Protecting Our Planet - Primark Cares

Spełnianie międzynarodowych standardów

Zaangażowanie naszych łańcuchów dostaw stanowi klucz do poprawy naszych wyników. Nie jesteśmy właścicielami ani nie prowadzimy fabryk, które wytwarzają nasze produkty, dlatego też budowanie bliskich i opartych na zaufaniu relacji z wykonawcami ma dla nas tak wielkie znaczenie w kontekście naszej drogi do budowy jak najbardziej zrównoważonej marki.

Wspieranie fabryk w udoskonalaniu ich pracy

Nasz zespół nie poprzestaje na audytowaniu zakładów produkcyjnych. Wierzymy, że im więcej kierownictwo fabryki wie na temat standardów, spełnienia których od nich oczekujemy, tym większe prawdopodobieństwo, że tak się rzeczywiście stanie. Zaobserwowaliśmy też, że w niektórych fabrykach konkretne procesy i systemy – na przykład niektóre procesy kadrowe – nie są w pełni wykorzystywane. Dlatego też nasz zespół Ethical Trade & Environmental Sustainability współpracuje z dostawcami, ich fabrykami i lokalnymi partnerami nad realizowaniem szkoleń i programów, które pomogą fabrykom odnieść się do kwestii i problemów adekwatnych w ich przypadku.

Centralnym punktem naszej współpracy z kierownictwem fabryk jest jasny, otwarty dialog na temat standardów, spełnienia których od nich oczekujemy. Nasz zespół Ethical Trade & Environmental Sustainability poświęca czas na pracę z kierownictwem fabryki, by mieć pewność, że wszystkie postanowienia Kodeksu postępowania, a także nasze w tym względzie oczekiwania, są zrozumiałe. Wyjaśnienia może na przykład wymagać to, dlaczego kierownictwo musi prowadzić kompletne rejestry zatrudnienia lub mieć zamontowane alarmy przeciwpożarowe w każdej części budynku. Wielokrotnie takie rozmowy odbywają się na miejscu, w ramach indywidualnych spotkań. Zdarza się jednak, że czasem chcemy dotrzeć do kilku fabryk jednocześnie.

Dlatego też oferujemy warsztaty zewnętrze, w ramach których szkolimy zakłady na określone tematy i zapewniamy im wsparcie. Warsztaty te dają fabrykom i dostawcom szansę uczenia się od siebie nawzajem, w środowisku innym niż codzienna praca w zakładzie. Format jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb osób, które biorą udział w szkoleniu. W Turcji na przykład zazwyczaj prowadzimy całodzienne warsztaty, podczas których omawia się wiele tematów. Mogą one obejmować takie zagadnienia jak poszczególne klauzule naszego Kodeksu postępowania, przegląd nowych przepisów – takich jak brytyjska ustawa o współczesnym niewolnictwie – odświeżenie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, a nawet planowanie na wypadek trzęsienia ziemi.

Warsztaty są najczęściej prowadzone przez członka naszego zespołu Ethical Trade and Environmental Sustainability, ale współpracujemy również z organizacjami zewnętrznymi. Na przykład w Azji Południowo-Wschodniej dołączyliśmy do programu Better Work, będącego efektem współpracy Międzynarodowej Organizacji Pracy i Międzynarodowej Korporacji Finansowej, która należy do Grupy Banku Światowego.

Better Work ma na celu zjednoczenie różnych grup zatrudnionych w branży odzieżowej w celu poprawy warunków pracy w fabrykach i promowania poszanowania praw pracowniczych. W ramach programu ocenia się, w jaki sposób dana fabryka przestrzega międzynarodowych standardów pracy, i udziela się jej praktyczne wsparcie, by pomóc zatrudnionym w rozwiązaniu wszelkich wykrytych problemów. Członkostwo w Better Work oznacza, że każda fabryka otrzymuje wsparcie i wskazówki z tego samego centralnego źródła. Jest to podejście efektywne, ponieważ pozwala uniknąć udziału fabryk w wielu różnych inicjatywach oferowanych przez każdą z marek lub detalistów, dla których produkują.

Z naszego doświadczenia wynika, że ten wachlarz metod wspierania zakładów w naszych łańcuchach dostaw jest skutecznym sposobem budowania silnego partnerstwa w dążeniu do poprawy warunków i środowiska pracy.