Mapa naszego globalnego zaopatrzenia – Primark Cares

Mapa naszego globalnego zaopatrzenia

Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii identyfikowalności surowców w naszych łańcuchach dostaw. Obecnie mamy pełną widoczność w tym względzie w zakresie wszystkich fabryk pierwszego stopnia, które wytwarzają produkty dla Primark. Pracujemy teraz nad poprawieniem tej kwestii w zakładach niższego stopnia (czyli w miejscach, z których nasi dostawcy czerpią materiały, na przykład od producentów tkanin).

Dążymy do pełnej transparentności i szczerości, dlatego w 2018 roku opublikowaliśmy Mapę naszego globalnego zaopatrzenia. Można na niej znaleźć zakłady pracy naszych dostawców, którzy odpowiadają za 95% produktów Primark znajdujących się w naszych sklepach. Zakład dodawany jest do mapy po roku wytwarzania produktów dla Primark. Podczas pierwszego roku współpracy fabryka musi udowodnić nam, że konsekwentnie spełnia nasze standardy etyczne oraz że jest w stanie wywiązać się ze zobowiązań handlowych w kwestiach takich jak jakość produktów czy terminowe dostawy.

Wśród informacji o każdej fabryce z mapy znaleźć można adres zakładu, liczbę pracowników oraz proporcję płci zatrudnionych osób. Dwa razy do roku dokonujemy przeglądu i aktualizacji informacji z mapy, ale w każdym momencie – nie tylko podczas zaplanowanego przeglądu – możemy usunąć z mapy zakład, jeśli przestaliśmy z nim współpracować