Higg zapewni nam możliwość jasnego pomiaru wyników naszych strategicznych dostawców w zakresie równowagi środowiskowej.

Aby zobaczyć pełną listę wszystkich kluczowych dla naszego programu partnerstw branżowych, kliknij tutaj.

Ograniczenie stosowania chemikaliów

Globalny przemysł odzieżowy korzysta z chemikaliów. Potrzebuje ich tak samo, jak nasze fabryki potrzebują energii elektrycznej. Niezależnie, czy mówimy o barwnikach stosowanych do farbowania tkanin, czy detergentach używanych do prania – chemia odgrywa ważną rolę w naszej branży. Wiemy jednak, że stosowanie chemikaliów wymaga ścisłej kontroli, by chronić ludzi i środowisko. Dlatego też bierzemy odpowiedzialność za chemikalia wykorzystywane w naszym łańcuchu dostaw. W 2014 roku podpisaliśmy się pod kampanią Detox prowadzoną przez Greenpeace, której głównym postulatem było wyeliminowanie stosowania i emisji określonych substancji chemicznych w naszym łańcuchu dostaw. Od 2015 roku publikujemy także informacje o naszych postępach w tym zakresie na naszej stronie internetowej w sekcji Chemicals and Pollution Management.

Wiemy, że wspólne działanie ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia naszych celów w kontekście stosowania chemii, jak i dla ogólnej branżowej zmiany na lepsze. Primark został więc w 2015 roku jednym z członków-założycieli fundacji ZDHC – wielostronnej organizacji, której celem jest poprawa w zakresie stosowania chemikaliów w przemyśle odzieżowym. W ramach tego partnerstwa aktywnie korzystamy z listy substancji zastrzeżonych organizacji ZDHC (Manufacturing Restricted Substances List, MRSL), w której określono, z jakich substancji dostawcy nie mogą korzystać w produkcji naszych artykułów. Aby wesprzeć wytwórców w całym łańcuchu dostaw, aktywnie promujemy stosowanie Gateway – narzędzia opracowanego przez ZDHC, które zapewnia dostawcom listę formuł chemicznych spełniających wytyczne opracowanej przez ZDHC listy.

Poza ważką kwestią wyboru substancji chemicznych w ramach skutecznego programu korzystania z chemikaliów niezmiernie istotne jest również, by dostawcy stosowali je w zakładach zgodnie z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa. Aby poprawić praktyki związane z wykorzystaniem chemikaliów w całym naszym łańcuchu dostaw, nasze zespoły w poszczególnych krajach współpracują z naszymi dostawcami, zapewniając im szkolenia oraz narzędzia ułatwiające gromadzenie i analizowanie informacji na temat stosowanych procesów produkcyjnych. Na przykład, od 2019 roku współpracujemy z ADEC Innovations nad opracowaniem modułu chemicznego CleanChain™. Dzięki temu nasi dostawcy mogą udostępniać zespołom Primark w danym kraju szczegółowe informacje o stosowanych substancjach chemicznych. Pozwala nam to weryfikować przestrzeganie przez dostawców wytycznych z opracowanej przez ZDHC listy MRSL oraz aktywnie angażować się w pomoc fabrykom wymagającym większego wsparcia.

Oszczędzanie wody

Zdajemy sobie sprawę z tego, że woda jest zasobem podstawowym i niezwykle cennym. Rozumiemy więc, że musimy uważać na wielkość naszego śladu wodnego. Produkcja tekstyliów jest zależna od wody na wielu etapach, chociażby przy uprawie bawełny czy przy farbowaniu materiałów. Bez dostępu do wody światowy przemysł odzieżowy nie byłby w stanie funkcjonować.

Czytając o naszym podejściu do bawełny pozyskiwanej w zrównoważony sposób (link do PSCP), łatwo zauważyć, że jedną z głównych jego korzyści jest mniejsze zużycie wody. Bawełna, jako roślina uprawna, potrzebuje wody do wzrostu. Zdajemy sobie sprawę, że woda jest zasobem, z którego należy korzystać oszczędnie, co ma szczególne znaczenie w regionach, gdzie dzienne temperatury mogą przekraczać XX stopni. W latach 2013-2019 zaobserwowaliśmy średnio 10% spadek zużycia wody w gospodarstwach uczestniczących w programie Primark Sustainable Cotton, a w miarę dalszego rozwoju tej inicjatywy dążymy do zwiększenia oszczędności na tym polu.

Zakłady, które zajmują się barwieniem i wykańczaniem tekstyliów oraz dostarczają tkaniny i przędzę markom na całym świecie, z nielicznymi wyjątkami potrzebują do funkcjonowania wody. Aktywnie współpracujemy z wieloma fabrykami, aby pomóc im zmniejszyć ilość zużywanej przez nie wody oraz zminimalizować potencjalne zanieczyszczenie wody wynikające ze stosowania środków chemicznych. Za przykład może tu posłużyć prowadzony w Chinach program Clean by Design. Jest to współpraca pomiędzy markami oraz organizacją Apparel Impact Institute (AII), mająca na celu usprawnienie procesów produkcyjnych w zakładach objętych programem.

Oprócz działań w kierunku oszczędzania wody, aktywnie wdrażamy również wytyczne ZDHC dotyczące ścieków. Na przykład: wszystkie kluczowe fabryki tkanin w Bangladeszu badają obecnie generowane przez siebie ścieki pod kątem zgodności z tymi wytycznymi i przekazują nam wyniki. Jeśli okaże się, że dostawcy przekraczają parametry ścieków określone w wytycznych, inicjowany jest plan działań naprawczych w celu usunięcia pierwotnej przyczyny. Program ten prowadzony jest na coraz większą skalę.

Clean by Design w praktyce

Od 2018 roku Primark w ramach programu Clean by Design wspiera trzy zakłady w chińskich prowincjach Zhejiang i Szantung. Przez cały czas trwania programu uczestniczące zakłady wypełniały moduł środowiskowy Higg, przy którego pomocy śledziły i raportowały wykorzystanie zasobów oraz oceniały wprowadzane ulepszenia. Personel fabryk ukończył również szkolenia online, brał udział w warsztatach i spotykał się z naszymi lokalnymi zespołami. W ten sposób chcieliśmy upewnić się, że program i jego cele są właściwie zrozumiane.

Eksperci w zakresie procesu produkcyjnego przeprowadzili też stacjonarną ocenę zakładów, by określić potencjał i zidentyfikować możliwości fabryk, zgodnie z 10 najlepszymi praktykami NDRC w zakresie zarządzania energią i wodą. Omówiliśmy wyniki oceny z fabrykami oraz pomogliśmy im stworzyć i wprowadzić plany działania w danych obszarach. Udział w programie pozwolił zakładom osiągnąć znaczącą poprawę i zmniejszyć faktyczny pobór wody.

Partnerstwa te oznaczają, że możemy pomóc fabrykom w stopniowym wycofywaniu niektórych substancji chemicznych i sprawdzać, czy rozważnie korzystają one z wody. Pomaga nam to dotrzymać naszych zobowiązań.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w naszym najnowszym Raporcie dotyczącym równowagi środowiskowej.

Program Primark Sustainable Cotton

Bawełna jest dla Primark podstawowym surowcem. W 2020 roku stanowiła mniej więcej połowę wszystkich wykorzystywanych przez nas włókien. W 2013 roku połączyliśmy siły z CottonConnect i Self-Employed Women’s Association, by wspólnie stworzyć nasz program Primark Sustainable Cotton. Z początku programem objętych zostało 1251 rolniczek z indyjskiego stanu Gudźarat. Inicjatywa ta przyniosła imponujące rezultaty.

Od tego czasu znacznie rozszerzyliśmy terytorialny zakres programu, włączając w jego obszar trzy rejony w Indiach, a także – we współpracy z naszym lokalnym partnerem REEDS (Rural Education and Economic Development Society) – teren Pakistanu.

Rolnicy i rolniczki przechodzą szkolenie prowadzone przez CottonConnect w zakresie technik uprawy dostosowanych do specyfiki danego terenu. Szkolenia obejmują takie zagadnienia jak wybór nasion, siew, uprawa gleby, wykorzystanie wody, stosowanie pestycydów i ochrona przed szkodnikami, a także zbiór i przechowywanie zebranej bawełny. Oprócz minimalizowania wpływu na środowisko program przyczynia się także do poprawy warunków życia uczestniczących w nim rolników i rolniczek. Przekłada się on także na wzrost dochodów poprzez zwiększenie plonów, a także na oszczędności związane z kosztami produkcji, w tym zużycia wody, nawozów chemicznych i pestycydów. W latach 2013-2019 zaobserwowaliśmy średnio 10% spadek zużycia wody w gospodarstwach uczestniczących w naszym programie w Indiach.

Więcej na temat naszego programu Primark Sustainable Cotton znajdziesz tutaj.