Primark wprowadza pierwsze produkty z bawełny pochodzącej z programu Sustainable Cotton

Primark ogłosił wprowadzenie na rynek swoich pierwszych produktów z ekologicznej bawełny, piżam –damskich’, wykorzystujących bawełnę zakupioną bezpośrednio od kobiet-rolników uczestniczących w programie Sustainable Cotton. Szesnaście różnych modeli damskich piżam wejdzie do sprzedaży w’’ sklepach Primark, ponieważ ekologiczna bawełna staje się stałym elementem w sklepach Primark. Jedna na trzy piżamy’ w Wielkiej Brytanii została kupiona w Primark, co stanowi znaczący krok w kierunku osiągnięcia przez markę długoterminowych ambicji w zakresie bawełny pochodzącej ze zrównoważonych źródeł w całym jej łańcuchu dostaw.

’Primark współpracuje z ekspertami w dziedzinie rolnictwa CottonConnect i Stowarzyszeniem Kobiet Samozatrudnionych (SEWA) od 2013 r., aby przeszkolić w zakresie zrównoważonych metod uprawy kobiety-rolników w Indiach, będących kluczowym krajem, w którym zaopatruje się Primark. Primark rozpoczął program z ambicją wprowadzenia ekologicznej bawełny do produktów.

Po pomyślnym przetestowaniu wykorzystania bawełny w całym łańcuchu dostaw w Indiach, Primark jest obecnie w stanie wprowadzić bawełnę pochodzącą ze zrównoważonych upraw do jednej z najlepiej sprzedających się linii produktów ’dla kobiet.

Kolekcja piżam wejdzie do sprzedaży w cenie £6,00 za komplet, w – takiej samej cenie jak zwykłe bawełniane piżamy–, ponieważ marka nadal podtrzymuje swoje zaangażowanie w dostarczanie niesamowitej mody w niesamowitych cenach. Wszystkie piżamy są wyraźnie oznakowane, aby ułatwić klientom identyfikację ubrań wykonanych z ekologicznej bawełny.

Do tej pory ponad 6000 rolników odbyło lub odbywa szkolenia w ramach programu Primark Sustainable Cotton. Program szkoli kobiety-rolników w zakresie zrównoważonych metod uprawy, aby zminimalizować ich negatywny wpływ na lokalne środowisko i poprawić ich warunki życia dzięki zwiększonym dochodom. Rolnicy są szkoleni w zakresie technik uprawy najbardziej odpowiednich dla swoich gruntów, począwszy od selekcji nasion, siewu, gleby, wody, pestycydów i ochrony przed szkodnikami, a skończywszy na zbiorach, jakości włókien, klasyfikacji i przechowywaniu zebranej bawełny.

Wyniki pierwszej grupy rolników (1251 rolników w latach 2013–2016) pokazują, że inwestycje w kobiety uprawiające bawełnę w Indiach mogą przynieść znaczące korzyści kobietom, ich rodzinom i zaangażowanym społecznościom lokalnym. Uczestniczki odnotowały poprawę wydajności w zbiorze bawełny poprzez zmniejszenie zużycia wody i środków chemicznych oraz średni wzrost zysków o ponad 200%.

Katharine Stewart, dyrektor ds. etycznego handlu i zrównoważonego rozwoju środowiska w Primark, powiedziała: “Naszym długofalowym celem jest zadbanie, aby cała bawełna, której używamy, pochodziła ze zrównoważonych źródeł. Nie istnieje jedna definicja dla bawełny pochodzącej ze zrównoważonych źródeł. Dla nas ekologiczna bawełna polega na zmniejszeniu negatywnego wpływu produkcji bawełny na środowisko, poprawie warunków utrzymania rolników i czynieniu tego w sposób, który oznacza, że nadal dostarczamy naszym klientom jakościowy produkt po przystępnej cenie.

“W krajach takich jak Indie podjęto skoordynowane wysiłki na rzecz wsparcia osób żyjących z uprawy roli. Podobnie jak inni sprzedawcy detaliczni, polegamy na rolnikach uprawiających bawełnę, pracujących na obszarach wiejskich w Indiach, którzy produkują najważniejsze dla nas włókna dla naszych dostawców. Jednak przy dużych ilościach bawełny uprawianej w małych gospodarstwach może być trudno prześledzić łańcuch dostaw. Chcieliśmy zgłębić temat zrównoważonej produkcji bawełny i celowo skierować się do regionu, z którym współpracowali nasi dostawcy. ’Dzięki partnerstwu z CottonConnect i SEWA udało nam się dokonać wymiernej zmiany w życiu rolników, ich rodzin i społeczności lokalnych. ’Szczególnie ekscytujące dla nas jest to, że wiemy, że ta bawełna pochodzi ze zrównoważonych źródeł, ponieważ’ byliśmy w stanie śledzić jej drogę przez nasz łańcuch dostaw. ’Jest to pierwszy, ale znaczący krok w kierunku osiągnięcia naszego długoterminowego celu.”

Steve Lawton, dyrektor handlowy Primark, powiedział: “To naprawdę ekscytująca chwila dla wszystkich w Primark. Nasze piżamy to jedne z najlepiej sprzedających się produktów/ W rzeczywistości jedna na trzy piżamy’damskie kupione w Wielkiej Brytanii pochodzi z Primark. ’Wybraliśmy jedną z naszych kluczowych linii produktów, ponieważ’ poważnie traktujemy wprowadzanie ekologicznej bawełny do naszego asortymentu.

“Uważamy, że nasi klienci’ nie powinni płacić więcej za ekologiczną bawełnę. Od tego tygodnia będziemy mieli wiele wzorów do wyboru w sklepie, w świetnych cenach, które nasi klienci znają i uwielbiają. W ciągu najbliższych miesięcy poszerzymy asortyment.”

Informacje o programie Primark Sustainable Cotton

Indie to kluczowy kraj zaopatrujący Primark w bawełnę wykorzystywaną do produkcji ubrań. Często uprawia się ją w małych gospodarstwach rolnych, gdzie kobiety odgrywają kluczową rolę w uprawie. Dane z Międzynarodowego Centrum Handlu pokazują, że kobiety stanowią 70% osób zajmujących się uprawą bawełny i 90% osób zajmujących się ręcznym zbiorem. W Indiach, podobnie jak w innych krajach, wiedza na temat najbardziej aktualnych i przyjaznych dla środowiska metod upraw może być ograniczona. Szczególnie kobiety stanowią niedocenianą i niedostatecznie wspieraną grupę demograficzną, która nie ma dostępu do formalnej edukacji lub dostęp ten jest ograniczony.

Rolnicy uczestniczący w programie odnotowali znaczące wyniki. W trzecim roku trwania programu osiągnęli:

  • Średni wzrost zysku do 247%
  • Obniżenie kosztów nakładów o 19,2% (np. poprzez zmniejszenie zużycia pestycydów i nawozów chemicznych, zakup nasion wspólnie z innymi rolnikami oraz obniżenie dodatkowych kosztów pracy)
  • Ograniczenie stosowania nawozów chemicznych o 40% i ograniczenie stosowania pestycydów chemicznych o 44%, co wskazuje na przyjęcie zrównoważonych ekologicznie metod uprawy
  • Zmniejszenie zużycia wody o 10% ujawniające zrównoważone praktyki w zakresie oszczędnego gospodarowania wodą

W 2016 r. ogłoszono, że w ciągu sześciu lat kolejne 10 000 kobiet zostanie przeszkolonych w zakresie zrównoważonych metod rolnictwa. W sumie ponad 6000 rolników odbyło lub obecnie odbywa szkolenia w ramach programu.

KONIEC


1 Kobiety w sektorze upraw bawełny: Wyniki globalnej ankiety, raport techniczny 2011 dostępny pod adresem: Intracen Women in Cotton PDF Uwagi do redaktorów


Informacje o Primark

Primark został założony w 1969 roku w Dublinie i obecnie posiada 340 sklepów w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Europie i USA.

Podobnie jak w przypadku niemal każdego innego sprzedawcy detalicznego mody ogólnodostępnej, odzież Primark jest produkowana w takich krajach jak Bangladesz, Indie, Pakistan i Chiny. Primark stosuje ścisły kodeks postępowania mający na celu zadbanie, aby fabryki, z którymi współpracuje, przestrzegały praw swoich pracowników. Zespół Primark ds. etycznego handlu składa się z ponad 90 osób, które pracują w całym łańcuchu dostaw Primark, aby dbać o przestrzeganie standardów Primark. Oprócz przeprowadzania ponad 3000 audytów rocznie w celu kontroli właściwego traktowania pracowników, Primark jest od 2006 roku członkiem Inicjatywy Handlu Etycznego i osiągnął najwyższy poziom „przywództwa” ETI w 2011 roku, co stawia Primark w 5% najlepszych marek.

Primark działa również wspólnie z lokalnymi partnerami w celu wdrażania programów i inicjatyw mających wspierać osoby wytwarzające jego produkty. Primark współpracuje na przykład z Business for Social Responsibility (Biznes na rzecz Odpowiedzialności Społecznej) w zakresie HERHealth, czyli programu mającego na celu oferowanie opieki medycznej i edukacji zdrowotnej kobietom z rozwijających się rynków. W ramach programu wybrano grupę kobiet ze wszystkich fabryk, aby kształciły współpracowników w zakresie zdrowia. Kobiety te biorą udział w szkoleniach i są kształcone w godzinach pracy, dzięki czemu mogą pomyślnie edukować innych. Minister ds. rozwoju międzynarodowego współpracuje obecnie z obiema organizacjami, aby szkolić pielęgniarki w fabrykach w Bangladeszu, zwiększając tym samym zakres wpływów tego projektu. W ramach HERHealth w samym Bangladeszu, Chinach, Indiach i Birmie wyszkolono ponad 1000 kobiet mogących edukować innych, docierając tym samym do 24 000 pracowników płci żeńskiej.

Informacje o CottonConnect

Inicjatywa CottonConnect powstała w 2009 r. i ma na celu wypracowanie rynkowego podejścia, które da sprzedawcom detalicznym i markom, a także rolnikom, szansę jednoczesnego poszerzenia możliwości gospodarczych, zmniejszenia ubóstwa i ochrony środowiska. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.cottonconnect.org

Informacje o Self-Employed Women’s Association (SEWA)

SEWA jest związkiem zawodowym zarejestrowanym w 1972 roku. Zrzesza samozatrudnione kobiety, które zarabiają na życie dzięki własnej pracy lub prowadzą małe przedsiębiorstwa. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.sewa.org.