Zmniejszenie naszej emisji dwutlenku węgla o połowę – Primark Cares

Zmniejszenie naszej emisji dwutlenku węgla o połowę

Większość z nas wie i rozumie, że globalne ocieplenie jest dla naszej planety szkodliwe, a branża modowa na całym świecie przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych oraz produkuje mnóstwo odpadów. Priorytetem dla wszystkich, którzy troszczą się o środowisko naturalne, jest zmniejszenie emisji gazów i zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy, by ograniczyć globalny wzrost temperatur do mniej niż 1,5֩C powyżej poziomu sprzed rewolucji przemysłowej.

Oto jakie działania Primark podejmuje na tym polu.

Plan redukcji emisji dwutlenku węgla Primark

Po pierwsze, jesteśmy dużą firmą generującą ponad 6 milionów ton CO2 rocznie, dlatego ograniczenie tej emisji jest dla nas niekwestionowanym priorytetem. Naszym celem jest zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o połowę do 2030 roku. To znacznie ambitniejsze założenie niż redukcja emisji o 30%, do której zobowiązaliśmy się już w ramach Karty działań przemysłu modowego na rzecz klimatu opracowanej pod auspicjami Fashion Industry Charter for Climate Action. Aby osiągnąć ten cel, musimy naprawdę uważnie przyjrzeć się naszemu łańcuchowi dostaw Primark, ponieważ to właśnie on generuje około 85% naszych łącznych emisji.

Zwiększanie efektywności energetycznej dostawców

Choć nasz łańcuch dostaw jest duży i złożony, fabryki zlokalizowane w pięciu największych krajach, w których się zaopatrujemy, odpowiadają za gros naszej emisji dwutlenku węgla. Udało nam się już zmniejszyć wpływ na środowisko trzech Chińskich fabryk naszych dostawców. Dzięki naszemu zaangażowaniu w program Clean by Design pracowaliśmy z tymi zakładami nad poprawą efektywności energetycznej, co przyniosło rezultaty w postaci zmniejszonego zużycia wody, energii i chemikaliów.

Kontynuujemy naszą współpracę z programem Clean by Design w Chinach i jesteśmy w trakcie tworzenia dodatkowych projektów pilotażowych mających na celu przetestowanie środków efektywności energetycznej w Bangladeszu, Indiach i Wietnamie. Gdy tylko będziemy zadowoleni z wyników, wprowadzimy testowane środki na szerszą skalę. Chcemy, by nasi dostawcy prowadzili swoją działalność w sposób bardziej energooszczędny. Będziemy im w tym pomagać, ale też wymagać od nich zaangażowania, jako warunek kontynuacji współpracy.

Wsparcie w przechodzeniu na energię odnawialną

Będziemy również udzielać naszym dostawcom praktycznego wsparcia w zakresie odchodzenia od paliw kopalnych na rzecz energii odnawialnej. Kiedy już ustalimy, jakie źródła energii odnawialnej są dostępne na danym obszarze, pomożemy naszym dostawcom wycofać się z używania paliw kopalnych w swoich zakładach i przejść na energię odnawialną poprzez takie działania, jak: kupowanie energii z poza sieci lokalnego dystrybutora, zawieranie umów o zakup energii z prywatnymi dostawcami energii odnawialnej czy instalowanie w zakładzie technologii energii odnawialnej, takich jak dachowe panele słoneczne, tam gdzie jest to możliwe.

Korzyści płynące z bardziej regeneratywnego rolnictwa

Współpracujemy z inicjatywą CottonConnect oraz naszymi lokalnymi partnerami, którzy będą szkolić rolników i rolniczki w zakresie nowych praktyk ukierunkowanych na regeneratywny charakter prowadzenia upraw. Przejście na techniki regeneratywne nie tylko przysłuży się środowisku, ale też pomoże zmniejszyć emisję CO2 związaną ze stosowanymi przez rolników metodami uprawy bawełny.

Zarządzanie energią Primark

W 2015 roku powołaliśmy Grupę ds. ograniczenia zużycia energii, której zadaniem jest identyfikacja potencjalnych obszarów oszczędności w tym zakresie w naszych sklepach. Do tej pory udało nam się uzyskać certyfikat ISO 50001 dla sklepów, biur i centrów dystrybucyjnych działających na niektórych z naszych rynków. Dokładamy także starań, by stało się to normą na wszystkich naszych rynkach.

Zawsze można zdziałać więcej, a my stawiamy sobie poprzeczkę bardzo wysoko. Wiemy, że dzięki naszemu rozmiarowi i skali działalności możemy pozytywnie wpłynąć na zmiany klimatu. Dlatego właśnie koncentrujemy się na naszej własnej emisji dwutlenku węgla i współpracujemy z innymi przedstawicielami branży, przekonując ich, by poszli naszym śladem.