Our Commitment - Primark Cares

Nasze zobowiązania

Strategia Primark Cares zawiera dziewięć nowych zobowiązań, które pomogą nam osiągnąć bardziej zrównoważoną działalność opartą na modelu ekonomii obiegu zamkniętego. Zobowiązania podzielono na trzy filary:

WYDŁUŻENIE OKRESU UŻYTKOWANIA ODZIEŻY

Nasze ubrania nadawać się będą do recyklingu; uszyte zostaną z tkanin przyjaznych środowisku lub pochodzących z recyklingu i będzie można korzystać z nich dłużej.

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Zredukujemy ślad węglowy o połowę, wyeliminujemy odpady nieodzieżowe i postaramy się o przywrócenie bioróżnorodności.

POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA

Zapewnimy godne wynagrodzenie dla osób produkujących nasz asortyment, zadbamy o ich zdrowie i dobre samopoczucie oraz wypromujemy równe szanse dla kobiet.

The image displays a graphic describing the processes Primark are involved with to give clothes a longer life, protect life on the planet, and improve people's lives